• Alternativ 3
  • Her kommer det 8 eneboliger med 3 forskjellige utforminger. Alle med garasje.
  • Alternativ 1
  • Alternativ 2
  • Alternativ 2
  • Området i Sangeridlia
  • Illustrasjon
  • Illustrasjon
  • Illustrasjon
Selg med Exbo

Hjem / Hattepollkjerr 15. Odense / Lillesand

Hattepollkjerr 15. Odense / Lillesand

8 eksklusive eneboliger for enhver smak. Velg enten bolig på ett plan eller to.

Prisantydning 9 250 000,-
Omkostninger 71 240,-
Totalpris 9 321 240,-
Byggeår 2024
Bruksareal 225 kvm
Soverom 5
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Her kommer det 8 eneboliger med forskjellige planløsninger og størrelser. Last ned prospektet og se på de forskjellige mulighetene.

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA-i), og er a betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for evt. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer også parkeringsplass og balkong/ markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er a betrakte som et
ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg a være 5% mindre eller større enn markedsført areal. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Parkering

Alle boligene leveres med dobbel garasje. Bolig er klargjort med fremtrekk av rør for installasjon av elbil-lader. Komplett elbil-lader kan kjøpes som tilvalg.

Reguleringsforhold

Boligene oppføres i tråd med bestemmelsene i detaljregulering for Sangereidåsen delfelt B1 og B2. Planbestemmelser både på kart og som egen tekst er tilgjengelig på s. 32-39 i denne salgsbrosjyren.

Dette området er under utbygging og det må påberegnes byggestøy.

Byggemåte

Last ned prospektet for å se beskrivelse.

Oppvarming

Eneboliger med alt på ett plan leveres med vannbåren gulvvarme i våtrom, gang og stue/kjøkken.
Eneboliger over 2 etasjer leveres med vannbåren gulvvarme i våtrom, samt entre, gang og stue/kjøkken i 1.etg.
Boligen leveres med klargjort takgjennomføring for fremtidig montering av ildsted.
Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen.

Det blir levert balansert ventilasjon med varmegjenvinning iht. tekniske krav.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 38 257

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Isabel Bermudez

Isabel Bermudez

Eiendomsmegler

926 38 257
ib@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 9 250 000,-
Omkostninger 71 240,-
Totalpris 9 321 240,-
Byggeår 2024
Bruksareal 225 kvm
Soverom 5
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4215
Gårsnr 18
Bruksnr 572
Meglers referanse 3045972
Finnkode 624013201
Annonseendring 05.07.2024 15:22

Prisinformasjon

Prisantydning 9 250 000,-
Omkostninger 71 240,-
Totalpris 9 321 240,-
9 250 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
70 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 2 800 000,-))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
71 240,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 321 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Her kommer det 8 eneboliger med forskjellige planløsninger og størrelser. Last ned prospektet og se på de forskjellige mulighetene.

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA-i), og er a betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for evt. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer også parkeringsplass og balkong/ markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er a betrakte som et
ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg a være 5% mindre eller større enn markedsført areal. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Parkering

Alle boligene leveres med dobbel garasje. Bolig er klargjort med fremtrekk av rør for installasjon av elbil-lader. Komplett elbil-lader kan kjøpes som tilvalg.

Reguleringsforhold

Boligene oppføres i tråd med bestemmelsene i detaljregulering for Sangereidåsen delfelt B1 og B2. Planbestemmelser både på kart og som egen tekst er tilgjengelig på s. 32-39 i denne salgsbrosjyren.

Dette området er under utbygging og det må påberegnes byggestøy.

Byggemåte

Last ned prospektet for å se beskrivelse.

Oppvarming

Eneboliger med alt på ett plan leveres med vannbåren gulvvarme i våtrom, gang og stue/kjøkken.
Eneboliger over 2 etasjer leveres med vannbåren gulvvarme i våtrom, samt entre, gang og stue/kjøkken i 1.etg.
Boligen leveres med klargjort takgjennomføring for fremtidig montering av ildsted.
Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen.

Det blir levert balansert ventilasjon med varmegjenvinning iht. tekniske krav.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger opplyse om energi og oppvarmingskarakter og lage energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes leveranse i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr per Ligningsverdi som sekundærbolig kr per

Andre opplysninger

Vel avgift:

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til lov om bustadoppføring. Selger plikter dermed å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper.

Budgivning

Leilighetene har fastpris.
Avtale om kjøp forutsettes inngått kjøpsavtale på eiendommen. Kjøpsavtale fås hos megler.
Ved signert kjøpsavtale (også e-signering) er kjøpet bindende. Kjøpekontrakt utført i etterkant av Exbo Eiendomsmegling AS, som signeres av begge parter.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

OPPGJØR OG TINGLYSING
Selger har engasjert Exbo Sørlandet AS til a foreta kjøpekontrakt, tinglysning
og oppgjør. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte enheter
uten varsel.
BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum + omkostninger betales inn til meglers klientkonto, ved overtakelse.
VELFORENING
Det er pliktig medlemskap i områdets Velforening. Gjennom slikt medlemskap
er man pliktig til a vedstå seg og respektere velforeningens rettigheter og
plikter. Dette vil bli tinglyst.


Det betales dokumentavgift til staten pa 2,5% av tomteverdien.
Adresse Tomteverdi Dokumentavgift
Hattepollkjerr 1 kr 2 500 000,- kr 62 500,-
Hattepollkjerr 3 kr 2 500 000,- kr 62 500,-
Hattepollkjerr 5 kr 2 500 000,- kr 62 500,-
Hattepollkjerr 7 kr 2 300 000,- kr 57 500,-
Hattepollkjerr 9 kr 2 300 000,- kr 57 500,-
Hattepollkjerr 11 kr 2 300 000,- kr 57 500,-
Hattepollkjerr 13 kr 2 300 000,- kr 57 500,-
Hattepollkjerr 15 kr 2 800 000,- kr 70 000,-
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for

BYGGETID/OVERTAKELSE
Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til 8 måneder etter oppstart tømrerarbeid på tomten, samt at:
a) Selgers forbehold er bortfalt. b) Forbrukeren har stilt sikkerhet i form av finansieringsbekreftelse.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Eksakt tidspunkt for overtakelse skal meddeles med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/
hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt
vil foregå byggearbeid på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeid. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om
det gjenstår arbeid som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen. Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er overført.
Ved overtakelse vil det bli gjennomført overtakelsesbefaring der boligen blir gjennomgått med kunde. Påpekte og omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.
Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til
stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen
kan også bli ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelsesdato.

FORSIKRING
Entreprenør/boligleverandør holder hele bygget forsikret i byggeperioden fram til overtakelse.

KJØPEKONTRAKTER
Avtale om kjøp forutsettes inngått kjøpsavtale på eiendommen. Kjøpsavtale fås hos megler. Ved signert kjøpsavtale er kjøpet bindende. Kjøpekontrakt utføres i etterkant av Exbo Eiendomsmegling AS, som signeres av begge parter.

KOSTNADER VED AVBESTILLING
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for a sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått opplyst utgjør en del av salgsdokumentasjonen. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til selger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

FØLGENDE ER IKKE DEL AV LEVERANSEN UTEN AT
DET ER TYDELIG SPESIFISERT I KONTRAKT:
• Lettvegger og dører når disse er stiplet på tegning, samt annen stiplet innredning og utstyr.
• Innredning eller møbler som hyller i bod og kjølerom, samt maskineri til kjølerom, varmeovner, belysning og hvitevarer.
• Inntegnet utstyr og innredninger som ikke fremkommer tydelig i leveransebeskrivelsen.
• Maling/tetting av spikerhull etter montering av listverk. Utvendige trapper og plattinger av betong.
• Utvendig maling og beising.

Dokumentet er lest og forstått av kunde. Dokumenter inngår som vedlegg til
kjøpekontrakt. Ved avvik mellom tegninger og beskrivelsen er det beskrivelsen
som skal legges til grunn.

Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre justeringer i leveransen, dersom endringene ikke kan sies å være
vesentlige eller til forringelse for sluttproduktets kvalitet.

Forbehold om endring av leveranse i henhold til kjøpekontrakten, dersom det
fremkommer behov for endringer i prosjekteringsfasen.

Dette er en standard leveransebeskrivelse der kjøper kan påvirke alle rom.

Det må påregnes innkassing eller nedforing av himling på grunn av tekniske
installasjoner/føringer.

3D Bilder er kun ment som en illustrasjon og avviker fra virkeligheten.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Hattepollkjerr 15. Odense / Lillesand

Isabel Bermudez, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 82 57

Enebolig

2024

Gnr. 18 bnr. 572 i Lillesand kommune

6-24-0132

Fra Lillesand følg riksvei 420 mot Kr. Sand og ta til høyre i rundkjøringen mot Korvtjønnveien. Kjør opp bakken og inn til venstre.

Velkommen til Sangereidåsen! Et populært boligområde rett utenfor Lillesand.

Flott og moderne arkitektur.

Det er flere fine lekeplasser hvor barna kan boltre seg og et godt sosialt miljø. 


Delfeltet ligger fritt til høyt oppe i Sangereidåsen, med terrassen vendt mot kveldssol.

Åtte eneboliger skal bygges i et av Lillesand mest populære boligområder. Sjø og naturnær beliggenhet og kort vei til alle fasiliteter.


På romslige tomter skal vi nå bygge åtte nye eneboliger. Vi har tegnet fire forskjellige husmodeller som vi mener kan passe de fleste. To av husmodellene har alt på ett plan, men fortsatt meget innholdsrike. I tillegg er det tegnet to boliger med enda bedre plass, hvor én av modellene har «full takhøyde» i deler av stuen som gir en helt spesiell romfølelse. I boligene med to etasjer har vi tegnet inn en ekstra TV-stue, som passer perfekt dersom ungdommen i huset trenger et eget sted, eller kanskje det kan benyttes til et bibliotek?


I eneboliger over ett plan legges opp til himlingshøyde fra ca 260 til ca 310 cm.
I eneboliger over 2 etasjer legges opp til himlingshøyde på ca 260cm i 1. etasje
og himlingshøyde fra ca 240-290cm i 2. etasje.


Ikke rart at Sangereidåsen har blitt så populært!


Med både barnehage og dagligvarebutikk like i nærheten har du gode muligheter til å la bilen stå om du foretrekker det. Her kan du hente og levere i barnehage og gjøre innkjøp til fots og fortsatt rekke hjem før frysevarene har begynt å tine.

Bruker du sykkel er du fortsatt bare 8-10 minutter unna sentrum hvor du finner alle servicetilbud. Med bil er du i sentrum på et par minutter, eller i Sørlandsparken, Ikea og Dyreparken på et kvarter.

Foretrekker du kanskje buss?

Bussholdeplassen er kun noen få minutters spasertur unna, med jevnlige avganger både til sentrum, Tingsaker eller vestover moe Sørlandsparken og Kristiansand. På Tingsaker er det både dagligvarebutikker og kjøpesenter med bl.a. apotek, blomsterforretning, kafe, bokhandel, frisør m.m. Treningssenter er også på Tingsaker.

Adresse Areal
Hattepollkjerr 1 687 m2
Hattepollkjerr 3 735 m2
Hattepollkjerr 5 877 m2
Hattepollkjerr 7 814 m2
Hattepollkjerr 9 814 m2
Hattepollkjerr 11 814 m2
Hattepollkjerr 13 815 m2
Hattepollkjerr 15 1 242 m2

Det tas forbehold om endring i tomtearealene ved endelig oppmåling.