Adkomst

Fra Exbo sine lokaler følg Oddekleiva og videre rett frem inn på Sandsmyra. Kjør rett frem i kryss på enden av Sandsmyra, inn Luntevikveien. Følg denne til Grøgårdsmyrbakken kommer rett frem. Boligen ligger på høyre side i bakken med Til Salgs plakat fra Exbo.

Beliggenhet

Eneboligen ligger i et populært og sentrumsnært område. Det er gåavstand til sentrum (ca. 1 km), med alt av fasiliteter Lillesand har å by på. Kort avstand til bademuligheter i Julebauen. Området er meget barnevennlig.

Tomt

Eiet tomt på 640 kvm.
Asfaltert innkjørsel og belegningsstein, gruslagt ved siden og bak huset.
Noen av grensene har middelsnøyaktighet iht kommunen. Avvik kan forkomme.

Adresse

Grøgårdsmyrbakken 12
4790 Lillesand

Informasjon

Adresse:
Grøgårdsmyrbakken 12
4790 Lillesand

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 5
Primærrom: 192 m2

Finn ID: 143346758

Omkostninger

5 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
129 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 190 000,-))
--------------------------------------------------------
140 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 330 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 926
Gårdsnr: 33
Bruksnr: 1478

Parkering

I garasje ellers godt med parkering på eget asfaltert gårdsrom.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område regulert til bolig i reguleringsplan: Grøgårdsmyr-Solfjell. datert 10/4-75
Deler av tomten er regulert til friområde/park

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Nyere funkisbolig med flott utsikt over Lillesand sentrum og sjøen. Gode solforhold. Boligen ligger i populært boligfelt sentralt i Lillesand.

Boligen er oppført i TEK 10 i royal impregnert kledning og terrasse for minimalt vedlikehold.
God standard og moderne med store vindusflater som gir godt med lys og flott utsyn.

Gulv: Alle rommene har parkett, unntagen våtrom som har fliser.
Vegger: Malte gipsvegger i lys farge.

Innredning på badene fra Viking Bad.
Kjøkken i hvit utførelse med integrerte hvitevarer som komfyr, platetopp, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Godt med skapplass og benkeplass.

Stue med utgang til stor terrasse med utsikt.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig med utleiedel og garasje, oppført i 2016. Bygningen er utformet med flatt tak og tekket med pappfolie. Fasader
er oppført med bindingsverk utvendig kledd med liggende kledningsbord. Støpt plate mot mark. Boligen varmes opp
med strøm.

Bygningsmassen er i all hovedsak fra byggeåret. Installasjoner og overflater fremstår med moderat slitasje. Bygningen
vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen. Eiendommen kan betraktes som vedlikeholdt under
nåværende eier. Det ble ikke avdekket alvorlige feil eller mangler under befaringen.

Rapporten må leses i sin helhet.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper?
-Vedlikeholdt eiendom.
-Utleiedel.

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon.
Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på?
Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning.

Oppvarming

Elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10 555,03,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer vann/avløp og eiendomsskatt på kr. 667,-.
Boligen har vannmåler. Kommunen fakturerer forbruk vann/avløp Kr. 14,14,- for vann og 21,46,- for avløp pr. kubikk.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4454,-. Det er 2 terminer i året.
Disse beløpet varierer etter forbruk.

Servitutter

Det er ingen tinglyste heftelser eller rettigheter på eiendommen

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen. datert 1/3-17

Konsesjon

Da det er boplikt i Kristiansand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 1 341 499 per
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 4 829 397 per2017

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsrgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler