Visning

Visning torsdag 17/01 fra 1630 - 1730

Adkomst

Fra Lillesand sentrum følg riksvei 402 (Jernbanegata) mot E-18. Kjør rett frem i rundkjøring og ta til høyre inn Sypressgata. Følg denne til 3. veikryss. Ta til venstre opp Fagertunveien. På toppen av bakken ta til høyre og boligen ligger som nr. 2 på høyre side.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentrumsnært med kun få minutter til sentrumskjernen, hvor du finner butikker, bank, resturanter, vinmonopol, småbåthavn m.m. Barnehage og skole i kort avstand. I området er flotte turområder. Eiendommen ligger høyt og fritt og har usjenerte uteplasser. Sol fra tidlig morgen til sen kveld og fantastisk utsikt!

Tomt

Eiet tomt på 1117 kvm.
Nydelig utsiktstomt med asfaltert innkjørsel, mur, fjell og hage med plen.

Adresse

Dovreveien 6
4790 Lillesand

Informasjon

Adresse:
Dovreveien 6
4790 Lillesand

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 5
Primærrom: 171 m2

Omkostninger

2 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
78 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 768 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 926
Gårdsnr: 33
Bruksnr: 240

Parkering

Parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område med formål bolig under reguleringsplan for Dovre.

I følge kommunen:
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Nei
Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Nei

-Ligger ingen planer under arbeid som berører eller grenser til eiendommen men det er flere planer under arbeid i området: Dovreveien 1-3, Dovre 5 og Dovre utvikling.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport.

Innhold

Enebolig med god beliggenhet i forhold til sentrum og har en flott utsikt. Boligen strekker seg over 3 etasjer og hage ut fra stue i 1. etasje.

1. etasje:
- Hovedstue med parkett på gulv og tapet på vegger. Lyst og godt rom med god plass til stort spisebord. Utgang direkte til hage.
-Stue 2 har belegg på gulv og malte vegger. Utgang til veranda.
- Kjøkken med utsikt og morgensol. Lys gul kjøkkeninnredning og plass til spisebord.
- Bad/vaskerom har gulv med belegg og malt stie på vegger. Innredning består av dusjkabinett, utslagsvask, baderomsinnredning og opplegg for vaskemaskin. Utgang til hage på baksiden.
- Soverom med teppe på gulv og tapet på vegger.
- Wc har gulv med belegg og tapet på vegger. Innredet med toalett og håndvask.
- 2 boder som man går inn fra utsiden av huset.

Loftatasje:
- Bad med belegg på gulv og malt strie på vegger. Innredning består av toalett, badekar og baderomsinnredning.
- soverom, 3 med laminat på gulv og panel på vegger. Ett soverom har belegg på gulv og panel på vegger og takvindu med utgang til lufteveranda.

Underetasje:
- Vindfang med fliser på gulv og
- Hall med fliser på gulv og malt mur på vegger. Skyvedørsgarderobe.
- 2 boder. En er tidligere garasje.


Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er av mindre omfang. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig bygd i 1948. Boligen er oppført på støpt grunnmur, har murte yttervegger og yttervegger av tre stender verk.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Det er utført oppussing og oppgraderinger av boligen.
-Blant annet er takstein og store deler av takkonstruksjon skiftet ut. Det er også skiftet ut en del vinduer og et par ytterdører.
-De fleste konstaterte tilstandsvekkelser ved boligen er forventede i forhold til boligens alder, vedlikehold og bruk.
-I kjeller i rom under terreng kommer det inn vann gjennom grunnmur og det er lekkasje i gavlvegg ved veranda.
-Boligen begynner å bli en del år og inneholder eldre bygningsdeler som bla. en eventuell drenering/fuktsikring.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedfyring og elektrisitet. Varmekabler i vindfang og hall.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat vei fra krysset. Brøyting og vedlikehold må påberegnes. I dag deler denne eiendommen og Dovreveien 8 på brøyting på en felles snøfres som naboen har i sin garasje.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 14.585,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1707,-.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4454,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1995/6033-1/37 Grensejustering, 18.10.1995
Gjelder denne registerenheten med flere.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest 21.10.2010 og gjelder fasadeendring.

Konsesjon

Da det er boplikt i Kristiansand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesands Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 922 319 per 31.12.17
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 3 320 348 per 31.12.17

Andre opplysninger

Vel avgift: Selger opplyser at det ikke er pliktig medlemskap i vel.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Oljefyr er fjernet som oppvarming. Eldre dagtank i kott bak trapp og utvendig
eldre nedgravd oljetank er fyrt tom men ikke tømt. Nedgravd oljetank vil ikke bli fjernet og kjøper står ansvarlig for fjerning av denne. Det er krav fra kommunen at oljetanker skal fjernes.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler