Solgt
  • Plantegning u.etg
  • Plantegning 1.etg
Selg med Exbo

Hjem / Nordtjønnåsen 3B / Kristiansand s

(SOLGT) Nordtjønnåsen 3B / Kristiansand s

Halvpart tomannsbolig med hybel | Behov for totalrenovering | Garasje | Barnevennlig område

Prisantydning 2 200 000,-
Omkostninger 78 660,-
Totalpris 2 278 660,-
Byggeår 1979
P-rom 153 kvm
Bruksareal 174 kvm
Tomteareal 554 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 153 kvm, Bruksareal: 174 kvm, BRA-i: 174 kvm , TBA: 38 kvm

U.Etasje: entré, gang, soverom, vaskerom, bad, bod.
Hybel: soverom, bad, vaskerom, kjøkken, stue.

1.Etasje: Stue, kjøkken, soverom.
Hybel: Innredet rom.

Parkering

Det følger en garasjeplass i felles garasjerekke.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

BRA-i u.etg (92 kvm)

BRA-i 1.etg (82 kvm)

TBA u.etg (28 kvm)

TBA 1.etg (10 kvm)

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. I hybelen er det etablert et vaskerom, innredet et rom i 1.etg og flyttet noen vegger mellom soverom og stue.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Bolig med støpt dekke og delevis ringmur med stubbeloft på deler av grunnmur, Isolerte vegger med mindre isoalsjon, kled med ståedne omvendt lektekledning. Takstoler i W- utførelse og A- takstoler på tilbygg. Tekket med betongstein.

Eldre del av to-mannsbolig med store renoveringsbehov. Gjennomgående eldre standard med behov for utbedringer i de fleste rom. Utvendig er det behov for utskifting av kledning, vinduer, dører og tak.

Belegg på gulv i u.etg, vaskerom har fliser påvegger og gulv. Bod med støpt dekke. Stue og kjøkken i hovedel har tregulv og belegg på gulv. Ellers panel på vegger og himling. Rom ellers har belegg på gulv.

Oppvarming

Elektrisk.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 91128873

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Stian Remme

Stian Remme

Eiendomsmegler

91128873
sr@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 200 000,-
Omkostninger 78 660,-
Totalpris 2 278 660,-
Byggeår 1979
P-rom 153 kvm
Bruksareal 174 kvm
Tomteareal 554 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Eierform Selveier
Kommunenr 4204
Gårsnr 13
Bruksnr 1075
Meglers referanse 3044039
Finnkode 124017901
Annonseendring 24.05.2024 11:11

Prisinformasjon

Prisantydning 2 200 000,-
Omkostninger 78 660,-
Totalpris 2 278 660,-
2 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
63 920,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
78 660,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 278 660,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 153 kvm, Bruksareal: 174 kvm, BRA-i: 174 kvm , TBA: 38 kvm

U.Etasje: entré, gang, soverom, vaskerom, bad, bod.
Hybel: soverom, bad, vaskerom, kjøkken, stue.

1.Etasje: Stue, kjøkken, soverom.
Hybel: Innredet rom.

Parkering

Det følger en garasjeplass i felles garasjerekke.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

BRA-i u.etg (92 kvm)

BRA-i 1.etg (82 kvm)

TBA u.etg (28 kvm)

TBA 1.etg (10 kvm)

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. I hybelen er det etablert et vaskerom, innredet et rom i 1.etg og flyttet noen vegger mellom soverom og stue.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Bolig med støpt dekke og delevis ringmur med stubbeloft på deler av grunnmur, Isolerte vegger med mindre isoalsjon, kled med ståedne omvendt lektekledning. Takstoler i W- utførelse og A- takstoler på tilbygg. Tekket med betongstein.

Eldre del av to-mannsbolig med store renoveringsbehov. Gjennomgående eldre standard med behov for utbedringer i de fleste rom. Utvendig er det behov for utskifting av kledning, vinduer, dører og tak.

Belegg på gulv i u.etg, vaskerom har fliser påvegger og gulv. Bod med støpt dekke. Stue og kjøkken i hovedel har tregulv og belegg på gulv. Ellers panel på vegger og himling. Rom ellers har belegg på gulv.

Oppvarming

Elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2022:
Som primærbolig: kr 911 166 Som sekundærbolig: kr 3 462 430

Andre opplysninger

Hvitevarer på kjøkken medfølger handelen.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Erlend Karlsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er salg av eiendom ved vergefullmakt. Interessenter og kjøper må legge til grunn at verge ikke har bebodd eiendommen og at han derfor ikke er kjent med feil eller mangler utover det som fremkommer av salgsmaterialet. Så lenge vergens kunnskap om eiendommen er begrenset, oppfordres kjøper til å foreta nødvendige undersøkelser.

Interessenter gjøres oppmerksom på at boligen ikke vil bli ytterligere tømt eller rengjort i forbindelse med overtakelsen.

Nåværende eier har gått over naboeiendommen for å komme fram til sitt inngangsparti. Ny eier må ta høyde for at de må etablere en egen sti/vei fra gangfelt og ned til sitt inngangsparti.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Nordtjønnåsen 3B / Kristiansand s

Nordtjønnåsen 3B 4620 Kristiansand s

Stian Remme, Eiendomsmegler
Mob: 91 12 88 73

Enebolig

1979

Gnr. 13 bnr. 1075 i Kristiansand kommune

Gnr. 13 Bnr. 1187 ideel andel 1/8 i Kristiansand kommune. Gjelder garasje.

1-24-0179

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Attraktiv, barnevennlig og solrik beliggenhet i Vågsbygd, ca 5 km vest for Kristiansand. Dette er en koselig og rolig gate med kort vei til skoler, barnehage, butikker, flotte turterreng med badeplasser, mm. Sandvolleybane og grusbane i området.

Festet tomt på 554 kvm. Skråtomt med fall mot bolig som er opparbeidet med terrasse og diverse beplantning.
----------------------------------

Festetomt på bolig:

Festeavgift kr. 8.023,- per år. Bortfester er Målfrid Høgetveit. Festeavgiften reguleres hvert 10 år i henhold til konsumprisindeks. Neste regulering er i 01.01.2034.

Se vedlagt festekontrakt.

----------------------------
Festetomt på garasje:
Festeavgift kr. 350,- per år. Bortfester er Alf Johan Augland.

Festeavgiften reguleres hvert 10 år i henhold til konsumprisindeks. Neste regulering er i 01.01.2034.

-------------------------------