Adkomst

Se kartskisse - boligen er merket med tilsalgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet på Hånes, i et barnevennlig og veletablert boligområde. Her er særdeles gode oppvekstvilkår for barn, med umiddelbar nærhet til flere barnehager, skoler i alle trinn, idrettshall og kunstgressbaner. I tillegg ligger flotte tur- og rekreasjonsområder som Hamresanden, Grovika og Piningen med sine vakre strender og badeplasser en kort spasertur unna. Gangavstand er det også til butikker i Hånes senter, samt til Lauvåsen helsesenter med tannleger, leger, fysioterapi, treningssenter og apotek. Andre servicetilbud som Sørlandssenteret, Ikea, Dyreparken og Kristiansand Lufthavn Kjevik ligger en kort kjøretur unna. Kort vei til bussholdeplass, og gode busstilbud til Kristiansand sentrum som ligger ca. 9 km unna.

Tomt

Eiet tomt på 431 kvm.
Opparbeidet med hage med plen, hekker og beplantning. Solrik tomt med veranda og lune, usjenerte uteplasser. Delvis naturtomt.

Adresse

Havreveien 46
4635 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Havreveien 46
4635 Kristiansand S

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 171 m2

Finn ID: 158853977

Omkostninger

3 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
96 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 486 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4204
Gårdsnr: 63
Bruksnr: 240

Parkering

I garasje i rekke tilhørende eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under reguleringsplan for Hånes Areal D vedtatt 01.04.74 sist revidert 02.01.76. Avsatt til boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Attraktiv og innholdsrik enebolig som inneholder hall, stue/spisestue, kjøkken, vaskerom og wc i 1.etg. I underetasjen er det gang, baderom, vaskerom, innredet rom, 3 soverom, bod og garderobe.

Bruken av innredet rom er endret fra kommunale godkjente tegninger og ikke byggemeldt/søkt godkjent.

Standard

Info fra selger:
- Ny vedovn i stue for noen år siden
- Nye klikkgulv og malt vegger på alle soverom i underetasjen i 2011
- Nytt gulvbelegg i gang i 1.etg i 2008
- Nytt gulv på kjøkken i 2013
- Alle dører i underetasje er byttet
- Ny skyvedør ut til veranda i 2012

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygd i 1977. Boligen er oppført i trekonstruksjon på grunnmur. Følgende momenter antas å ha størst betydning: -Det er utført oppgraderinger av boligen. -Blant annet er noen vinduer og dobbel skyvedør skiftet ut. Bad ble renovert i 2012. -De fleste konstaterte tilstandsvekkelser ved boligen er forventet i forhold til boligens alder, vedlikehold og bruk. -Tomten og boligen har setninger. Det er derfor boret pilarer ned til fjell under en del av boligen. -Boligen er en del år og inneholder bygningsdeler fra byggeår. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring, elektrisitet og varmepumpe. Undertegnende har ikke kompetanse til å vurdere varmepumpens tilstand.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr.14 294,55 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 5 201,10.
Renovasjon kommer i tillegg. Dette beløpet varierer etter forbruk. Se www.avfallsor.no for priser eller kontakt megler. Det er 4 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1977/10262-3/93 Erklæring/avtale 21.09.1977
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:63 Bnr:239
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:63 Bnr:240
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold

1977/10262-1/93 Erklæring/avtale 21.09.1977
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:63 Bnr:240
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:63 Bnr:241
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold

1976/7201-1/93 Registrering av grunn 08.07.1976
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1001 Gnr:63 Bnr:53

1977/10262-2/93 Erklæring/avtale 21.09.1977
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:63 Bnr:239
rettighetshaver:Knr:1001 Gnr:63 Bnr:241
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold

1977/6741-1/93 Bestemmelse om veg 22.06.1977
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt

Denne matrikkelenhet har andel i: Knr:1001 Gnr:63 Bnr:246 1/18

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen datert 14.02.1978.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 937 973
Som sekundærbolig: kr 3 376 704

Andre opplysninger

Kun integrerte hvitevarer på kjøkken følger med dersom ikke annet blir avtalt mellom partene.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Terje Skaara
Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler