Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende sentralt på Hånes med gangavstand til alle fasiliteter som butikk, buss, turområder, flotte badeplasser ved sjøen, barne og ungdomsskole, barnehager, lekeplasser, etc.

Boligen er en del av nytt tun bestående av en eksisterende enebolig og 2 nye eneboliger under oppføring.

Tomt

Eiet tomt på 823 kvm.

Tomten leveres i utgangpunktet ferdig grovplanert rundt huset slik det står i dag. Etter avtale kan eiendommen leveres med gressplen, hekker, asfaltert/steinlagt gårdsplass og andre ønsker man skulle ha. Kontakt megler.

Adresse

Fruktveien 3 B
4635 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Fruktveien 3 B
4635 Kristiansand S

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 169 m2

Finn ID: 171129677

Omkostninger

4 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
25 000,- (Dokumentavgift (nyoppført bolig - kun avgift av tomteverdi))
--------------------------------------------------------
26 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 616 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4204
Gårdsnr: 63
Bruksnr: 1314

Parkering

Det er søkt godkjenning for dobbel garasje i mellom boligene (med en garasjeplass til hver bolig). Garasjen er ikke inkludert i prisen for boligen, men kan avtales ferdig oppført før overtagelse mot pristillegg.
Ellers parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Hånesområdet A og B stadfestet 17.12.73, og er godkjent utnyttet til bolig.

Byggemåte

Oppføres i tre.

Se detaljert byggebeskrivelse vedlagt prospektet

Innhold

Selger har fått arkitekt til å tegne forslag på planløsning og disse tegninger er vedlagt prospektet

Boligen inneholder følgende:
1. etg: Entrè/gang, romslig stue og kjøkkenløsning på 42 kvm, bad, vaskerom/bod med separat inngang, soverom med tilhørende bod (mulighet for walk-in garderobe).
2. etg: Romslig tv-stue med utgang til stor terrasse mot vest og en overbygd veranda mot syd, 3 soverom (det ene med tilhørende walk-in garderobe) og bad.

Standard

Gjennomført god standard. Se detaljert byggebeskrivelse vedlagt prospektet.

Oppvarming

Boligen leveres med varmepumpe og balansert ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning. Elektrisk oppvarming.

Det er beregnet varmekabler i følgende rom: Bod/vask, bad og gang 1. Etg. Bad i 2. Etg.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Privat stikkvei inn til boligene (felles eiet).

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter fastsettes av kommunen når bygg er oppført. Kontakt megler for informasjon om avgiftsnivå på tilsvarende eiendommer i området.

Renovasjon kommer i tillegg. Dette beløpet varierer etter forbruk. Se www.avfallsor.no for priser eller kontakt megler. Det er 4 terminer i året.

Tilkoblingsavgift for vann og avløp er betalt av selger.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1967/945-2/93 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
11.02.1967
OVERFØRT FRA: 4204-63/36
Gjelder denne registerenheten med flere

1967/6661-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
18.10.1967
Bestemmelse om kloakkledning
OVERFØRT FRA: 4204-63/36
Gjelder denne registerenheten med flere

1970/5103-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
27.06.1970
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. uthus
OVERFØRT FRA: 4204-63/36
Gjelder denne registerenheten med flere

1975/1390-1/93 BESTEMMELSE OM VANNLEDN. TINGLYST
06.02.1975
:Knr:4204 Gnr:63 Bnr:63
OVERFØRT FRA: 4204-63/36
Gjelder denne registerenheten med flere

1977/8276-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
02.08.1977
Bestemmelse om bebyggelse
OVERFØRT FRA: 4204-63/36
Gjelder denne registerenheten med flere


2017/1244930-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
08.11.2017 21:00
RETTIGHETSHAVER:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 820852982
Renovasjonsbiler har rett til å snu på veiene til eiendommene
OVERFØRT FRA: 4204-63/36
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest blir utstedt innen overtakelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Selger skal energimerke huset før overtagelse.

Ligningsverdi

Likningsverdi vil fastsettes etter mottakelse av ferdigattesten. Eiendomsskatt vil bli beregnet etter ny likningsverdi.

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Utbygger har rett til å gjøre mindre endringer i tekniske installasjoner og materialvalg uten at kjøper har rett til prisavslag.

Selger er ansvarlig for søknad og godkjenning av bolig som skal oppføres. Dersom godkjenning ikke gis har kjøper rett til å trekke seg fra avtalen. Endringer på tegninger utført av kjøper er kjøpers ansvar.

Kontakt

Terje Skaara
Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler