Visning

Visning torsdag 27/02 fra 1630 - 1730

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Rolig og barnevennlig beliggenhet i trivelig nabolag. Få minutters kjøretur til barnehager, skoler og butikker. Mange fine turmuligheter til skogs samt deilige badeplasser og fiskemuligheter i både Hestevann og Otra (fiskekort). Holdeplass for kollektiv trafikk i nærheten.
Ca. 15 minutters kjøretur til Kristiansand sentrum.

Tomt

Festet tomt på 1047kvm. Opparbeidet med stor gressplen.
Festeavgift kr. 3 293,- pr. år.

Festeavgiften reguleres hvert 10 år i henhold til festekontrakten. Neste regulering er i 2021.

Se vedlagt festekontrakt.

Adresse

Høietun 117
4619 Mosby

Informasjon

Adresse:
Høietun 117
4619 Mosby

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 210 m2

Finn ID: 170490193

Omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
73 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 563 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4204
Gårdsnr: 28
Bruksnr: 326

Parkering

Dobbel garasje. Biloppstillingsplasser utenfor garasje.

Reguleringsforhold

Plan nr. 359
Stadfestet: 09.01.1980
Reguleringsformål: Bolig
Forbehold! Kommuneplan er ikke nøyaktig i forhold til formålsgrensen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Stor og innholdsrik enebolig med dobbel garasje og utleiedel.
Hovedetasjen inneholder entré/gang, stue med utgang til stor veranda, nytt kjøkken, bad, vaskerom, toalettrom og 3 soverom, samt bod.

Underetasjen inneholder sokkelleilighet med gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom og soverom.
Hybel inneholder gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom og sovealkove.
Hoveddelen disponerer 3 boder/lagerrom og utvendig bod. (under kjørerampe)

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Trapp er fjernet slik at man ikke har tilgang til hybelen via hoveddelen. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Boligen er i fra 1986 og fremstår som noe slitt og bærer preg av mangel på vedlikehold over tid. Dette gjør at en god del vedlikehold må beregnes med noe oppgraderinger nå og på noe sikt på grunn av slitasje og elde.
Momenter som antas å ha betydning for kjøper:
- Grunnmur er vurdert med tanke på setninger.
- Utvendige fasader bærer preg av mangel på vedlikehold og har fått råteskader flere plasser.
- Selve taktekkingen har normal slitasje ut i fra alder på denne. Vindskier har fått råteskader og må byttes.
- Takrenner med tilhørende deler har fått en del slitasje.
- Eldre fukt/kondensmerker på kaldtloftet ved takgjennomføringer.
- Er blitt innredet et rom over garasje som nå er en lukket konstruksjon.
- En del sig i terrasse ut i fra stue og en god del vedlikehold med oppgraderinger av denne må beregnes.
- Ny hoveddør er funnet i god stand.
- Vinduer, balkongdør, heve- skyvedør og garasjeporter er i fra byggeåret og har og har fått en del slitasje/skader.
- Innerdører av forskjellige typer og årganger har også fått en del skader.
- Eldre slitte våtrom i boligen.
- Kjøkkeninnredning er nylig blitt byttet i hoveddelen. (etter brann)
- Ellers er det eldre kjøkkeninnredninger med en del slitasje.
- Ingen indikasjoner på fukt ved søk i våtsoner på våtrom og kjøkken.
- Fuktskader i rom under garasje som nå blir benyttet som lagerrom.
- Det meste av vvs og elektrisk opplegg er i fra byggeåret.
- De fleste innvendige overflater bærer preg av slitasje som gjør at en del oppgraderinger/fornying av disse må beregnes.

Forøvrig må hele rapporten leses i sin helhet.
Spørsmål ang.rapporten kan rettes direkte til takstmann/byggmester Torleif Fjellestad hverdager mellom kl.08.00 - 16.00 på 90065203 eller mail:torlfj@online.no

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 18.173,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 4.908,-.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 3.127,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 4 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1983/3951-2/93 Festekontrakt - vilkår
18.03.1983 festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 1,080
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

1984/15203-1/93 Best. om vann/kloakkledn.
02.11.1984 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke finnes ferdigattest i deres arkiv.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 1 081 962 per 2018
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 3 895 063 per 2018

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Takstmann Torleif Fjellestad, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Erik Johan Mathisen
Erik Johan Mathisen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler