Solgt
  • Velkommen til Noroddveien 62!
  • Kontakt megler for visningspåmelding.
  • Flott solrik hage, rett i vannkanten.
  • Koselig bakgård.
Selg med Exbo

Hjem / Noroddveien 62 / Kolbjørnsvik

(SOLGT) Noroddveien 62 / Kolbjørnsvik

BUD MOTTATT! Kolbjørnsvik - Enebolig i klassisk villabebyggelse helt i vannkanten - Ingen boplikt!

Prisantydning 8 000 000,-
Omkostninger 195 392,-
Totalpris 8 195 392,-
Byggeår 1740
P-rom 260 kvm
Bruksareal 414 kvm
Tomteareal 498 kvm
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 260 kvm, Bruksareal: 414 kvm

Loftsetasje: P-rom: 50 kvm, BRA: 95 kvm.
2. etasje: P-rom: 114 kvm, BRA: 175 kvm.
1. etasje: P-rom: 96 kvm, BRA: 144 kvm.

Parkering

Ingen parkering tilknyttet eiendommen.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i område regulert til boligbeb. frittliggende småhusbebyggelse og rp angitt hensynsone, jfr. plannavn Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle, vedtatt 30.05.2013. Se vedlagt reguleringsbestemmelser. Eiendommen er i henhold til kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse nåværende og kp. angitt hensynssone og kp. detaljeringssone. Det foreligger arealplan under arbeid i nærheten av eiendommen.
Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 16.08.2022.

Stor enebolig med loftsetasje, 2 etasje og 1 etasje oppført i 1740, fint og sentralt beliggende helt nede i sjøkanten.
Boligen inneholder stort sett eldre bygningsdeler. Boligen må regnes som et renoveringsobjekt.

UTVENDIG
Åse tak av sperrebukker med bordtak. Betongtakstein fra 80 tallet som taktekking. Papp som taktekking på tak mellom hovedbygning og bakgårdsbygning. Ståltakrenner og pipebeslag. Tømmervegger og litt bindingsverk med stående kledning. Noe kledning og utvendig treverk på fasade mot sjøen er skiftet ut. Vinduer i tre med enkel glass, et par stålvinduer med enkel glass og vinduer i tre med 2-lags glass. De fleste vinduene på fasaden mot sjøen har 2-lags glass og er fra 1989. Et vindu på soverom i loftsetasjen er fra 2001. Takvindu. Inngangsdører.

INNVENDIG
Etasjeskille av trebjelkelag. Gulv med belegg, parkett og gulvbord. Malte vegger, tapet og panel. Panel og malte himlinger. Flere vedovner er tilknyttet boligen teglsteinspiper. Innvendige trapper i treutførelse. Innvendige profilerte dører.

VÅTROM
Bad i loftsetasjen er av eldre dato, har gulv med tynn påstøp og eldre støpejernsluk. Panel på vegger og i himling. Toalett, vask og badekar. Bad i 1 etasje er av eldre dato, har gulv beleggfliser, malte vegger og malt himling.
Toalett, vask og hånddusj.

KJØKKEN
Enkel kjøkkeninnredning i 2 etasje med slette fronter og stålvask. Komfyr og kjøleskap. Enkel kjøkkeninnredning i 1 etasje med slette fronter og stålvask. Komfyr og kjøleskap.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Eldre vannledning av kobber og sink. Noen litt nyere vannledninger av kobber. Eldre avløp av støpejern og kobber. Kun noe naturlig ventilasjon. 84 liters varmtvannstank fra 21/05 og 113 liters varmtvannstank fra 03/18. Sikringsskap med automatsikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i litt skrånende terreng oppført på gråsteinsmur og støpt teglsteins grunnmur på bakgårdsbygg.

Innhold

P-rom:

Loftsetasje: Trappegang, bad og to soverom. 50 kvm.
2.etasje: Gang, kjøkken, to stuer, spisestue og soverom. 114 kvm.
1.etasje: Vindfang, gang, bad, to stuer, kjøkken og stue/soverom. 96 kvm.

S-rom:

Loftsetasje: To kott og uinnredet loft. 45 kvm.
2.etasje: To garderober, matbod, trappegang fire boder, gang og hønsehus. 61 kvm.
1.etasje: Utvendig bod, trappegang og tre boder. 48 kvm.

Det foreligger ikke plantegninger av boligen fra opprinnelig byggetid. Boligen kan derfor være endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Rombenevnelse er satt ut fra dagens bruk.
Eiendommen selges som besiktiget og selger vil ikke påta seg ansvar for å endre eller byggemelde nå i ettertid.

Standard

Takstmannens konklusjon:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig, pipe og ildsted.
Det er avvik: Piper og fyringskilder er av eldre dato, noen vedovner er svært gamle og har fyringsforbud. Piper
har stedvis noen riss/sprekkdannelser og noe løs puss. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000.

Innvendig, rom under terreng.
Det er avvik: På innvendig grunnmur under terreng og støpt gulv er det utslag på fuktindikatoren og kalkutslag som
indikerer fuktvandring gjennom grunnmur/fuktopptrekk i støpt gulv. Ved fuktmåling med pigger i bunnen av trevegger ble det målt fukt. I bjelker/treverk i himling ble det målt høy fukt og treverk i himling i innerste boden har mye råte og angrep av borebille. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Innvendig, krypkjeller.
Det er avvik: Grunnen i krypkjeller består av løsmasser. I løsmasser er det fukt som følge av manglende/sviktende drenering og terrengforhold. I bjelker/treverk i himling ble det målt høy fukt. Bjelkelag/treverk har råteskader og angrep av skadedyr/borebille. Det er også råte/angrep av skadedyr/borebille andre steder i gammelt treverk i
bygningen som blant annet i gulv i utvendig bod. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Våtrom, generell, bad.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Våtrom, generell, bad.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Tomteforhold, forstøtningsmurer.
Det er avvik: Forstøtningsmur har avvik og sprekker, noen stein er presset ut. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning og utvendig treverk av eldre dato har varierende slitasje, på utsatte steder værslitasje og
stedvis råte. Kledningen har lite lufting.

Utvendig, takkonstruksjon/Loft.
Det er avvik: Takkonstruksjon har noen avvik/skjevheter. Takkonstruksjon er bygd med begrenset lufting. I
takkonstruksjon er det stedvis angrep av skadedyr/borebille. På undertak/takkonstruksjon er det noen opptørkede fuktmerker etter tidligere lekkasjer.

Utvendig, vinduer.
Det er avvik: Vinduer fra 1989 og vindu fra 2001 har normal slitasje. Et glass i vindu fra 2001 er punktert. Ellers er
de fleste vinduer gamle, har slitasje, stedvis råte og sprekk i enkelte glass.

Utvendig, dører.
Det er avvik: Inngangsdører er av eldre dato med varierende slitasje. Inngangsdør mot sjøen har værslitasje og noe råte.

Utvendig, andre utvendige forhold.
Det er avvik: Mur under stakittgjerde har sprekker, ståloppheng under brygge har angrep av rust. Levegg mot nabo
nede ved sjøen har avvik/skjevhet å råte. Levegg i bakgård er dårlig vedlikehold og har noe råte.

Innvendig overflater.
Det er avvik: Innvendige overflater er av eldre dato og har slitasje.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Det er avvik: I loftsetasjen ble det målt høydeforskjell på 55mm gjennom et helt rom, i 2 etasje 85mm og i 1 etasje
30mm.

Innvendig, innvendige dører.
Det er avvik: Innvendige dører av eldre dato med varierende slitasje. Noen dørblad tar imot karm, noen dørblad
har avvik i forhold til karm og dører har slakk i låskasser.

Kjøkken, overflater og innredning, kjøkken.
Det er avvik: Kjøkkeninnredning med slitasje.

Kjøkken, avtrekk, kjøkken.
Det er avvik: Kjøkken har ikke ventilator.

Kjøkken, overflater og innredning, kjøkken.
Det er avvik: Kjøkkeninnredning med slitasje.

Kjøkken, avtrekk, kjøkken.
Det er avvik: Kjøkken har ikke ventilator.

Tekniske installasjoner, vannledninger.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid på eldre vannledninger er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, avløpsrør.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid på avløpsrør er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, ventilasjon.
Det er avvik: Boligen har begrenset ventilering uten lufteventiler i vinduer og ikke i de fleste rom.

Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg.
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold, drenering.
Det er avvik: Det er tvilsom om det er benyttet noen form for drenering langs utvendig grunnmur. Eventuell
drenering/fuktsikring må antas å ha ingen effekt som følge av alderssvekkelser.

Tomteforhold, grunnmur og fundamenter.
Det er avvik: Grunnmur har noen sprekker og løs puss.

Tomteforhold, terrengforhold.
Det er avvik: Det er vanninnsig inn krypkjeller og det renner vann under gulv i utvendig bod langs gavlvegg i 1 etasje.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: Kombinasjonen av alder og materiale på innvendige vann- og avløpssystemet tilsier at også utvendige vann- og avløpsrør er av eldre dato.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på taktekking er oppbrukt. Taktekking har normal slitasje.

Utvendig, nedløp og beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er avvik: Takrenner og pipebeslag har normal slitasje. Ved mye regn klarer ikke takrenne på bakgårdsbygg og
lede bort vannet fra takflaten mellom byggene som er tekket med papp. Vann renner over takrenne.

Utvendig, vinduer - 2.
Det er avvik: Takvindu er av eldre dato, har normal slitasje og punktert glass.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverk i trapper er under 0,90m og åpninger i rekkverk større enn 10cm. Noen steder mangler håndløper på vegg.

Tekniske installasjoner, varmtvannstank.
Det er avvik: Utvendig plate rundt den største varmtvannstanker buler litt. Varmtvannstank fra 21/05 har begrenset
brukstid.

Tomteforhold, byggegrunn.
Det er avvik: Det er avvik i grunn/fundamentering da det er skjevhet i boligen.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og elektrisitet.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Marius Engelskjønn

Marius Engelskjønn

Eiendomsmegler

930 24 844
me@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 8 000 000,-
Omkostninger 195 392,-
Totalpris 8 195 392,-
Byggeår 1740
P-rom 260 kvm
Bruksareal 414 kvm
Tomteareal 498 kvm
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Eierform Selveier
Kommunenr 4203
Gårsnr 307
Bruksnr 45
Meglers referanse 3034218
Finnkode 421007601
Annonseendring 26.09.2022 11:12

Prisinformasjon

Prisantydning 8 000 000,-
Omkostninger 195 392,-
Totalpris 8 195 392,-
8 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
181 250,- (Dokumentavgift)
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
195 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 195 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 260 kvm, Bruksareal: 414 kvm

Loftsetasje: P-rom: 50 kvm, BRA: 95 kvm.
2. etasje: P-rom: 114 kvm, BRA: 175 kvm.
1. etasje: P-rom: 96 kvm, BRA: 144 kvm.

Parkering

Ingen parkering tilknyttet eiendommen.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i område regulert til boligbeb. frittliggende småhusbebyggelse og rp angitt hensynsone, jfr. plannavn Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle, vedtatt 30.05.2013. Se vedlagt reguleringsbestemmelser. Eiendommen er i henhold til kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse nåværende og kp. angitt hensynssone og kp. detaljeringssone. Det foreligger arealplan under arbeid i nærheten av eiendommen.
Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 16.08.2022.

Stor enebolig med loftsetasje, 2 etasje og 1 etasje oppført i 1740, fint og sentralt beliggende helt nede i sjøkanten.
Boligen inneholder stort sett eldre bygningsdeler. Boligen må regnes som et renoveringsobjekt.

UTVENDIG
Åse tak av sperrebukker med bordtak. Betongtakstein fra 80 tallet som taktekking. Papp som taktekking på tak mellom hovedbygning og bakgårdsbygning. Ståltakrenner og pipebeslag. Tømmervegger og litt bindingsverk med stående kledning. Noe kledning og utvendig treverk på fasade mot sjøen er skiftet ut. Vinduer i tre med enkel glass, et par stålvinduer med enkel glass og vinduer i tre med 2-lags glass. De fleste vinduene på fasaden mot sjøen har 2-lags glass og er fra 1989. Et vindu på soverom i loftsetasjen er fra 2001. Takvindu. Inngangsdører.

INNVENDIG
Etasjeskille av trebjelkelag. Gulv med belegg, parkett og gulvbord. Malte vegger, tapet og panel. Panel og malte himlinger. Flere vedovner er tilknyttet boligen teglsteinspiper. Innvendige trapper i treutførelse. Innvendige profilerte dører.

VÅTROM
Bad i loftsetasjen er av eldre dato, har gulv med tynn påstøp og eldre støpejernsluk. Panel på vegger og i himling. Toalett, vask og badekar. Bad i 1 etasje er av eldre dato, har gulv beleggfliser, malte vegger og malt himling.
Toalett, vask og hånddusj.

KJØKKEN
Enkel kjøkkeninnredning i 2 etasje med slette fronter og stålvask. Komfyr og kjøleskap. Enkel kjøkkeninnredning i 1 etasje med slette fronter og stålvask. Komfyr og kjøleskap.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Eldre vannledning av kobber og sink. Noen litt nyere vannledninger av kobber. Eldre avløp av støpejern og kobber. Kun noe naturlig ventilasjon. 84 liters varmtvannstank fra 21/05 og 113 liters varmtvannstank fra 03/18. Sikringsskap med automatsikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i litt skrånende terreng oppført på gråsteinsmur og støpt teglsteins grunnmur på bakgårdsbygg.

Innhold

P-rom:

Loftsetasje: Trappegang, bad og to soverom. 50 kvm.
2.etasje: Gang, kjøkken, to stuer, spisestue og soverom. 114 kvm.
1.etasje: Vindfang, gang, bad, to stuer, kjøkken og stue/soverom. 96 kvm.

S-rom:

Loftsetasje: To kott og uinnredet loft. 45 kvm.
2.etasje: To garderober, matbod, trappegang fire boder, gang og hønsehus. 61 kvm.
1.etasje: Utvendig bod, trappegang og tre boder. 48 kvm.

Det foreligger ikke plantegninger av boligen fra opprinnelig byggetid. Boligen kan derfor være endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Rombenevnelse er satt ut fra dagens bruk.
Eiendommen selges som besiktiget og selger vil ikke påta seg ansvar for å endre eller byggemelde nå i ettertid.

Standard

Takstmannens konklusjon:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig, pipe og ildsted.
Det er avvik: Piper og fyringskilder er av eldre dato, noen vedovner er svært gamle og har fyringsforbud. Piper
har stedvis noen riss/sprekkdannelser og noe løs puss. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000.

Innvendig, rom under terreng.
Det er avvik: På innvendig grunnmur under terreng og støpt gulv er det utslag på fuktindikatoren og kalkutslag som
indikerer fuktvandring gjennom grunnmur/fuktopptrekk i støpt gulv. Ved fuktmåling med pigger i bunnen av trevegger ble det målt fukt. I bjelker/treverk i himling ble det målt høy fukt og treverk i himling i innerste boden har mye råte og angrep av borebille. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Innvendig, krypkjeller.
Det er avvik: Grunnen i krypkjeller består av løsmasser. I løsmasser er det fukt som følge av manglende/sviktende drenering og terrengforhold. I bjelker/treverk i himling ble det målt høy fukt. Bjelkelag/treverk har råteskader og angrep av skadedyr/borebille. Det er også råte/angrep av skadedyr/borebille andre steder i gammelt treverk i
bygningen som blant annet i gulv i utvendig bod. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Våtrom, generell, bad.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Våtrom, generell, bad.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

Tomteforhold, forstøtningsmurer.
Det er avvik: Forstøtningsmur har avvik og sprekker, noen stein er presset ut. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning og utvendig treverk av eldre dato har varierende slitasje, på utsatte steder værslitasje og
stedvis råte. Kledningen har lite lufting.

Utvendig, takkonstruksjon/Loft.
Det er avvik: Takkonstruksjon har noen avvik/skjevheter. Takkonstruksjon er bygd med begrenset lufting. I
takkonstruksjon er det stedvis angrep av skadedyr/borebille. På undertak/takkonstruksjon er det noen opptørkede fuktmerker etter tidligere lekkasjer.

Utvendig, vinduer.
Det er avvik: Vinduer fra 1989 og vindu fra 2001 har normal slitasje. Et glass i vindu fra 2001 er punktert. Ellers er
de fleste vinduer gamle, har slitasje, stedvis råte og sprekk i enkelte glass.

Utvendig, dører.
Det er avvik: Inngangsdører er av eldre dato med varierende slitasje. Inngangsdør mot sjøen har værslitasje og noe råte.

Utvendig, andre utvendige forhold.
Det er avvik: Mur under stakittgjerde har sprekker, ståloppheng under brygge har angrep av rust. Levegg mot nabo
nede ved sjøen har avvik/skjevhet å råte. Levegg i bakgård er dårlig vedlikehold og har noe råte.

Innvendig overflater.
Det er avvik: Innvendige overflater er av eldre dato og har slitasje.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Det er avvik: I loftsetasjen ble det målt høydeforskjell på 55mm gjennom et helt rom, i 2 etasje 85mm og i 1 etasje
30mm.

Innvendig, innvendige dører.
Det er avvik: Innvendige dører av eldre dato med varierende slitasje. Noen dørblad tar imot karm, noen dørblad
har avvik i forhold til karm og dører har slakk i låskasser.

Kjøkken, overflater og innredning, kjøkken.
Det er avvik: Kjøkkeninnredning med slitasje.

Kjøkken, avtrekk, kjøkken.
Det er avvik: Kjøkken har ikke ventilator.

Kjøkken, overflater og innredning, kjøkken.
Det er avvik: Kjøkkeninnredning med slitasje.

Kjøkken, avtrekk, kjøkken.
Det er avvik: Kjøkken har ikke ventilator.

Tekniske installasjoner, vannledninger.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid på eldre vannledninger er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, avløpsrør.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid på avløpsrør er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, ventilasjon.
Det er avvik: Boligen har begrenset ventilering uten lufteventiler i vinduer og ikke i de fleste rom.

Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg.
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold, drenering.
Det er avvik: Det er tvilsom om det er benyttet noen form for drenering langs utvendig grunnmur. Eventuell
drenering/fuktsikring må antas å ha ingen effekt som følge av alderssvekkelser.

Tomteforhold, grunnmur og fundamenter.
Det er avvik: Grunnmur har noen sprekker og løs puss.

Tomteforhold, terrengforhold.
Det er avvik: Det er vanninnsig inn krypkjeller og det renner vann under gulv i utvendig bod langs gavlvegg i 1 etasje.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: Kombinasjonen av alder og materiale på innvendige vann- og avløpssystemet tilsier at også utvendige vann- og avløpsrør er av eldre dato.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på taktekking er oppbrukt. Taktekking har normal slitasje.

Utvendig, nedløp og beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er avvik: Takrenner og pipebeslag har normal slitasje. Ved mye regn klarer ikke takrenne på bakgårdsbygg og
lede bort vannet fra takflaten mellom byggene som er tekket med papp. Vann renner over takrenne.

Utvendig, vinduer - 2.
Det er avvik: Takvindu er av eldre dato, har normal slitasje og punktert glass.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverk i trapper er under 0,90m og åpninger i rekkverk større enn 10cm. Noen steder mangler håndløper på vegg.

Tekniske installasjoner, varmtvannstank.
Det er avvik: Utvendig plate rundt den største varmtvannstanker buler litt. Varmtvannstank fra 21/05 har begrenset
brukstid.

Tomteforhold, byggegrunn.
Det er avvik: Det er avvik i grunn/fundamentering da det er skjevhet i boligen.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og elektrisitet.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2020:
Som primærbolig: Kr: 991 251,-
Som sekundærbolig: Kr: 3 568 503,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Noroddveien 62 / Kolbjørnsvik

Noroddveien 62 4816 Kolbjørnsvik

Marius Engelskjønn, Eiendomsmegler
Mob: 93 02 48 44

Enebolig

1740

Gnr. 307 bnr. 45 i Arendal kommune

4-21-0076

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Enebolig beliggende helt i bryggekanten på Hisøy, Kolbjørnsvik. Flott utsikt over byfjorden, Rådhuset, Pollen og Langbrygga. God nærhet til Arendal sentrum som kun er et par minutters båttur unna. M/F Kolbjørn har flere avganger hver time, og med sin over 100 år gamle historie har den stor og viktig betydning for området. Hage med gode solforhold og egen brygge. I området rundt er det flere barnehager og gangavstand til barne- og ungdomsskole. Hisøy består av et levende miljø, med masse flott turterreng sommer som vinter. Boligen har kort vei til en rekke kulturelle opplevelser.

Eiet tomt på 498 kvm.
Eiendommen har usikre grenser. Avvik kan forekomme. Det går en kommunal sti mellom bolig og tomten mot hovedvei.
Opparbeidet med hage.