• Velkommen til Rasvågveien 315!
 • Luftig beliggenhet med flott utsikt.
 • Fra terrassen foran boligen har man virkerlig kontroll på hva som rører seg i Rasvåg.
 • Velkommen til visning hos Exbo - Husk å melde deg på visningen i god tid
 • Velkommen inn!
 • Lys gang med adkomst opp til 2.etasje.
 • Nyere kjøkken med integrerte hvitevarer.
 • God skap- og benkeplass på kjøkken.
 • God plass til spisebord i direkte tilknytning til kjøkken.
 • Flott utsikt også innenfra.
 • Stue
 • Unik kjellerstue - til hverdags og fest!
 • Soverom 2.etasje
 • Bad 2 etasje med dusj og wc.
 • Opplegg for vaskemaskin.
 • Soverom II
 • Flott utsikt fra soverommet.
 • Soverom III
 • Terrasse bakside
 • Utsikt
 • Utsikt
 • Oversikt
 • Fasade
 • Plantegning underetasje
 • Plantegning hovedetasje
 • Plantegning 2 etasje.
Selg med Exbo

Hjem / Rasvågveien 315 / Hidrasund

Rasvågveien 315 / Hidrasund

Rasvåg | Spennende bolig, ingen boplikt | Fantastisk utsikt | Mulighet for leie av båtplass | Påmeldingsvisning

Prisantydning 3 490 000,-
Omkostninger 101 990,-
Totalpris 3 591 990,-
Byggeår 1937
P-rom 112 kvm
Bruksareal 112 kvm
Tomteareal 993 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 112 kvm, Bruksareal: 112 kvm, Grunnflate: 50 kvm

Kjeller: BRA/P-Rom: 19/19 kvm.
1.Etasje: BRA/P-Rom: 50/50 kvm.
2.Etasje: BRA/P-Rom: 43/43 kvm.

Parkering

Det er ikke noe fast parkering tilhørende eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område med nåværende boliger iflg. kommunedel plan for kystsone. Bevaring kulturmiljø H 570_23

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Stue, kjøkken, gang, trapperom, 3 soverom, gang, bad/vaskerom.

Det finnes ikke tegninger på boligen i kommunens arkiver.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Eiendommen er opparbeidet med hage. Boligen er oppført i
tre- og betongkonstruksjon og er over tre etasjer samt
kryploft.
Boligen er vedlikeholdt og noe renovert i årenes løp men
store deler av boligen er fra byggeår. Boligen fremstår solid
bygget etter datidens byggemetoder.
Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til
de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til
isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt
da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et
avvik i forhold til dagens standard.
Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 911 57 935

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Kai Birger Amundsen

Kai Birger Amundsen

Eiendomsmegler

911 57 935
kba@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 3 490 000,-
Omkostninger 101 990,-
Totalpris 3 591 990,-
Byggeår 1937
P-rom 112 kvm
Bruksareal 112 kvm
Tomteareal 993 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4207
Gårsnr 26
Bruksnr 87
Meglers referanse 3038794
Finnkode 222007503
Annonseendring 22.03.2024 12:48

Prisinformasjon

Prisantydning 3 490 000,-
Omkostninger 101 990,-
Totalpris 3 591 990,-
3 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-))
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
101 990,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 591 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 112 kvm, Bruksareal: 112 kvm, Grunnflate: 50 kvm

Kjeller: BRA/P-Rom: 19/19 kvm.
1.Etasje: BRA/P-Rom: 50/50 kvm.
2.Etasje: BRA/P-Rom: 43/43 kvm.

Parkering

Det er ikke noe fast parkering tilhørende eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område med nåværende boliger iflg. kommunedel plan for kystsone. Bevaring kulturmiljø H 570_23

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Stue, kjøkken, gang, trapperom, 3 soverom, gang, bad/vaskerom.

Det finnes ikke tegninger på boligen i kommunens arkiver.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Eiendommen er opparbeidet med hage. Boligen er oppført i
tre- og betongkonstruksjon og er over tre etasjer samt
kryploft.
Boligen er vedlikeholdt og noe renovert i årenes løp men
store deler av boligen er fra byggeår. Boligen fremstår solid
bygget etter datidens byggemetoder.
Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til
de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til
isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt
da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et
avvik i forhold til dagens standard.
Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 382 174 per 2020
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 375 827 per 2020

Andre opplysninger

Integrerte hvitevarer medfølger handelen.
Det er andkomstrett over naboeiendommen langs stien som går opp til boligen.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av André Tveida, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Rasvågveien 315 / Hidrasund

Rasvågveien 315 4432 Hidrasund

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Enebolig

1937

Gnr. 26 bnr. 87 i Flekkefjord kommune

2-22-0075

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Luftig beliggenhet i Rasvåg. Her har man virkelig kontroll over Rasvåg. Fantastisk utsikt og gode solforhold. Kort vei til nærbutikk og sjø. Flotte turområder i nærheten.

Eiet tomt på 993 kvm. Noe usikre grenser, avvik kan forekomme.
Opparbeidet med terraser, beplantning og gangvei opp til boligen.