• Velkommen til visning i Stasjonsbyen 21
  • Plantegning 1. etasje
  • Plantegning kjeller
  • Plantegning loft
Selg med Exbo

Hjem / Stasjonsbyen 21 / Herefoss

Stasjonsbyen 21 / Herefoss

Herefoss - Stor og innholdsrik enebolig med garasje!

Prisantydning 1 390 000,-
Omkostninger 48 892,-
Totalpris 1 438 892,-
Byggeår 1959
P-rom 209 kvm
Bruksareal 300 kvm
Tomteareal 1 877 kvm
Soverom 6
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 209 kvm, Bruksareal: 300 kvm
Loft: Primærrom: 98 kvm. Bruksareal: 98 kvm.
1.etasje: Primærrom: 102 kvm. Bruksareal: 105 kvm.
Kjeller: P-rom: 9 kvm. Bruksareal: 97 kvm.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i garasje og på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Herefoss sentrum RV41, sist revidert: 24.05.95, godkjent til boligbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Loft: 2 ganger, bad 1, bad 2 og 6 soverom.
1. etasje: Vindfang, entré, gang, stue, 2 kjøkken og soverom.
Kjeller: Bad/vaskerom og WC.
Kommunen opplyser at det ikke finnes tegninger av boligen i kommunens arkiver. Dagens bruk av rommene kan være endret fra hvordan de opprinnelig ble brukt uten at dette er søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Oppsummering av avvik med TG2 og TG3
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.
Enebolig
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Trapper bratt og uten rekkverk. Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Generell > Bad 1
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Et par steder har terreng fall mot grunnmur. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendig > Veggkonstruksjon -
Det er avvik:
Eldre kledning og utvendig treverk har på utsatte steder værslitasje og stedvis noe råte. Kledningen har lite lufting. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Vinduer - 2
Det er avvik:
Vinduer har varierende slitasje og på utsatte steder værslitasje. Glass i vinduer er en del år, det er derfor påregnelig at det kan være eller kan bli punkteringer i glass. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendig > Dører
Det er avvik:
Hovedinngangsdør har slitasje på dørblad.
Balkongdører og kjellerdør har slitasje. Det er montert utvendig plate på dørblad på kjellerdør. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Rekkverk har høyde fra 0,94m til 0,99m. Papp og takrenner er av eldre dato og har slitasje. Om verandadekke har noen form for utlufting er ukjent. Verandadekke danner tak for underliggende rom. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Utvendige trapper - 2
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverk har høyde på 0,80m og for store åpninger i
rekkverk. Trapp har slitasje og sprekk. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Overflater
Det er avvik: Innvendige overflater med varierende slitasje og stedvis noen sprekker. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det mangler ubrennbar plate på gulv under vedovn i loftsetasjen. Fliser under vedovn i stue har sprekker og er løse. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000,-.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Innvendige dører med varierende slitasje. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >
Bad/vaskerom
Det er avvik:
Utslagsvask og blandebatterier er av eldre dato. Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 2
Det er avvik:
Eldre kjøkkeninnredning med slitasje. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2
Det er avvik:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at store deler av forventet brukstid på eldre kobberrør er oppbrukt. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000,-.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2
Det er avvik: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at store deler av forventet brukstid på eldre avløpsrør av støpejern er oppbrukt. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000,-

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik:
Store deler av forventet brukstid er oppbrukt på varmtvannstank. Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold > Drenering - 2 Gå til side
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Tomteforhold > Forstøtningsmurer Gå til side
Det er avvik:
Hagemur har slitasje og stor sprekk.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik:
Kombinasjonen av alder og materiale på innvendige vann- og avløpssystemet tilsier at også utvendige vann - og avløpsrør er fra byggeår. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
Takkonstruksjon har noen avvik/skjevheter. Deler av loftsetasjen har igjen kledde skråhimling/lukket konstruksjon som gjør kontroll av innvendig undertak umulig uten å gjøre inngrep i konstruksjonen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I gang i loftsetasjen ble det målt høydeforskjell på 25mm gjennom hele rommet

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik:
På innvendig grunnmur under terreng i den største boden mot veien er det synlig fuktgjennomsalg. På innvendig grunnmur under terreng, på støpt gulv og i nedre del av støpte skillevegger er det fuktskjolder/kalkutslag som indikere fuktvandring gjennom grunnmur/fuktopptrekk fra grunnen, utslag
på fuktindikatorer som antyder fukt. Ved fuktmåling med pigger i treverk mot gulv ble det målt fukt. Selv om det er gravd opp og drenert langs store deler av utvendig grunnmur kan det allikevel være fuktopptrekk i støpt gulv og i bunnen av støpte skillevegger.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 2
Det er avvik:
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 2
Det er avvik:
Mangler luftespalte i dør.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Belegg har et par steder løsnet fra underlaget og buler. Årsaken kan være fuktopptrekk i gulv.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Rommet har ikke luftespalte i dør.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Wc
Det er avvik:
Wc har ikke avtrekksventil og ikke luftespalte i dør.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Kjølerom
Det er avvik:
Kjøleaggregat er av eldre dato og var på befaringsdagen ikke på/tilstand ukjent.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:
Grunnmur har noen riss og sprekker.

Oppvarming

Vedovn i stue, på det ene kjøkkenet, i 2. etasje og i kjeller,ellers elektrisk oppvarming.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Martin Olsen

Martin Olsen

Eiendomsmegler

982 80 342
mo@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 390 000,-
Omkostninger 48 892,-
Totalpris 1 438 892,-
Byggeår 1959
P-rom 209 kvm
Bruksareal 300 kvm
Tomteareal 1 877 kvm
Soverom 6
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Eierform Selveier
Kommunenr 4216
Gårsnr 92
Bruksnr 88
Meglers referanse 3036201
Finnkode 622002801
Annonseendring 29.07.2022 14:16

Prisinformasjon

Prisantydning 1 390 000,-
Omkostninger 48 892,-
Totalpris 1 438 892,-
1 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))
--------------------------------------------------------
48 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 438 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 209 kvm, Bruksareal: 300 kvm
Loft: Primærrom: 98 kvm. Bruksareal: 98 kvm.
1.etasje: Primærrom: 102 kvm. Bruksareal: 105 kvm.
Kjeller: P-rom: 9 kvm. Bruksareal: 97 kvm.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i garasje og på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Herefoss sentrum RV41, sist revidert: 24.05.95, godkjent til boligbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Loft: 2 ganger, bad 1, bad 2 og 6 soverom.
1. etasje: Vindfang, entré, gang, stue, 2 kjøkken og soverom.
Kjeller: Bad/vaskerom og WC.
Kommunen opplyser at det ikke finnes tegninger av boligen i kommunens arkiver. Dagens bruk av rommene kan være endret fra hvordan de opprinnelig ble brukt uten at dette er søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Oppsummering av avvik med TG2 og TG3
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.
Enebolig
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Trapper bratt og uten rekkverk. Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Generell > Bad 1
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Et par steder har terreng fall mot grunnmur. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendig > Veggkonstruksjon -
Det er avvik:
Eldre kledning og utvendig treverk har på utsatte steder værslitasje og stedvis noe råte. Kledningen har lite lufting. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Vinduer - 2
Det er avvik:
Vinduer har varierende slitasje og på utsatte steder værslitasje. Glass i vinduer er en del år, det er derfor påregnelig at det kan være eller kan bli punkteringer i glass. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendig > Dører
Det er avvik:
Hovedinngangsdør har slitasje på dørblad.
Balkongdører og kjellerdør har slitasje. Det er montert utvendig plate på dørblad på kjellerdør. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Rekkverk har høyde fra 0,94m til 0,99m. Papp og takrenner er av eldre dato og har slitasje. Om verandadekke har noen form for utlufting er ukjent. Verandadekke danner tak for underliggende rom. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Utvendige trapper - 2
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverk har høyde på 0,80m og for store åpninger i
rekkverk. Trapp har slitasje og sprekk. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Overflater
Det er avvik: Innvendige overflater med varierende slitasje og stedvis noen sprekker. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det mangler ubrennbar plate på gulv under vedovn i loftsetasjen. Fliser under vedovn i stue har sprekker og er løse. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000,-.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Innvendige dører med varierende slitasje. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >
Bad/vaskerom
Det er avvik:
Utslagsvask og blandebatterier er av eldre dato. Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 2
Det er avvik:
Eldre kjøkkeninnredning med slitasje. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2
Det er avvik:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at store deler av forventet brukstid på eldre kobberrør er oppbrukt. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000,-.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2
Det er avvik: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at store deler av forventet brukstid på eldre avløpsrør av støpejern er oppbrukt. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000,-

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik:
Store deler av forventet brukstid er oppbrukt på varmtvannstank. Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold > Drenering - 2 Gå til side
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Tomteforhold > Forstøtningsmurer Gå til side
Det er avvik:
Hagemur har slitasje og stor sprekk.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik:
Kombinasjonen av alder og materiale på innvendige vann- og avløpssystemet tilsier at også utvendige vann - og avløpsrør er fra byggeår. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
Takkonstruksjon har noen avvik/skjevheter. Deler av loftsetasjen har igjen kledde skråhimling/lukket konstruksjon som gjør kontroll av innvendig undertak umulig uten å gjøre inngrep i konstruksjonen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I gang i loftsetasjen ble det målt høydeforskjell på 25mm gjennom hele rommet

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik:
På innvendig grunnmur under terreng i den største boden mot veien er det synlig fuktgjennomsalg. På innvendig grunnmur under terreng, på støpt gulv og i nedre del av støpte skillevegger er det fuktskjolder/kalkutslag som indikere fuktvandring gjennom grunnmur/fuktopptrekk fra grunnen, utslag
på fuktindikatorer som antyder fukt. Ved fuktmåling med pigger i treverk mot gulv ble det målt fukt. Selv om det er gravd opp og drenert langs store deler av utvendig grunnmur kan det allikevel være fuktopptrekk i støpt gulv og i bunnen av støpte skillevegger.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 2
Det er avvik:
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 2
Det er avvik:
Mangler luftespalte i dør.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Belegg har et par steder løsnet fra underlaget og buler. Årsaken kan være fuktopptrekk i gulv.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Rommet har ikke luftespalte i dør.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Wc
Det er avvik:
Wc har ikke avtrekksventil og ikke luftespalte i dør.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Kjølerom
Det er avvik:
Kjøleaggregat er av eldre dato og var på befaringsdagen ikke på/tilstand ukjent.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:
Grunnmur har noen riss og sprekker.

Oppvarming

Vedovn i stue, på det ene kjøkkenet, i 2. etasje og i kjeller,ellers elektrisk oppvarming.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 850 972 per 30.03.22 Ligningsverdi som sekundærbolig kr 3 063 498 per 30.03.22

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Stasjonsbyen 21 / Herefoss

Stasjonsbyen 21 4766 Herefoss

Martin Olsen, Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 42

Enebolig

1959

Gnr. 92 bnr. 88 i Birkenes kommune

6-22-0028

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Boligen ligger fredelig til på Herefoss med korte avstander til barnehage, barneskole, nærbutikk. Gangavstand til fine turområder og bademuligheter i Gauslåfjorden.

Eiet tomt på 1877 kvm.
Opparbeidet med med asflatert innkjørsel , plen, trær og busker.