Adkomst

Fra Grimstad sentrum, følg Rv420 mot Fevik og ta inn til venstre mot Hausland. Deretter første vei til venstre opp Østre Moåsen og følg denne opp bakken, etter svingen tar man venstre og boligen ligger så rett frem merket med Til salgs plakat fra Exbo.

Beliggenhet

Boligen ligger på Hausland ca. 2 km fra Feviktoppen med butikksenter, legekontor, restauranter, etc. Det er flere lekeplasser i nærheten, og barn i varierende alder i nærmiljøet. Gangavstand til lysløype, Hauslandstjenna, Fevikmarka og Strand Hotell med flott familievennlig strand. Trygg vei til barne- og ungdomsskole samt idrettshall på brede gang- og sykkelstier. Det er gode bussforbindelser til både Grimstad og Arendal. Ca. 6 km til Grimstad Sentrum. Ingen gjennomgangstrafikk.

Tomt

Eiet tomt på 353 kvm.
Opparbeidet med belegningsstein, opparbeidet hage, beplantning, trær og hekk.

Adresse

Østre Moåsen 67
4870 Fevik

Informasjon

Adresse:
Østre Moåsen 67
4870 Fevik

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 122 m2

Finn ID: 165933479

Omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
73 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 563 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4202
Gårdsnr: 49
Bruksnr: 273

Parkering

Parkering på egen grunn.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område, med formål bolig under reguleringsplan Moåsen, vedtatt 11.04.1988.
Det er ikke reguleringsplaner under arbeid i området.

Det er planer under arbeid, men det er ikke i kontakt med eiendommen. Se kart i prospekt.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1.etasje:

- Gang har laminat på gulv og malte vegger.
- Bad har er oppgradert i 2013 og har fliser på gulv og baderomsplater på vegger. Innredning består av toalett, baderomsinnredning og dusjkabinett.
- Stue og kjøkken har ny enstavs parkett på gulv og malte vegger. Utgang til solrik hage og platting.
- Kjøkken er fra 2017 og er av merket Drømmekjøkken med integrerte hvitevarer som ny og moderne vifte, platetopp for induksjon, oppvaskmaskin og stekeovn. Kjøkken har en fin grå farge og har godt med benkeplass, samt barløsning for to. Ellers er det god plass til stort spisebord.
- Vaskerom med belegg på gulv og malte vegger. Utslagsvask i benkeplate og opplegg for vaskemaskin. Varmtvannsbereder. Utgang til innkjørsel/hage.
- Soverom med laminat på gulv og malte vegger. Garderobeskap.


Loftsetasje:

- Gang med belegg på gulv og malte vegger.
- Bad har belegg på gulv og belegg på vegger. Innredning består av toalett, baderomsinnredning og hjørnebadekar.
- 2 soverom med belegg på gulv og malte vegger. Garderobeskap.

Ytterligere informasjon:
- knevegger på loft med mulighet for lagring.
- fiberkabel


Dagens rominndeling/bruken av utvendig bod i 1 etasje er endret fra kommunale godkjente tegninger og ikke byggemeldt/ikke søkt om. Stue er utvidet ved at det er åpnet opp vegg mellom stue og utvendig bod ved inngang. Del av stue som tidligere var utvendig bod er nå medtatt i primærareal i oppmålingen, men er ikke godkjent for varig opphold. Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. I 2.etg. er to soverom slått sammen til ett. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig bygd i 1998. Boligen er oppført i trekonstruksjon på ringmur.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Boligen fremtrer i god teknisk stand.
-Det er utført oppussing og oppgraderinger av boligen.
-Blant annet ble kjøkkeninnredning, 2 vinduer og balkongdør skiftet ut i 2017. Bad i 1 etasje ble oppgradert i 2013.
-Det ble ikke oppdaget større tilstandsvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen/tilstand på grunnlag av alder.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Varmepumpe, vedovn i begge etasjer, ellers elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 13.967,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer vann/avløp, renovasjon, feie/tilsynsgebyr og eiendomsskatt på kr. 3.300,-.
Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 12 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Bestemmelse iflg. skjøte, tinglyst 7.10.1998. Anlegg og vedlikehold av ledninger.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse datert 05.08.1998. Denne har påtegninger og ligger vedlagt salgsoppgaven.
Det foreligger ikke ferdigattest på boligen.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 670 559 per 31.12.18
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 414 012 per 31.12.18

Andre opplysninger

Vel avgift: Det er ikke pliktig medlemskap i vel.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler