Adkomst

Fra Arendal sentrum kjører du E18 vestover og tar av første avkjørsel mot Stoa. Ta til venstre i rundkjøringen og rett frem i neste rundkjøring. Ta til venstre mot Rise. I neste kryss tar du til høyre mot Froland. Boligen ligger på høyre side av veien. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Landlig og solrik beliggenhet på Messel, kun 12 km. fra Arendal sentrum og 17 km. fra Grimstad sentrum. Rikelig med biloppstillingsplasser i egen innkjørsel.

Tomt

Festeavgift kr. 500 pr. år.
Bortfester er Sigrunn Irene Messel.

Festeavgiften reguleres hvert 10 år i henhold til tomtefesteloven. Det er uklart når festeavgiften sist ble regulert, da bortfester er endret etter at selger kjøpte boligen. Festeavgiften har ikke blitt endret i hans eietid (kjøpte boligen i 2012). Overdragelse kan kreve samtykke fra bortfester.

Tidsbegrenset festekontrakt på 99 år med utløpsår i år 2025.

Se vedlagte festekontrakt og avskrift fra Arkivverket i salgsoppgaven.

Punktfestetomt på ca. 1000 kvm. Se grenser i vedlagte festeavtale.
Iflg. kommunen er tomten ikke oppmålt og eiendomsgrenser er derfor uklare. Se kommunens kart vedlagt i salgsoppgaven.

Bortfester kan i utgangspunktet kreve regulering av festeavgiften etter konsumprisindeks hvert 10. år. I noen tilfeller kan bortfester kreve regulering ut over endringene i konsumprisindeksen - et såkalt engangsløft.
§ 15 i lov om tomtefeste, sier at det skal være et "tak" for avgiften. Maksimalgrensen er i 2019 på 12.692 kroner.
§ 33 i lov om tomtefeste, sier at når festetiden er ute for festetomt til bolighus, og tomta ikke blir innløst etter § 32, løper festet videre på samme vilkår som før, likevel slik at bortfesteren kan kreve regulering etter § 15 fjerde ledd.

Ved forlengelse av feste etter § 33, kan bortfesteren kreve at den årlige festeavgiften blir regulert en gang, slik at den tilsvarer til 2 prosent av tomteverdien med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomta med egne tiltak eller tilskudd til tiltak som er gjort av andre. Tomte verdien må ikke settes høyere enn det tomta kan selges for om det bare er tillatelse til å sette opp det huset som er på tomta. Dette er et såkalt engangsløft som nevnt ovenfor.

Adresse

Messelveien 379
4820 Froland

Informasjon

Adresse:
Messelveien 379
4820 Froland

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 133 m2

Finn ID: 138807263

Omkostninger

1 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
50 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 640 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 919
Gårdsnr: 17
Bruksnr: 1

Parkering

Parkering i garasje og rikelig med biloppstillingsplasser på egen tomt.

Det foreligger ingen tegninger fra kommunen på garasjen eller tilbygget til garasjen. Iflg. eier er tilbygget påbygd i senere tid. Det kan derfor se ut til at dette ikke er søkt om.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område. Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen. Kommuneplan: Froland 2011-2021.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport fra takstmann Erik Sørensen, datert 07.01.2019.

Innhold

P-rom:
1. etg: gang, bad, kjøkken, bad, stue, soverom.
2. etg: gang, stue, kjøkken.
3. etg: gang, 2 soverom.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Det er i senere tid innredet en leilighet i byggets 1. etg. Denne er ikke søkt godkjent hos kommunen. Det foreligger ingen tegninger hos kommunen på denne boligen. Det er derfor uvisst om det er gjort flere endringer i boligen etter byggeår.

Standard

Eldre enebolig i landlige omgivelser på Messel i Froland kommune. Flere biloppstillingsplasser på egen tomt. Det er innredet en leilighet i 1. etg. med egen inngang og utgang til egen veranda. Leiligheten er ikke søkt godkjent hos kommunen. Boenheten er innredet med stue, kjøkken, bad, soverom og eget sikringsskap.
Hoveddelen har bad i 1. etg. 2. etg. består at stue(r) med god plass til spisebord, vedfyring og varmepumpe. Romslig kjøkken.
3. etg. består av soverom/sovealkover, gang og kott.

Takstmannens konklusjon:
Enebolig med tilhørende garasje beliggende på en solrik tomt. Her er over tid foretatt noe vedlikehold/oppgradering, hovedsakelig innvendig. Videre utvendig er det drenering som først står for tur. Innvendig er det å ordne tilgang til kryprom syd-øst og isolere og utlufte loftet.

Viser forøvrig til rapportens enkelte punkter.

Oppvarming

Vedfyring i begge stuene. Varmepumpe montert i stuen i 2. etg. Ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, privat stikkvei inn til naboen. VEIRETT TINGLYST? VEDLIKEHOLD?
Brønnvann og septiktank. Kjøper må påberegne at pålegg om tilkobling til offentlig vann/avløpsnett kan forekomme, dersom kommunen i fremtiden legger til rette for dette.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 6 545 pr. år. Det er ikke eiendomsskatt på eiendommen. Avgiftene inkluderer tømming av septiktank, renovasjon og feieavgift. Det er 3 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
- Festekontrakt - vilkår, tinglyst 11.06.1926.
Festetid: 99 år.
Årlig festeavgift kr. 20,-.
Gjelder feste.
Gjelder denne registerenheten med flere.
- Bestemmelse om veg, tinglyst 11.06.1926.
Rettighetshaver: knr: 0919, gnr: 17, bnr: 1, fnr: 7.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 507 597,-.
Som sekundærbolig: kr 1 827 350,-.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av takstmann Erik Sørensen , samt selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Fra 1. januar 2014 er det krav om at radon nivået måles i utleieboliger. Det er ikke foretatt radonmåling av denne boligen. Hvis kjøper ønsker å leie ut, blir det kjøpers ansvar å gjennomføre måling og foreta eventuelle utbedringer som følge av resultatet av målingen.

Kontakt

Marius Engelskjønn
Marius Engelskjønn

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler