Adkomst

Fra Osedalen følger man Frolandsveien igjennom sentrum mot Frolands Verk. Kjør rett frem i rundkjøringen ved Bliksåsen/Ovelandsheia. Ta deretter andre vei til høyre, mot Kleivene. Ta andre vei til venstre. Boligen ligger på venstre side av veien. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Landlig beliggenhet på Kleivene, ved Frolands verk. Selv om beliggenheten er landlig, er den kun en liten kjøretur unna både Osedalen, Stoa, Arendal og Grimstad. Osedalen (Froland sentrum) har flere dagligvarer, bensinstasjoner, bank, bakeri, badeland, vinmonopol m.m.
Eiendommen ligger ca. 1 km. unna Trevann, som er en fin badeplass.

Tomt

Eiet tomt på 2192 kvm.
Pant opparbeidet tomt, med asfaltert innkjørsel, belegningsstein, veranda og hage.

Adresse

Kleivene 13
4827 Frolands Verk

Informasjon

Adresse:
Kleivene 13
4827 Frolands Verk

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 204 m2

Finn ID: 145915332

Omkostninger

2 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
344,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
81 444,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 871 444,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 919
Gårdsnr: 20
Bruksnr: 145

Parkering

Parkering i 2 garasjer og rikelig med biloppstillingsplasser på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Frolandsverk, 20/45,99 - Borås, datert 01.10.1986/27.05.2014 med formål: bolig. Deler av tomten er regulert til annen veggrunn/kjøreveg. Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport fra takstmann Lars Tore Mesel, datert 16.04.2019.

Innhold

P-rom bolig:
1. etg: Entre, hall, kontor, tv-stue, soverom, gang og bad.
2. etg: Lekerom/soverom, 2 soverom, bad, vaskerom, stue og kjøkken.

P-rom anneks:
1. etg: Entre, bad/vaskerom og 2 soverom.
2. etg: Stue og kjøkken.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. Anneks er ikke godkjent innredet for varig opphold/egen boenhet. Kontakt megler for å få tilsendt opplysninger fra Froland kommune.

Standard

Stor og innholdsrik bolig med 4 soverom, anneks med 2 soverom og 2 garasjer! Tomten er solrik og romslig, med en landlig beliggenhet.
Lys og trivelig stue med eikeparkett på gulv, god plass til spisebord og utgang til solrik veranda. Sommerstue integrert i boligen med flislagt gulv. Denne har store vindusflater, som gir et godt lysinnslipp. Kjøkken med god skap-og benkeplass, integrerte hvitevarer og plass til spisebord. Flislagt bad med dusjhjørne, servant og vegghengt toalett.
Toalettrom med toalett og servant. Eget vaskerom i boligen med god skapplass. Gang med vedfyring. Kjellerstue i underetasjen. Boligen har 4 soverom.

Anneks er innredet med stue, kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom.
Denne er ikke godkjent for varig opphold og er ikke godkjent for utleie.

Takstmannens konklusjon:
Enebolig over 2 etasjer med anneks og garasje.
Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, det er foretatt noen oppgraderinger i 1 etasjen og av utvendige fasader/terrasser de siste åra.
Annekset med noe større alderslitasje på overflater og utstyr.
Det må påregnes noen større oppgraderinger i den nærmeste fremtid, se punkter med tilstandsgrad 2 og 3.
Eiers egenerklæringsskjema må leses i sin helhet.
Forøvrig vises det til rapportens enkeltpunkter.

Oppvarming

Vedfyring i boligen. Ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Veien inn til Kleivene er fylkesvei. Privat stikkvei inn til boligen. Deler av stikkveien langs tomten, eies av denne eiendommen. Resterende del av stikkvei eies av nabo.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 24 277 for 2018. Avgiftene inkluderer vann, avløp, målerleie, renovasjon og feieavgift. Det er installert vannmåler i boligen. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 3 terminer i året.

Servitutter

På gnr. 20, bnr: 145 er det tinglyst:
- Erklæring/avtale, tinglyst 14.04.1972.
Vegvesenets betingelser vedtatt i forb. med oppføring av bolighus.
- Forkjøpsrett, tinglyst 23.05.1979.
De til enhver tid eier av gnr: 20, bnr: 145 og bnr: 159 skal ha gjensidig forkjøpsrett til hverandres eiendommer ved salg utenfor familie i rett oppad eller nedadstigende linje eller mellom søsken.
- Bestemmelse om adkomstrett, tinglyst 23.05.1979.
- Registrering av grunn, tinglyst 12.11.1971.
- Registrering av grunn, tinglyst 26.04.1979.

På gnr: 20, bnr: 159 er det tinglyst:
- Forkjøpsrett, tinglyst 23.05.1979.
Rettighetshaver: knr: 0919, gnr: 20, bnr: 145.
- Bestemmelse om adkomstrett, tinglyst 23.05.1979.
Rettighetshaver: knr: 0919, gnr: 20, bnr. 145.
Bestemmelse om vann/kloakkledning.
- Forkjøpsrett, tinglyst 23.05.1979.
Rettighetshaver: knr: 0919, gnr: 20, bnr: 159.
- Bestemmelse om adkomstrett, tinglyst 23.05.1979.
Rettighetshaver: knr: 0919, gnr: 20, bnr: 159.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen, datert 01.10.1973.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2017:

Gnr: 20, bnr: 145 i Froland kommune:
Som primærbolig: kr. 533 415,-.
Som sekundærbolig: kr. 1 920 294,-.

Gnr: 20, bnr: 159 i Froland kommune:
Kr. 149 356,-.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Lars Tore Mesel, samt selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Kontakt

Marius Engelskjønn
Marius Engelskjønn

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler