• Velkommen til Fjellgaten 1 - Presentert av Exbo Sørlandet v/ Kai Birger Amundsen
 • Meget sentral beliggenhet rett nedenfor Øvre Park i Flekkefjord sentrum.
 • Oversikt
 • Velkommen til visning hos Exbo - Husk å melde deg på visningen i god tid
 • Bakgård
 • Bakgård med diverse eldre boder.
 • Butikklokale på hjørnet mot gaten
 • Eldre butikklokale i den andre delen av 1.etasje.
 • Gang
 • Stue 2.etasje
 • Stue 2 i 2.etasje
 • Stue 3 i 2.etasje
 • Rom over tilbygg 2.etasje
 • Bad
 • Kjøkken
 • Det er totalt 6 forskjellige ovner i boligen.
 • Romslig loftsrom
 • Bad i loftsetasjen.
 • Loftsrom
 • Oversikt
 • Fjellgaten 1 3-etasje
 • Fjellgaten 1 2-etasje
 • Fjellgaten 1 1-etasje
Selg med Exbo

Hjem / Fjellgaten 1 / Flekkefjord

Fjellgaten 1 / Flekkefjord

Sentrum | Spennende kombinasjonsbolig med meget sentral beliggenhet | Garasje og parkering | Påmeldingsvisning

Prisantydning 1 450 000,-
Omkostninger 50 392,-
Totalpris 1 500 392,-
Byggeår 1840
P-rom 317 kvm
Tomteareal 336 kvm
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 317 kvm

1.Etasje: BRA / P-Rom: 133 / 120 kvm.
2.Etasje: BRA / P-Rom: 139 / 139 kvm.
Loft:        BRA / P-Rom: 62 / 58 kvm.
Kjeller: BRA/P-Rom: 82/0 kvm.

Parkering

Parkering i garasje og i forkant av denne.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i område regulert til Øvrebyen, vedtatt 14.10.1983, og er ifølge kommunen godkjent som et kombinasjonsbygg med både butikk/forretning og bolig.

Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-Rom inneholder:
1.Etasje: Bad, Butikk, Gang, Oppholdsrom, Kontor, Trapperom, Wc
2.Etasje: Stue, Stue 2, Stue 3, Trapperom, Gang, Kjøkken, Kjøkken 2, Soverom, Wc
Loftetasje: Loftsrom, Gang, Bad, Loftrom, Loftsrom, Loftsrom

S-Rom inneholder:
1.Etasje: Bod/lager
Loftetasje: Kott , Kott 2
Kjeller: Div. kjellerrom.

Det finnes ikke bygningstegninger i kommunens arkiver. På 1950-tallet ble fasaden endret, blant annet med innsetting av stort butikkvindu til venstre for inngangsdør mot Fjellgaten.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Eiendommen er opparbeidet med mindre gårdsrom. Boligen
er oppført i tre- og betongkonstruksjon og er over tre etasjer
samt kjeller. I tillegg er det garasje og uthus.

Bygningen er betydelig slitt og preget av alder. Store
kostnader til renovering må påregnes.

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til
de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til
isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt
da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et
avvik i forhold til dagens standard.

Oppvarming

Seks ovner i boligen, varmepumpe, eller elektrisk.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Kai Birger Amundsen

Kai Birger Amundsen

Eiendomsmegler

911 57 935
kba@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 450 000,-
Omkostninger 50 392,-
Totalpris 1 500 392,-
Byggeår 1840
P-rom 317 kvm
Tomteareal 336 kvm
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4207
Gårsnr 203
Bruksnr 184
Meglers referanse 3037874
Finnkode 222005601
Annonseendring 03.10.2022 13:27

Prisinformasjon

Prisantydning 1 450 000,-
Omkostninger 50 392,-
Totalpris 1 500 392,-
1 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-))
--------------------------------------------------------
50 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 500 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 317 kvm

1.Etasje: BRA / P-Rom: 133 / 120 kvm.
2.Etasje: BRA / P-Rom: 139 / 139 kvm.
Loft:        BRA / P-Rom: 62 / 58 kvm.
Kjeller: BRA/P-Rom: 82/0 kvm.

Parkering

Parkering i garasje og i forkant av denne.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i område regulert til Øvrebyen, vedtatt 14.10.1983, og er ifølge kommunen godkjent som et kombinasjonsbygg med både butikk/forretning og bolig.

Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-Rom inneholder:
1.Etasje: Bad, Butikk, Gang, Oppholdsrom, Kontor, Trapperom, Wc
2.Etasje: Stue, Stue 2, Stue 3, Trapperom, Gang, Kjøkken, Kjøkken 2, Soverom, Wc
Loftetasje: Loftsrom, Gang, Bad, Loftrom, Loftsrom, Loftsrom

S-Rom inneholder:
1.Etasje: Bod/lager
Loftetasje: Kott , Kott 2
Kjeller: Div. kjellerrom.

Det finnes ikke bygningstegninger i kommunens arkiver. På 1950-tallet ble fasaden endret, blant annet med innsetting av stort butikkvindu til venstre for inngangsdør mot Fjellgaten.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Eiendommen er opparbeidet med mindre gårdsrom. Boligen
er oppført i tre- og betongkonstruksjon og er over tre etasjer
samt kjeller. I tillegg er det garasje og uthus.

Bygningen er betydelig slitt og preget av alder. Store
kostnader til renovering må påregnes.

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til
de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til
isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt
da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et
avvik i forhold til dagens standard.

Oppvarming

Seks ovner i boligen, varmepumpe, eller elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 360.000 per 2021

Andre opplysninger

Boligen overtas slik den fremstår ved visningen. Det vil ikke bli foretatt ytterligere vask eller rydding før overtakelsen.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av André Tveida, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Fjellgaten 1 / Flekkefjord

Fjellgaten 1 4400 Flekkefjord

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Enebolig

1840. Tilbygg til hovedhus, garasje og boder tilkommet senere.

Gnr. 203 bnr. 184 i Flekkefjord kommune

2-22-0056

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved visning.

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet midt i Flekkefjord sentrum. Her er det umiddelbar nærhet til alt av byens fasiliteter.
Det er en super beliggenhet med tanke på både butikkslokalet, og leiligheten. Det er god parkering i garasjen og foran denne ut mot gaten.

Eiet tomt på 336 kvm.
Eiendommen er opparbeidet med steinlagt uteområde mellom garasje, bolig og boder.