Solgt
 • Velkommen til Årenesplatået 17!
 • Oversikt
 • Fasade og inngangsparti.
 • Fasade
 • Velkommen til visning hos Exbo - Husk å melde deg på visningen i god tid
 • Romslig stue
 • Kjøkken
 • Soverom
 • Bad
 • Soverom II
 • Oversikt
 • Velkommen inn!
 • 1. Etasje
 • Kjeller
Selg med Exbo

Hjem / Årenesplatået 17 / Flekkefjord

(SOLGT) Årenesplatået 17 / Flekkefjord

Ny visning | Drangeid | Nærhet til turområder, butikk, badeplasser | Oppussingsobjekt | Påmeldingsvisning

Prisantydning 1 200 000,-
Omkostninger 40 992,-
Totalpris 1 240 992,-
Byggeår 1959
P-rom 95 kvm
Bruksareal 166 kvm
Tomteareal 793 kvm
Soverom 2
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 95 kvm, Bruksareal: 166 kvm

1.Etasje: BRA / P-Rom: 95/95 kvm.
Kjeller: BRA / S-Rom: 71/71 kvm.
Kryploft har adkomst via luke i gang. Ikke målbart areal.

Parkering

Parkering på egen gårdsplass.

Reguleringsforhold

Iflg. kommunedelplan for sentrumsområde så ligger eiendommen i et område for boliger.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. Etasje: Kjøkken, gang, bad, 2 soverom, trapperom og stue.

S-rom
Kjeller: 2 boder.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig over to etasjer.
Boligen har utsatt vedlikehold og modernisering slik at det må påregnes kostnader til renovering av bolig. Av oppgraderinger som er utført er det nyere taktekking samt kledning og vinduer på ene gavlvegg er skiftet i nyere tid.

Som det fremgår av rapporten er det registrert enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene.

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard.

Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkter.

Oppvarming

Varmepumpe og peis i hovedetasjen.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 911 57 935

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Kai Birger Amundsen

Kai Birger Amundsen

Eiendomsmegler

911 57 935
kba@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 200 000,-
Omkostninger 40 992,-
Totalpris 1 240 992,-
Byggeår 1959
P-rom 95 kvm
Bruksareal 166 kvm
Tomteareal 793 kvm
Soverom 2
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4207
Gårsnr 71
Bruksnr 198
Meglers referanse 3035730
Finnkode 222000801
Annonseendring 26.05.2023 11:11

Prisinformasjon

Prisantydning 1 200 000,-
Omkostninger 40 992,-
Totalpris 1 240 992,-
1 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
26 850,- (Dokumentavgift)
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
40 992,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 240 992,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 95 kvm, Bruksareal: 166 kvm

1.Etasje: BRA / P-Rom: 95/95 kvm.
Kjeller: BRA / S-Rom: 71/71 kvm.
Kryploft har adkomst via luke i gang. Ikke målbart areal.

Parkering

Parkering på egen gårdsplass.

Reguleringsforhold

Iflg. kommunedelplan for sentrumsområde så ligger eiendommen i et område for boliger.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. Etasje: Kjøkken, gang, bad, 2 soverom, trapperom og stue.

S-rom
Kjeller: 2 boder.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig over to etasjer.
Boligen har utsatt vedlikehold og modernisering slik at det må påregnes kostnader til renovering av bolig. Av oppgraderinger som er utført er det nyere taktekking samt kledning og vinduer på ene gavlvegg er skiftet i nyere tid.

Som det fremgår av rapporten er det registrert enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene.

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard.

Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkter.

Oppvarming

Varmepumpe og peis i hovedetasjen.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Flekkefjord Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2020:
Som primærbolig: Kr: 409 784,-
Som sekundærbolig: Kr: 1 475 222,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Johnny Klausen, samt selgers egenerklæring. Det gjøres oppmerskom på at tilstandsrapporten er utgått, da denne er gyldig i ett år og ble tatt i februar 2022.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Årenesplatået 17 / Flekkefjord

Årenesplatået 17 4406 Flekkefjord

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Enebolig

1959

Gnr. 71 bnr. 198 i Flekkefjord kommune

2-22-0008

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Boligen ligger i boligområde på Årenesplatået ca. 4km fra Flekkefjord sentrum. Med nærhet til flotte naturstier og kort vei til badestrand, bussholdeplass etc.

Eiet tomt på 793 kvm.
Eiendommen ligger i skrånende terreng og er opparbeidet med hage.
Noen usikre grenser mot innkjørselen til Gnr: 71, Bnr: 203, avvik kan forekomme.
Se vedlagt kart over tomten i salgsoppgaven.