Adkomst

Fra sentrum av Vanse: Ta opp bakken ved tidligere Flekkefjord Sparebank og ta første vei til venstre. Følg veien ca.150 meter og boligen kommer på høyre hånd. Eiendommen er merket med til salgs skilt fra Exbo.

Beliggenhet

Eiendommen har en flott beliggenhet på Lunderhaug. Kun 5 minutter å gå til Vanse sentrum. Området er fredelig og særdeles barnevennlig. Kort avstand til Vanse barneskole. Eiendommen har gode solforhold.

Tomt

Eiet tomt på 1277 kvm. opparbeidet med felles vei opp til huset, grøntområder, plen og beplantning.
En del av øvre grensen mot nabo i øst er usikker og avvik kan forekomme.

Adresse

Lunderhaug 5
4560 Vanse

Informasjon

Adresse:
Lunderhaug 5
4560 Vanse

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 192 m2

Finn ID: 144825229

Omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))
--------------------------------------------------------
73 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 563 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1003
Gårdsnr: 103
Bruksnr: 62

Parkering

Parkering på egen tomt eller i garasje.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under Kommunedelplan for Farsund-Lista 2018-2028.
Ca 3/4 av tomten er avsatt til boligformål og 1/4 del av boligområdet er avsatt til LNF området. Området på tomta oppe mot Nord-Øst er avsatt til LNF-området.
Det gjøres oppmerksom på at det hviler strengere bestemmelser i LNF området med tanke på bygging av nye tiltak og rivning av eksisterende tiltak.
Det gjøres oppmerksom på at det bygges på Lunderhaug terrasse bak tomten.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Innholdsrik enebolig som inneholder:
U-etasje: gang, vaskerom, bad, kjøkken og stue.
1. etasje: hall/gang m/trapp, bad/vaskerom, trapperom kjeller, stor stue og kjøkken.
2. etasje: gang og 3 soverom.
Alle rom er betegnet som P-rom.
Det er i tillegg to boder i kjelleren samt bod i 2. etasje.
Garasje

Det finnes ikke tegninger i kommunens arkiver. Kjøper må regne med at boligen er endret fra opprinnelige godkjente tegninger og at dette ikke er søkt godkjent. Selger opplyser om at eiendommen har fra byggeår hatt hybel i kjeller men at planløsning er noe endret nå ved at baderom er flyttet for at dette skulle bli større og formålstjenelig etter dagens standard. Denne endringen er ikke søkt godkjente.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1955, dagens eiers barndomshjem. Område med mange gode kvaliteter. Boligen fremstår modernisert med årene. Baderom 2006, taktekking 2010, de fleste vinduer og ytterdører nyere årgang mm. Samtidig også eldre bygningsdeler som tilsier ytterligere modernisering og vedlikehold i fremtid. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
En brukt eiendom vil kunne ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, utidmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Skjønnhetsfeil, overflateslitasje liknende er ikke kommentert. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Det er varmekabler i gang og på bad i u-etasje og på bad i 1. etasje. Varmepumpe i stue fra ca 2010. Vedovn på kjøkkenet, peis i stue. Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat vei opp til boligene i området. Det foreligger ingen avtale på vedlikehold. Brøyting bestilles privat etter behov og kostnadene blir etter selger fordelt mellom beboerene langs veien. Det eneste av dokumentasjon som kan gi en indikasjon på at veien er felles er skylddelingsforetning fra 1946 hvor man beskriver grensen i syd ned til felles vei.
Det har vært forsøkt å etablere ny vei ned men dette har stoppet opp.
Det bygges på Lunderhaug terrasse bak eiendommen og utbygger har gitt uttrykk for at det er mulig å få lagt vei inn til tomten fra baksiden. Dette må ny eier selv avtale og bekoste. Det gis ingen garanti for at dette er mulig. Kommunen må også godkjenne om det skal la seg gjøre.

Offentlige avgifter

Farsund 2018
Vann: kr. 1906,75 ,- + forbruk i følge vannmåler kr. 9,4 pr. m3
Avløp: kr. 1938,- + forbruk i følge vannmåler kr. 19,5 pr. m3
Standard renovasjon: kr. 2836,-
Grunngebyr renovasjon: kr. 546 ,
Feie- og tilsynsgebyr kr 440 ,-
Vannmålerleie: kr. 156,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018 - 2,25 promille: kr. 1506 ,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Ingen servitutter tinglyst på eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kommunen besitter ingen informasjon om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
Vi må gå ut i fra at det ikke er utsted ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Dette anses normalt for eiendommer bygget i den perioden.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 437 258 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 574 127 per 2017

Andre opplysninger

Kommen har ikke opplysninger om byggeår. Selger opplyser om at byggeår er ca 1955.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

En del av u-etasjen er leid ut for kr. 4000 pr mnd + manuell beregning av strøm. Selger holder leiligheten med møbler og kjøkkenutstyr. Det er 3 måneders oppsigelsestid.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler