Visning

Visning lørdag 28/09 fra 1345 - 1415

Adkomst

Vestfra - Ta av Fv. 465 ved Opofte på E39 mot Farsund, etter ca. 10 km. ta av ved Sande mot Log/Herad kirke 1.5 km. Huset ligger ved enden av den asfalterte veien. Ca. 2 timer fra Stavanger.

Østfra - fra Farsund kjør Rv. 43 mot Vanse, ta av etter 2,5 km mot Kvinesdal. Ta Fv. 465 gjennom Ravneheiatunnelen til Sande, følger skilt Log/Herad kirke 1.5 km og huset ligger ved enden av asfaltert vei. Ca. 1.5 timer fra Kristiansand.
Se kart på finn-annonse eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Ca 14 km fra E39 ved avkjøring til Farsund over Åpta. Boligen er merket med EXBO til salgs-plakat og det vil bli skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisninger.

Beliggenhet

Sjarmerende bolig med sjel på solrik tomt med en usjenert og rolig beliggenhet på Log/Sande. Huset ligger ved gårdsbruket på Log og har tidligere vært våningshuset. Det er fine turområder i nærheten og kort avstand til både Framvaren med båtplass i Logedalen og Åptafjorden. Det er ca 11 km inn til Farsund sentrum med alt av fasiliteter. Bruksrett til båtplass!

Huset ligger på egen fradelt tomt fra nabogården. Området er vakkert og fredelig. Fiskemuligheter, turstier og badeplasser er det rikelig av i område. De kjente sandstrendene på Lista tar et snaut kvarter å kjøre til. I Farsund by (12 min) finnes mange koselige butikker, kaféer, restauranter, og et usedvanlig aktivt kulturliv. Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal er alle ca.30 minutter å kjøre til.

Tomt

Eiet tomt på 832 kvm. opparbeidet med innkjørsel, terrasse og grøntarealer rundt huset.
Selger har bruksrett vederlagsfritt i fra 2017 i 10 år på det store arealet med grillplass bak huset. Det foreligger mulighet for kjøp av dette når avtalen har gått ut.
Det følger en bruksrett til båtplass i den sørlige enden av bukta i Logedalen på gnr 139, bnr 5. Her har selger bruksrett til å legge båt på max to meters bredde.

Adresse

Log/Sande
4550 Farsund

Informasjon

Adresse:
Log/Sande
4550 Farsund

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 140 m2

Finn ID: 152049115

Omkostninger

1 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-))
--------------------------------------------------------
59 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 009 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1003
Gårdsnr: 139
Bruksnr: 17

Parkering

Parkering på tomten

Reguleringsforhold

Boligen ligger under gjeldende kommunedelplan for Herad-Spind og er avsatt til spredt bolig SB4-20. Eiendommen er registrert som fritid per dags dato i kommunens arkiver ihht. Farsund kommune. Det er et eldre våningshus og er ikke omregistrert til fritid,
Både huset og løa er SEFRAK-registeret og kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Sjarmerende bolig med sjel som inneholder:
1. etasje Bad, gang, kjøkken, stue 1, stue 2, vindfang og wc
2. etasje Stue/trapperom samt 4 soverom
Alle rom er betegnet som P-rom.

Det er i tillegg med en eldre løe med mye plass - den er 5.50 x 9.90 meter. I tillegg til hovedetasjen er det 2 loftsrom og kjeller under ca.halvparten av gulvarealet

Boligen er av eldre dato og det finnes ikke tegninger i kommunens arkiver. Det vites derfor ikke om rominndelingen er endret fra opprinnelig tenkt bruk og at dagens rominndeling er godkjent og godkjent for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Eldre fritidsbolig med landlig beliggenhet. Usjenert, stor tomt, sjarmerende. Boligen er eldre hvilket medfører eldre bygningsdeler, skjevheter, redusert funksjon som må sees på som normalt utfra alder og eldre byggeskikk. De fleste bygningsdeler er eldre årgang hvilket tiliser oppsyn, vedlikehold og utskiftninger. På en slik eldre bolig er det kontinuerlig vedlikehold. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Boligen er oppført etter eldre byggeskikk og med de forskrifter og regler som var på byggetidspunktet eller når boligen var prosjektert. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima, innemiljø mm. er strengere enn de som var på oppføringstidspunktet. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Selger har pusset opp store deler av boligen og følgene er satt inn:
Ny og ubrukt stekeovn, platetopp og ventilator
Nytt toalett og baderomsmøbler.
Ny terrasse.
Malt alle rom unntatt de 2 små soverommene.

Oppvarming

Det er vedovn i stue. Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei
Vann kommer fra brønnen på gården, og via melkerom til hytta. Selger har lagt varmekabler i vannrør så vannet kan brukes på vinteren. Dette er en tinglyst bruksrett.
Selger opplyser om at hytta er tilkoblet privat avløp og har septiktank, en eldre betongtank. Kommunen har ingen historikk på eiendommen angående avløp da dette er registrert fritid og en eldre bolig. Tømming vil bli fakturert direkte per tømming.

Offentlige avgifter

Eiendomsskatt 2019 kr. 3836,-
Grunngebyr kr 590,-
Avfallsgebyr, containerbasert bringeordning kr. 1 462,50

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2017/1286993-2/200 Bestemmelse om båtplass/bryggeplass 17.11.2017 21:00
rettighetshaver:Knr:1003 Gnr:139 Bnr:17

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ingen ferdigattest eller midligertidig brukstillatelse ihht. Farsund kommune.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi kr 384 055 per 2017.
Ligningsveri sekundærbolig kr 1 382 598 per 2017.

Skatteetaten oppgir fra sine tall 2017 ligningsverdi som om det er helårsbeboelse
Primærbolig: kr 384 055,-.
Sekunddærbolig: 1 382 598,-.
Det er i kommunen papirer registrert som en fritidsbeboelse men vil bli beskattet som sekundærbolig da dette i utgangspunktet er et eldre våningshus

Andre opplysninger

Det er lagt fiber inn i boligen!
Boligen er i dag brukt som fritid og er i kommunen registrert som fritid. Det er likevel i utgangspunktet et eldre våningshus og blir regnet som vanlig bolig.
Kommunen opplyser om at hytta er bygd mellom 1875 og 1900. Tidligere salgsoppgave sier 1884.
Det følger med en bruksrett til båtplass i den sørlige enden av bukta i Logedalen på gnr 139, bnr 5. Her har selger bruksrett til å legge båt på max to meters bredde.

Det har ikke vært inspeksjon av pipa ihht. Farsund kommune og brannvesenet. Det vites ikke hvordan teknisk stand pipa derfor er i. Eiendommen er av eldre dato og ikke ført opp etter dagens standard og krav.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler