Adkomst

Fra vanse kjør Dyngvollveien og til Postveien og ta til høyre opp Skolebakken. Eiendommen kommer på høyre side i krysset Skolebakken og Heia.

Beliggenhet

Solrikt med utsikt mot havet. Sentralt på Borhaug, ca. 600 m til kolonialforretning og 200 m til skole og barnehage og kort vei ned til fiskeri havna. Veletablert og populært boligområde.

Tomt

Eiet tomt på 1130 kvm.
Tomten er flott opparbeidet med stor gårdsplass med gode parkeringsmuligheter, plass til parkering av bobil, grøntarealer med hage og gress.

Adresse

Heia 2
4563 Borhaug

Informasjon

Adresse:
Heia 2
4563 Borhaug

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 6
Primærrom: 224 m2

Finn ID: 148029591

Omkostninger

2 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
83 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 973 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1003
Gårdsnr: 34
Bruksnr: 156

Parkering

Det er god parkering på stor asfaltert gårdsplass eller i garasje.

Reguleringsforhold

Kommunedelplan for Farsund-Lista 2018-2028 og er godkjent for boligformål. Eiendommen ligger i hensynssone sikringssone flyplass med høydebegrensing på bygg og anlegg

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Stor innholdsrik enebolig som går over 3 plan. Boligen inneholder:
1. etasje hybel: Bad/vaskerom, kjøkken, stue, 2 soverom og wc.
1. etasje hoveddel: hall m/trapp, soverom og bad.
2. etasje: Bad/vaskerom, gang, stue/kjøkken/spisestue samt 3 soverom.
3. etasje: Loftstue m/trapp med flott utsikt ut over havet.
Alle rom er betegnet som P-rom. Det er i tillegg to utvendige boder samt garasjerom.

Boligen har en endring i fra opprinnelige godkjente tegninger. En del av stuen nede er blitt omgjort til utvendig bod.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1971, dagens eier har eid siden 2009. Etablert område med mange gode kvaliteter. Dagens eier har selv utvidet, bygget om og modernisert boligen. Endel nyere overflater og modernisering utført, stedvis enklere avslutninger/overflater og ufagmessig. Videre modernisering og vedlikehold påregnes. Det er påpekt merknader i rapporten. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Det må forventes at det er mindre utseendemessige avvik som ikke er nevnt i rapporten.
En brukt eiendom vil kunne ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, utidmessigheter eller
tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Skjønnhetsfeil, overflateslitasje liknende er ikke kommentert.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Det er varmekabler på bad i hybel leilighet og bad i hovedetasje.
Luft/vann varmepumpe til radiatorovner i hoveddel.
Luft/luft varmpepumpe i hybel
Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Vanse 2019.
Vann: kr. 2000 ,- + forbruk i følge vannmåler kr. 9,8 pr. m3
Avløp: kr. 1938,- + forbruk i følge vannmåler kr. 19,5 pr. m3
Standard renovasjon: kr. 3006,-
Grunngebyr renovasjon: kr. 590 ,
Feie- og tilsynsgebyr 2 avløp kr 978 ,-
Eiendomsskatt 2018 - 2,25 promille: kr. 1643 ,-

Servitutter

Det er ingen servitutter tinglyst på eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest ihht. Farsund kommune datert: 05.04.1971
Det foreligger ferdigattest på hele bygget datert: 30.06.10

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 583 138 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 099 295 per 2017

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler