Adkomst

Fra vanse: Ta opp til Bryneheia via Brynelia. Følg veien oppover og boligen ligger på hjørnetomt på ventre hånd. Boligen vil være merket med til-salgs-skilt i fra Exbo eiendom. For nærmere detaljer se kart-skisse.
Det vil være godt skiltet med Exbo visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger med en fin beliggenhet i Bryneheia med flott utsikt utover Vanse, Prestvannet, Brastadvannet, Nesheimvannet, havet og Lista Fyr. Eiendommen ligger i et attraktivt og barne-vennlig boligområde. Boligen ligger høyt og frittliggende med lite innsyn. Det er kort vei til Kråkedalen med fine turområder og i feltet er det flere lekeplasser og tennisbane. Det er snarvei/ gangvei til Vanse sentrum med små 10 minutter å gå med alt av fasiliteter.

Tomt

Eiet tomt på 788 kvm. Arealet er noe usikkert og avvik kan forekomme.
Tomten er opparbeidet med innkjørsel, stor dobbel garasje og en flott deilig solrik terrasse. Det er i tillegg parkeringsmuligheter foran huset.

Adresse

Brynelia 20
4560 Vanse

Informasjon

Adresse:
Brynelia 20
4560 Vanse

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 192 m2

Finn ID: 154776755

Omkostninger

2 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
83 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 973 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1003
Gårdsnr: 21
Bruksnr: 184

Parkering

Det er parkering i dobbel garasje eller på tomten.
Egen parkeringsplass på fremsiden av huset til egen inngang i kjelleren.

Reguleringsforhold

Boligen ligger under reguleringsplan for Bryneheia vedtatt 09.11.1976 og er godkjent for boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Innholdsrik enebolig som inneholder:
Underetasje: Bad, kjøkken, rom innredet som stue, trapperom med egen separat inngang, vaskerom samt 3 rom innredet som soverom
1. etasje: Bad, gang, kjøkken, stue, trapperom, 1 soverom sam rom innredet som soverom

Det er en stor dobbelt garasje på tomten.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. i 1. etasje er dagens bad markert som soverom på tegninger, mens et av soverommene delvis er markert som bad på opprinnelige godkjente tegninger.
I underetasjen er de tre rommene innredet som soverom markert som bod og disponibelt rom på opprinnelige godkjente tegninger. Badet er på tegninger betegnet som bod. Kjøkken er på opprinnelige tegninger betegnet vaskerom. Rom innredet som stue/soverom er betegnet som hobbyrom. Det er ikke søkt bruksendring hos kommunen og rommene er ikke godkjente for varig opphold.
underetasjen er ikke godkjent for dagens bruk og ikke godkjent for varig opphold
Se vedlagte tegninger i salgsoppgaven.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1978, dagens eier har bodd der siden 2015. Etablert område med mange gode kvaliteter. Boligen er modernisert og vedlikeholdt med årene. Drenert utvendig, nyere kjøkken og baderom, enkelte vinduer mm. Samtidig også eldre bygningsdeler som tilsier oppsyn, vedlikehold og utkiftninger fremtid. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir
satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Det er varmekabler på gulv i bad i 1. etasje, bad og kjøkken og stue i kjelleren. Varmepumpe.
Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Vanse 2019.
Vann: kr. 2000 ,- + forbruk i følge vannmåler kr. 9,8 pr. m3
Avløp: kr. 1938,- + forbruk i følge vannmåler kr. 19,5 pr. m3
Standard renovasjon: kr. 3006,-
Grunngebyr renovasjon: kr. 590,-
Eiendomsskatt 2018 - kr. 2934,-
Vannmålerleie kr 125,-.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Det er ingen servitutter tinglyst på eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest ihht. Farsund kommune datert: 23.08.1979

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 612 776 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 205 995 per 2017

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.
Eier av brynelia 20 har 1 andel i Bryneheia tennisbane.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler