Adkomst

Fra Kollevoll, kjør mot Bjørnevåg, ta til høyre mot Tranevåg. Boligen ligger etter ca 1100 m på venstre side, godt synlig fra veien og vil være merket med til-salgs-skilt i fra Exbo eiendom. Det vil være godt skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott beliggende midt mellom Bjørnevåg og Lyngsvåg. Eiendommen ligger solrikt til, i landlige og rolige omgivelser med naturskjønn utsikt. Det er forholdsvis kort vei til badevann, fine tur-og friluftsområder og sjøen med båtfeste som ligger ca 1000 m fra eiendommen.

Tomt

Eiet tomt på 14390 kvm.
Godt utnyttet tomt med gode solforhold. Tomten er pent opparbeidet og beplantet med plen, busker og blomster. Det er flere forstøtningsmurer i naturstein. Tomten er flat/skrånende med avrettede partier. Det er ca 120 kvm terrasse. Det er i tillegg naturtomtområder. Opparbeidet innkjørsel med stort gårdstun med gode parkeringsmuligheter.

Oppgitt areal i målebrev er ca. 14390 kvm, mens areal oppgitt i matrikkelen er ca. 15,5 dekar. Denne differansen i areal skyldes avvik mellom målebrev og nevnte digitaliserte eiendomsgrenser i matrikkelen, det er målebrev som i utgangspunktet her er gjeldene for eiendomsgrenser og arealer. Kjøper må kunne akseptere avvik i areal og tomtegrense. Se vedlagt kart over tomt.

Det er tinglyst båtfeste på gnr 223, bnr 60 i kort avstand fra boligen. Se vedlagt kart i salgsoppgaven.

Adresse

Bjørnevågsveien 590
4550 Farsund

Informasjon

Adresse:
Bjørnevågsveien 590
4550 Farsund

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 222 m2

Finn ID: 140404304

Omkostninger

3 980 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
99 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 980 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
110 622,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 090 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1003
Gårdsnr: 223
Bruksnr: 31

Parkering

Parkering i dobbelt garasje eller på gårdsplass på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i sone SB28 og er avsatt til spredt bolig bebyggelse og gjellende plan er kommunedelplan for kystsonet Spind.
Område rundt båtfeste er regulert til badeplass.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen inneholder:
1. etasje: Vindfang ,gang/trapperom, kjøkken/spisestue, to stuer, vaskerom/garderobe og WC.
2. etasje: gang(trapperom, bad/vaskerom, stue og 4 soverom. Alle rom er betegnet som P-rom.

Det er i tillegg en stor hagestue med utgang fra kjøkken og trapp ned til kjeller med store bodarealer. Dette er regnet som S-rom.
Hagestuen er bygd ut i 2016

Boligen samsvarer ikke med kommunens opprinnelige godkjente tegninger. Kvisten på baderom er ikke tegnet inn og er ikke søk godkjent. På kommunens tegninger er ikke rominndelingen definert med type rom. Det vites derfor ikke om dagens romløsning tilsvarer tenkt romløsning da boligen ble bygget, eller om rommene er godkjent for varig opphold. Rommets betegnelse er tatt ut i fra dagens bruk. Terrassen er også utvidet i forhold til opprinnelige tegninger. Det er usikkert om dette er søknadspliktig. Det er ikke byggemeldt. Se vedlagte godkjente tegninger i salgsoppgaven.

Garasjen er kun godkjent med 1 etasje. Kjelleren på garasjen er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget 1978, dagens eier har eid siden 2013. Landlig usjenert og solrik beliggenhet. Stor tomt med mange muligheter. Boligen fremstår modernisert med årene. Mange nyere overflater, nytt kjøkken, hagestue mm. Samtidig endel eldre bygningsdeler som tilsier oppsyn, vedlikehold og utskiftninger med årene. Baderom anbefales modernisert. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Grunnet snø på befaringsdagen er lite av de utvendige flater og bygningsdeler kontrollert. Det tas forbehold om skjulte feil og mangler/avvik.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Det er vedovn i stue. Varmepumpe i stue. Forøvrig elektrisk. Varmekabler i yttergang og hagestue

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei frem til tomt.
Det er privat vann og kloakk. Eiendommen har brønn og septiktank på tomt. Det er etablert utslipp, og utslipp er godkjent.
Ved privat vann og avløp: Kjøper må kunne påberegne at pålegg om tilkobling til offentlig vann/avløpsnett kan forekomme hvis kommunen i fremtiden legger til rette for dette. Kommunen opplyser om at det foreløpig ikke foreligger pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Offentlige avgifter

Slamavskiller: kr. 1564
Standard renovasjon: kr. 2836,-
Grunngebyr renovasjon: kr. 546 ,-
Feie-og tilsynsavgift kr 480 ,-
Eiendomsskatt 2018 - 2,25 promille: kr. 2650 ,-

Eiendommen har ikke vannmåler

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2005/122172-1/200 Jordskifte 29.08.2005
Sak nr. 6/2002-10.10 Lista jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/974524-2/200 Bestemmelse om båtplass 11.11.2013
Rttighetshaver:Knr:1003 Gnr:223 Bnr:31

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest ihht. Farsund kommune datert 23.11.1979

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet pga. tomtens størrelse.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 561 346 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 020 847 per 2017

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler