Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

To nyoppførte eneboliger i rekke beliggende i et nyetablert boligfelt på Hornnes.
På Hornnes finner man barneskole, videregående skole, barnehage, bensinstasjon og dagligvarebutikk. Man finner også Otra-hallen som har eget treningstilbud, samt Hornnes kirke.
Hornnes har et rikt aktivitetstilbud med kort vei til Mineralparken, Klatreskogen og Go-kart bane.
Fra bolgen er det kort vei til flotte turområder.
Det er ca. 5km til Evje sentrum som tilbyr alt av fasiliteter. Her har man gangfelt hele veien og gode bussforbindelser. Det er ca 1 times kjøring til Kristiansand.

Tomt

Fellestomt på 1302 kvm.

Solrik tomt med planert og gruset tun. Det er lagt jord rundt deler av boligen for å kunne opparbeide plen. Videre utarbeidelse av tomta vil hver enkelt seksjonseier stå for.

-Tomta er foreløpig ikke fradelt. Tomta vil få eget gårds- og bruksnummer, samt seksjonsnummer før overtagelse. Opplysninger om tomtas areal er en cirka beregning. Kjøper er kjent med at ved oppmåling kan det forekomme avvik.

Adresse

Bevervegen 12 A og B
4737 Hornnes

Informasjon

Adresse:
Bevervegen 12 A og B
4737 Hornnes

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 80 m2

Finn ID: 135511679

Omkostninger

2 050 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
8 250,- (Dokumentavgift av tomteverdi (kr. 330.000,-.))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
9 472,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 059 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 937
Gårdsnr: 15
Bruksnr: 103

Parkering

Parkering i egen garasje eller på felles tomt.

Reguleringsforhold

Hornåsen boligfelt ligger unde Reguleringsplan "Hornåsen trinn 3."
Datert 19.06.2014.
Godkjent regulert for boligbebyggelse.
Reguleringsplan og kart ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Kjøper plikter å sette seg inn i disse dokumentene før kjøp.

Eiendommen grenser til friluftsområde og akebakke.

Byggemåte

Se leveransebeskrivelse.

Innhold

1.etasje:
P-rom: Kjøkken, stue, bad, gang og 3 soverom.
S-rom: Garasje og sportsbod.

Standard

To nye familieboliger i rekke med kvalitetsmessig utført snekkerarbeid i hele huset.
På alle gulv utenom bad er det planlagt lagt BerryAlloc Eik elegant natur laminat, og på vegger er det ferdigmalte MDF-plater type hvite 5-bord-skygge.
Badene har fliselagt gulv og baderomsplater på vegg av FiboTresbo
Dusjkabinett på bad, samt wc og servant.
På kjøkken er det integrert oppvaskmaskin,komfyr,koketopp og kjøleskap som medfølger i handelen

Oppvarming

Vedovn, varmekabler og elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Boligen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Utbygger tar kostnaden for dette.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter er ikke fastsatt.
Standardsatser for Evje og Hornnes kommune er:

Abonnementsgebyr vann: kr. 2 155,-.
Abonnementsgebyr avløp: kr. 3 555,-.
Std. Renovasjon: kr. 3 440,-.
Feieavg.: kr. 506,25,-.
Totalt: kr. 9 656,25,-.

Forbruksavgiften varierer etter forbruk.
Forbruk vann: kr. 18,25,- pr. m3.
Forbruk avløp: kr. kr. 26,25,- pr. m3.
Det er krav til vannmåler.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1986/101931-1/93 Bestemmelse om veg, datert 30.04.1986

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse. Det er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen. Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtakelse (avhengig av for eksempel årstid og ferdigstillelse av utenom hus areal), og at dette ikke vil være til hinder for selgers oppgjør ved overtakelsestidspunktet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er prosjektert etter energitiltakene jf. TEK17 §14-2 annet ledd.
I følge selger tilsvarer dette energimerking "Mørkegrønn B."

Ligningsverdi

Ligningsverdi er ikke fastsatt fra Skatt Sør. Dette fastsettes når boligen er ferdig bygget.

Andre opplysninger

Eiendommen vil bli seksjonert før overtagelse. Bolgen vil da få et eget seksjonsnummer. Det vil det bli laget vedtekter i forbindelse med seksjoneringen.

Pliktig medlemsskap i områdets velforening.
Denne koster i 2018 kr. 200,- pr. år.
Den går til div. formål i Hornåsen etter ønsker som er kommet inn til styret i velforeningen.. Eksempelvis bålpanne på utsiktspunkt, volleyballbane, div vedlikehold av lekeplasser, grillfest ol.

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Budgivning

Ved kjøp av bolig i prosjektet, fylles det ut en skriftlig kjøpsavtale hos megler, som i etterkant setter opp standard på kjøpekontrakt.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til grundig gjennomgang av prospektet og vedlagte dokumenter. Leveransebeskrivelse og andre dokumenter som kan være av interesse for kjøper ligger vedlagt i salgsoppgaven. Disse er en del av salgsoppgaven og kjøper plikter å gjøre seg kjent med disse før budgivning.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det tas forbehold om at alle offentlige godkjenninger gis. Selger tar forbehold om hensiktsmessige endringer i byggeleveransen som er nødvendig for å gjennomføre byggingen, dog uten at standarden på boligen forringes.

Kjøper plikter å stille finansieringsbekreftelse på hele kjøpesummen.

Boligene vil bli bygget etter TEK17.

Kontakt

Ken Morten Egenes
Ken Morten Egenes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler