Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Enebolig med stor selveiertomt beliggende i attraktivt og barnevennlig område. Det er kort vei med gang og sykkelsti til Evje barne- og ungdomsskole, samt barnehage. Evje sentrum ligger også i nærheten med det man trenger av fasiliteter.
Området byr på flotte tur og rekreasjonsmuligheter. Det er et flott idrettsanlegg med blant annet hoppbakke og kunstgressbane ca 1.5 km unna.
Videre tilbyr Evje mange fritidsaktiviteter som blant annet klatreskogen, go-karting og rafting. Det er et bredt tilbud både for barn og voksne.

Tomt

Eiet tomt på 1513 kvm.
Opparbeidet med asfaltert innkjørsel, frittstående garasje og stor gressplen med ulik beplantning.

Adresse

Arendalsvegen 30
4735 Evje

Informasjon

Adresse:
Arendalsvegen 30
4735 Evje

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 127 m2

Finn ID: 155406089

Omkostninger

1 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
56 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 846 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4219
Gårdsnr: 50
Bruksnr: 202

Parkering

Parkering i garasje eller eget tun.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i et regulert område "Evje Sentrum" datert 12.06.97.
Godkjent regulert for boligbeggylese.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.etg.: Vindfang, gang/hall, stue, kjøkken, bad/vaskerom, toalettrom og soverom.

Loft: Gang og 3 soverom.

S-rom:
Kjeller: Gang, kjølerom, vaskekjeller og 2 boder/lagerrom

Frittstående garasje på 15kvm.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Boligen er i fra 1958 og det er blitt gjort noe oppgraderinger i senere tid. En del vedlikehold må beregnes med enkelte oppgraderinger nå og på noe sikt på grunn av normal slitasje og elde.

Momenter som antas å ha betydning for kjøper:
- Grunnmur er vurdert med tanke på setninger.
- Eldre opprinnelig drenering og fuktsikring av grunnmur.
- Alle fasader er blitt kledd på nytt. (tidligere etternittplater)
- Taktekking er i fra byggeåret og bærer preg av slitasje og elde.
- Ny taktekking over tilbygget.
- Er byttet en del vinduer, hoveddør og balkongdører i senere tid.
- Ellers er vinduer av forskjellige typer og årganger og bærer noe preg av slitasje og elde.
- Bad/vaskerom er funnet i bra stand ut i fra alder.
- Eldre kjøkkeninnredning som har fått en del slitasje.
- En del eldre fuktmerker og fuktvandring i grunnmur og kjellergulv.
- Eldre vann og avløpsrør i boligen.
- Sikringsskapet har skrusikringer og det meste av anlegget er av eldre dato.
- En god del oppgradering/fornying av innvendige overflater må beregnes.
- En del vedlikehold/oppgraderinger må beregnes på frittstående garasje.
Forøvrig må hele rapporten leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og elektrisitet. Boligen har varmepumpe.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Abonnementsgebyr vann kr. 2 030,-
Abonnementsgebyr avløp kr. 3 367,5,- +
Forbruk vann kr. 17,13 pr. m3
Forbruk avløp kr. 25,6 pr. m3
Std. renovasjon kr. 4 020,-
Feieavg. kr. 350,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

Ingen heftelser er registrert.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det finnes verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Forsøkt rekvirert, ikke mottatt.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Torleif Fjellestad, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Kontakt

Ken Morten Egenes
Ken Morten Egenes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler