Adkomst

Fra Birkeland kjører du RV 41 nordover i ca. 20 min. Sving til venstre inn mot skolen og følg veien og du ankommer boligen på venstre hånd. Boligen er merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til med skole, idrettsplass, ballbinge og lysløype i umiddelbar nærhet, og ca 10 min gange til nærbutikk og barnehage. I Herefossfjorden har man fine fiske- og bademuligheter. Gode skimuligheter på Øynaheia og Toplandsheia. Det er ca. 20 minutter til sentrum av Birkeland med blant annet Coop- og Kiwi butikk, lege, butikker og bank. Det er Ca. 45 minutter til Sørlandssenteret og Kjevik flyplass. Det er bussforbindelser fra Herefoss til Birkeland med videre forbindelser til Kristiansand og Lillesand. I Kristiansand har man ferjeforbindelse til Danmark, langdistanse- tog og buss Fra eiendommen er det enkel adkomst til Arendal, Grimstad og Lillesand. I nærheten har man fine turområder som Kolåsen (Herefoss), Rislåknuten, Heimdalsknuten osv.

Tomt

Eiet tomt på 1944 kvm.
Opparbeidet med gruslagt innkjørsel, plen, trær og busker. Det er usikre grenser og avvik kan forekomme. Eiendommen består av bnr. 56 og 57.

Adresse

Torsbumonen 18
4766 Herefoss

Informasjon

Adresse:
Torsbumonen 18
4766 Herefoss

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 6
Primærrom: 190 m2

Finn ID: 163284216

Omkostninger

1 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
41 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 231 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 928
Gårdsnr: 92
Bruksnr: 56

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i garasje og på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område under kommuneplan, vedtatt 06.09.2011, godkjent til boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. etasje: Vindfang, gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom.

Loftsetasje: Gang og 2 soverom. S-rom: Bod.

Kjeller: Vindfang, gang, stue, 2 soverom og vaskekjeller.

Kommunen opplyser at det ikke finnes opprinnelige tegninger av boligen. Dagens bruk av rommene kan være endret fra hvordan det opprinnelig var uten at dette er søkt godkjent hos kommunen.

Stue: Romslig stue med store vindusflater som gir godt med naturlig lys. Det er god plass til sofa- og spisestueavdeling.

Kjøkken: Praktisk kjøkken med god skapplass, hvitevarene følger med i handelen. Det er god plass til et spisebord på kjøkkenet.

Bad: Praktisk bad med belegg på gulv, dusjkabinett, lys baderomsinredning med overspeil og toalett.

Boligen har 6 soverom, kjellerstue og boder i underetasjen.

Standard

Takstmannens konklusjon: Enebolig oppført i 1961. Bygningen er utformet med saltak konstruksjon og tekket med plater. Fasader er oppført med bindingsverk utvendig kledd med liggende kledningsbord. Boligen varmes opp med vedfyring og ellers strøm. Bygningsmassen, overflater og installasjoner er i all hovedsak av eldre dato og fremstår med aldringstegn. Eiendommen vil ha behov for utbedringer/oppgraderinger. Anbefaler å medbringe sakkyndig på visning for kartlegging av omfang og utbedringskostnader. I forbindelse med befaringen ble det avdekket noen avvik, aktuelle punkter og mulige tiltak vises til i rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:
- Eiendom med behov for oppgraderinger

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten leses i helhet. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedovn i stue, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig kloakk.
Det er privat vei til eiendommen, eieren av eiendommen holder selv vedlikehold og brøyting av veien. Det er privat vann tilknyttet brønn på naboens eiendom.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10 642,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 4 625,5,-, feiing og avløp ifølge Birkenes kommune. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 2 345,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året. 2 husholdninger deler dunkene og det er derfor fratrekk på prisen ifølge Libir.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2009/272337-2/200 Borett
20.04.2009
Rettighetshaver:Kvernmo Jan Ole
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/272337-3/200 Borett
20.04.2009
Rettighetshaver:Kvernmo Astrid O
Gjelder denne registerenheten med flere

Borettene vil bli slettet før overtakelse.

Rettigheter på andre eiendommer:
Rettigheter på 0928-92/1
Rettigheter i eiendomsrett
1962/10326-1/37 Bestemmelse om veg
02.02.1962
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:92 Bnr:56
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om kloakkledning

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2018:
Som primærbolig: kr 525 693
Som sekundærbolig: kr 1 892 495

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger i handelen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler