Adkomst

Fra Birkeland, følg veien mot Lillesand, ta avtil høyre på sletta skiltet Speidervegen, og deretter følg veien rett frem. Ta 3. avkjørsel mot høyre, og du får eienommen rett frem.

Beliggenhet

Speidervegen er et rolig og veletablert boligområde. Området er svært barnevennlig med blindvei og flotte lekeområder. Birkeland barneskole og Valstrand ungdomsskole ligger like ved og mellom skolene finner du også ballhallen og barnehage.
Det er kort vei til flotte turområder og badeplass ved Berse. Gangavstand til sentrum av Birkeland med alle sine butikker og tilbud.

Tomt

Eiet tomt på 714 kvm.
Tomten er solrik og pent opparbeidet med inngjerdet plen, bed og asfaltert innkjørsel.

Adresse

Speidervegen 21 C
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Speidervegen 21 C
4760 Birkeland

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 113 m2

Omkostninger

2 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
71 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 461 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 928
Gårdsnr: 87
Bruksnr: 161

Parkering

Parkering i carport ellers i eget gårdsrom.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger område avsatt til boligbebyggelse.
Navn på plan: Birkeland sør
Reguleringsformål: Boligbebyggelse

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Ja
Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Ja

Gjeldende reguleringsplan trådte ikraft 01.03.1978. Ny reguleringsplan for Birkeland sør er under arbeid.
Formålet er å fornye plangrunnlaget slik at reguleringen blir i samsvar med dagens plan- og bygningslov og slik
at det blir overensstemmelse mellom reguleringsplan og bygde omgivelser. Planen skal også ivareta behov for
trafikksikring, byggesaksinteresser og barn og unges interesser i området, herunder grønnstruktur og
lekeplasser.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Godt vedlikeholdt bolig med solrik og usjenert beliggenhet sentralt på Birkeland.

Boligen ligger på en liten høyde som gir fritt utsyn i alle retninger. svært gode solforhold fra morgen til kveld.
Boligen grenser til jorder som gir en landlig følelse samtidig som du ligger svært sentralt i Brikeland.

Boligen er funksjonell og fremstår som moderne. Utvendig bod på 15kvm og carport med bod på 24 kvm.

Dagensplanløsning stemmer i hovedsak med fremlagte tegninger. Et tidligere soverom i 1. etg er tatt i bruk som en stue, og vurdert deretter.
Loftstue er i dag omgjort til soverom og gang.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig oppført i 1995. Planløsning over to etasjer. Bygningen er utformet med saltak konstruksjon og tekket med
betongtakstein. Yttervegger er utvendig kledd med liggende kledningsbord. Boligen varmes opp med vedfyring og strøm.

Eier har bodd i boligen i ca. 5 år og i denne perioden har diverse overflater vært malt/oppgradert både inn- og utvendig.
Bygningsmassen er i all hovedsak fra byggeår og derfor må det påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter,
kommende utskiftninger og generelt vedlikehold. Parkettgulv generelt har noe bruksslitasje, øvrige overflater fremstår
med normal slitasje. Kjøkken, bad og vinduer/dører er aldrende og vil trenge ettersyn og eventuelle oppgraderinger på
sikt. Bygningen som helhet vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen. Objektet kan betraktes som
vedlikeholdt under nåværende eier.

Hva har betydning for deg som kjøper?
-Vedlikeholdt eiendom
-Aldrende våtrom

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon.
Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på?
Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk

Vei, vann, kloakk

Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei.
Det eies en snøfreser sammen med naboene som disponerer samme tun/ innkjørsel. Det betales i dag ca kr 100,- pr gang for brøyting av privat vei.
Denne eiendommen eier 1/4 av felles vei Gnr: 87 Bnr:18

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10 219 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 4231.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 3 485,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året. Det er felles søppeldunker med tre andre naboer i følge selger.

Det er en privat vannkran på eiendommen til vanning på sommerstid med privat vann. Det betales ca kr 500,- i året for dette ifølge selger.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1995/4857-2/37
29.08.1995
Urådighet
29.08.1995
Gnr. 87 bnr. 18 og 161 kan ikke selges hver for seg.
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Gjelder denne registerenheten med flere

På Gnr: 87 Bnr: 18 er følgende servitutter tinglyst:

Best. om adkomstrett
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:87 Bnr:152
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsmyndighetene.

Best. om adkomstrett
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:87 Bnr:156
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsmyndighetene

Best. om adkomstrett
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:87 Bnr:160
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsmndighetnene.


Urådighet
27.09.1994
Gnr. 87 bnr. 18 og 160 kan ikke selger hver for seg.
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Gjelder denne registerenheten med flere


Urådighet
29.08.1995
hefter i ideell 1/8 av matrikkelenhet tilhørende:
LARSEN ELISABETH
hefter i ideell 1/8 av matrikkelenhet tilhørende:
STRØM GUNNAR JOHAN
Gnr. 87 bnr. 18 og 161 kan ikke selges hver for seg.
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Overført fra: 0928-87/161
Gjelder denne registerenheten med flere


Sammenslåing
27.02.1991
Denne matrikkelenheten er sammenslått med:Knr:0928 Gnr:87 Bnr:19


Grensejustering
08.04.1991
Gjelder denne registerenheten med flere


Målebrev
08.04.1991
Areal 4115,8 m2.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er ferdigattest på eiendommens 1 etg. dater 29.01.1997

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 471 653 per
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 697 949 per

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Ørjan Mathisen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler