Adkomst

Fra Birkeland sentrum tar du til høyre ved kiwi, Du ankommer så boligen på høyre hånd. Boligen er merket med til salgs plakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det blir godt skiltet med visnings skilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i rolige omgivelser, med kort avstand til alle Birkelands servicetilbud, blant annet, skole, butikker og legesenter. Det er flere fine turområder i en omkrets av ca 1 km, i tillegg til skiløyper om vinteren på Tveide, og lysløype i Birkenesparken som ligger ca. 650 meter unna eiendommen. Bersevannet med sandstrand og stupetårn, Flakkeholmen og Tovdalselva med Teinefossen har flotte bademuligheter sommerstid. Fra Birkeland er det ca. 13 km til Lillesand Sentrum, og ca 10 km til E-18 med kort vei videre både øst- og vestover.

Tomt

Eiet tomt på 313 kvm.
Opparbeidet med asfalt og grus, samt 2 terrasser.

Adresse

Digerhaug 4
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Digerhaug 4
4760 Birkeland

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 95 m2

Finn ID: 140198833

Omkostninger

2 270 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
56 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 270 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
67 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 337 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 928
Gårdsnr: 88
Bruksnr: 95

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i carport.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i regulert område, Navn på plan: Birkeland sentrum
Reguleringsformål: boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse
Ikraftsettelsesdato: 01.11.2016

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. etasje: Vindfang, gang, bad, kjøkken, 2 stuer og 2 soverom.

Loftetasje: Stue og soverom.
Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Kjøkken: Pent kjøkken med lyse fronter, god skap- og benkplass. Kjøkkenet ble pusset opp i 2015

Stue: Romslig stue med lyst panel i tak og på vegger, samt spotter i tak. Det er god plass til sofa- og spisestueavdeling.

Bad: Lyst og praktisk bad med lys baderomsinnredning, dusjkabinett og toalett.

Boligen har 3 romslige soverom.

Standard

Takstmannens konklusjon: Enebolig oppført i 1917, og deretter tilbygget under nåværende eier. Garasje bygget 2017. Planløsning over to etasjer. Bygningen er utformet med åstak konstruksjon og tekket med betongtakstein. Fasader er oppført med bindingsverk utvendig kledd med liggende kledningsbord. Boligen varmes opp med vedfyring og strøm. Bygningens opprinnelige alder tilsier at det må påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter, kommende utskiftninger og generelt vedlikehold. Nåværende eier overtok boligen i 2015, og har siden det utført betydelige oppgraderinger. Bygningen vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen. I forbindelse med befaringen ble det avdekket enkelte feil/mangler, aktuelle punkter og mulige tiltak vises til i rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper?
- Flere oppgraderinger de siste årene
- Noen utbedringer

Kjøper har plikt til å sette seg inn i fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten og øvrig leses i sin helhet. Rapporten kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå innholdet av. Interessenter oppfordres derfor til å vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål. Noe du lurer på? Ring meg på 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no.

Oppvarming

Vedovn i stue, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 9 976,5,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 2717,-, feiing, vann og avløp ifølge Birkenes kommune. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4 454,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året ifølge Libir.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1957/1548-1/37
04.10.1957 Bestemmelse om bebyggelse
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:40
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:40 Snr:1
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:40 Snr:2
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:40 Snr:3
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:40 Snr:4
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:40 Snr:5
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:40 Snr:6
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:40 Snr:7
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:108 Snr:1
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:108 Snr:2
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:108 Snr:3
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:108 Snr:4
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:108 Snr:5
rettighetshaver:Knr:0928 Gnr:88 Bnr:108 Snr:6
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Selger har sendt inn søknad om ferdigattest på tilbygget til kommunen. Denne vil foreligge før overtakelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesands sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 308 691
Som sekundærbolig: kr 1 111 28

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler