• Velkommen til visning i Molandsveien 1066!
  • Eiendommen har strandlinje og stor tomt
  • Gode parkeringsmuligheter i forkant av boligen
  • Plantegning 1. etasje
  • Plantegning 2. etasje
  • Plantegning kjeller
Selg med Exbo

Hjem / Molandsveien 1066 / Arendal

Molandsveien 1066 / Arendal

Brekka - Småbruk med strandlinje og låve, gode solforhold! - Renoveringsobjekt - Ingen boplikt!

Prisantydning 1 990 000,-
Omkostninger 63 892,-
Totalpris 2 053 892,-
Byggeår 1845
P-rom 197 kvm
Bruksareal 223 kvm
Tomteareal 7 890 kvm
Soverom 6
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 197 kvm, Bruksareal: 223 kvm
Kjeller: S-rom: 26 kvm.
1. etasje: P-rom: 121 kvm. Bruksareal: 121 kvm.
2. etasje: P-rom: 76 kvm. Bruksareal: 76 kvm.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen er i kommuneplanen avsatt til "Bruk og vern sjø, vassdr, strands nåværende, LNRF, nåv." og Kp Angitt hensynssone.
Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen.

Eiendommen er SEFRAK registrert og ligger i et område avsatt til bevaring av bygninger og anlegg. Det hviler strenge restriksjoner vedr. riving/bygging i slike områder. Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Kjellerstue: S-rom: 2 boder
1. etasje: Vindfang, entré, bad, kjøkken, stue, 3 soverom.
2. etasje: Gang og soverom.
Det foreligger ikke tegninger av boligen. Dagens bruk av rommene kan være endret fra hvordan de opprinnelig ble brukt uten at dette er søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon: Eiendom med enebolig og låve. Oppføringsåret er ca. 1845. Eiendommen kan betraktes som ett renoveringsobjekt.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Innvendig > Overflater
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
- Skader på flere overflater.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige trapper
Trappen har store skader.
- Trappen bør byttes.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Rommet har passert levetid og må oppgraderes.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Kostnadsestimat : Under 10 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Det er påvist andre avvik:
- Tekkingen har skader på flere takstein.

Utvendig > Nedløp og beslag
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt.
- Aldrende installasjoner.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik:
- Flere kledningsbord har oppsprekkinger.
- Fasader har stedvise råteskader.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik:
- Overflater med stedvise misfarginger/skjolder.
- Noen skjevheter i konstruksjonene er påregnelig grunnet alder.

Utvendig > Vinduer
KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er påvist andre avvik:
- Aldrende installasjoner.

Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik:
- Aldrende installasjoner som bør oppgraderes.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist andre avvik:
- Synlig fukt på overflater i kjelleretasjen.

Innvendig > Krypkjeller
Det er manglende fuktsperre på bakken.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist andre avvik:
- Aldrende installasjoner med skader/slitasje i overflatene.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
- Innredning med skader/slitasje, samt aldringstegn.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Teknisk tilstand tilknyttet VVS er ikke vurdert, dette bør utføres av fagkyndig personell.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Teknisk tilstand tilknyttet VVS er ikke vurdert, dette bør utføres av fagkyndig personell.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
- Manglende fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Stedvise skader på grunnmurer.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er påvist andre avvik:
- Trolig høy alder.

Oppvarming

Elektrisk.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Martin Olsen

Martin Olsen

Eiendomsmegler

982 80 342
mo@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 990 000,-
Omkostninger 63 892,-
Totalpris 2 053 892,-
Byggeår 1845
P-rom 197 kvm
Bruksareal 223 kvm
Tomteareal 7 890 kvm
Soverom 6
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Eierform Selveier
Kommunenr 4203
Gårsnr 2
Bruksnr 26
Meglers referanse 3037521
Finnkode 422006601
Annonseendring 26.01.2023 12:40

Prisinformasjon

Prisantydning 1 990 000,-
Omkostninger 63 892,-
Totalpris 2 053 892,-
1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
49 750,- (Dokumentavgift)
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
63 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 053 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 197 kvm, Bruksareal: 223 kvm
Kjeller: S-rom: 26 kvm.
1. etasje: P-rom: 121 kvm. Bruksareal: 121 kvm.
2. etasje: P-rom: 76 kvm. Bruksareal: 76 kvm.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen er i kommuneplanen avsatt til "Bruk og vern sjø, vassdr, strands nåværende, LNRF, nåv." og Kp Angitt hensynssone.
Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen.

Eiendommen er SEFRAK registrert og ligger i et område avsatt til bevaring av bygninger og anlegg. Det hviler strenge restriksjoner vedr. riving/bygging i slike områder. Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Kjellerstue: S-rom: 2 boder
1. etasje: Vindfang, entré, bad, kjøkken, stue, 3 soverom.
2. etasje: Gang og soverom.
Det foreligger ikke tegninger av boligen. Dagens bruk av rommene kan være endret fra hvordan de opprinnelig ble brukt uten at dette er søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon: Eiendom med enebolig og låve. Oppføringsåret er ca. 1845. Eiendommen kan betraktes som ett renoveringsobjekt.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Innvendig > Overflater
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
- Skader på flere overflater.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige trapper
Trappen har store skader.
- Trappen bør byttes.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Rommet har passert levetid og må oppgraderes.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Kostnadsestimat : Under 10 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Det er påvist andre avvik:
- Tekkingen har skader på flere takstein.

Utvendig > Nedløp og beslag
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt.
- Aldrende installasjoner.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik:
- Flere kledningsbord har oppsprekkinger.
- Fasader har stedvise råteskader.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik:
- Overflater med stedvise misfarginger/skjolder.
- Noen skjevheter i konstruksjonene er påregnelig grunnet alder.

Utvendig > Vinduer
KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er påvist andre avvik:
- Aldrende installasjoner.

Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik:
- Aldrende installasjoner som bør oppgraderes.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist andre avvik:
- Synlig fukt på overflater i kjelleretasjen.

Innvendig > Krypkjeller
Det er manglende fuktsperre på bakken.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist andre avvik:
- Aldrende installasjoner med skader/slitasje i overflatene.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
- Innredning med skader/slitasje, samt aldringstegn.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Teknisk tilstand tilknyttet VVS er ikke vurdert, dette bør utføres av fagkyndig personell.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Teknisk tilstand tilknyttet VVS er ikke vurdert, dette bør utføres av fagkyndig personell.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
- Manglende fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Stedvise skader på grunnmurer.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er påvist andre avvik:
- Trolig høy alder.

Oppvarming

Elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 316 991 per 22.06.22 Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 056 635 per 22.06.22

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig. Det er flere år siden beboelse. Det er kjent at det er omfattende fukt- og råteskader.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Molandsveien 1066 / Arendal

Molandsveien 1066 4849 Arendal

Martin Olsen, Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 42

Enebolig

1845

Gnr. 2 bnr. 26 i Arendal kommune

4-22-0066

Fra Harebakken senter følger du E18 mot Oslo og følger veien til avkjøring 70. følg skilting til Longum og ta første avkjøring i rundkjøringen ut på Molandsveien. Følg veien i ca. 4 km og boligen kommer på din høyre side. Boligen er merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved annonserte visninger vil det bli godt skiltet med visningskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser med flott utsikt utover Vågskilen. Eiendommen har gode solforhold, det er kort avstand til flotte turområder. I Brekka ligger Stall Siring. Ca 15 minutters kjøring inn til Arendal sentrum.

Fellestomt på 7890 kvm.
Stor tomt med god potesiale, "strandlinje" og låve. Noen usikre grenser, avvik kan forekomme. Det er varig driveplikt på 4,2 dekar av eiendommen, se kart vedlagt i prospekt.