Solgt
 • Velkommen til Barbudalen 26!
 • Stue.
 • Stuen er åpen mot kjøkken.
 • God plass til spise- og sofagruppe.
 • Kjøkken med profilert fronter og laminert benkeplate.
 • Bad i loftsetasje.
 • Soverom 1 i loftsetasje.
 • Soverom 2 i loftsetasje.
 • Soverom 1 i underetasje.
 • Soverom 2 i underetasje.
 • Bad i underetasje.
 • Vaskerom i underetaje.
 • Gang.
 • Usjenert og koselig hage.
 • Godt med biloppstillingsplass på egen tomt.
 • Husk påmelding til visning i god tid! Annonserte visninger uten påmeldinger blir ikke avholdt.
Selg med Exbo

Hjem / Barbudalen 26 / Arendal

(SOLGT) Barbudalen 26 / Arendal

Arendal - Sentral beliggenhet - Usjenert og hyggelig hage - Gode parkeringsmuligheter.

Prisantydning 2 190 000,-
Omkostninger 68 142,-
Totalpris 2 258 142,-
Byggeår 1845
P-rom 119 kvm
Bruksareal 121 kvm
Tomteareal 430 kvm
Soverom 4
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 119 kvm, Bruksareal: 121 kvm

Loftsetasje: P-rom: 22 kvm, BRA: 22 kvm.
2. etasje: P-rom: 46 kvm, BRA: 48 kvm.
1. etasje: P-rom: 51 kvm, BRA: 51 kvm.

Parkering

Godt med parkeringsmulighet på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i uregulert område, men er i kommuneplanen avsatt til "Boligbebyggelse nåværende" og "Kp Angitt hensynssone, Kp Støysone." Ikrafttredelsesdato 23.05.2019.
Arealplan under arbeid, plannavn Arendal stasjon.
Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 12.05.2023.

UTVENDIG
Takkonstruksjon av sperrebukker med åser. Taktro med over- og underbord. Betongtakstein som
taktekking. Pipebeslag og takrenner. Tømmer konstruksjon med stående kledning. Vinduer i tre
med 2-lags glass fra 70 tallet. Enkelte vinduer er skiftet ut med alder fra rundt 2008 til rundt 2010.
Inngangsdører. Terrasse i treutførelse på terreng.

INNVENDIG
Etasje skille av tre bjelkelag. Gulv med gulvbord, parkett, laminat og belegg. Malte vegger, malt tapet, panelplater, panel og vegger med baderomspanel. Huntonit panel, takplater og malte himlinger. Vedovner er tilknyttet
elementpipe. Pipe har feierluke i loftsetasjen og 1 etasje. Innvendige trapper i treutførelse.
Innvendige profilerte dører.

VÅTROM
Bad i loftsetasjen pusset opp for over 16 år siden har gulv med sveisebelegg, vegger med baderomsplater og takplater i himling. Toalett, baderomsinnredning og badekar Bad i 1 etasje renovert i 2015 har gulv med
sveisebelegg, baderomspanel på vegger og takplater i himling. Toalett, baderomsinnredning
og dusjdører. Vaskerom i 1 etasje renovert i 2015 og 2022 har gulv med sveisebelegg, panelplater på vegger og
takplater i himling. Opplegg for vaskemaskin.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra 2005 med profilert fronter og laminert benkeplate. Komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Ventilator har avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Eldre vannrør av kobber og nyere vannrør av plast. Nyere avløpsrør av plast og eldre avløpsrør av støpejern. Naturlig ventilasjon med lufteventil i noe rom/vinduer. Varmepumpe fra 2011. 194 liters varmtvannstank fra 2018. Sikringsskap med skrusikringer og automatsikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i skrånede terreng oppført på gråsteinsmur.

Innhold

P-rom:

Loftsetasje: Gang, bad og 2 soverom. 22 kvm.
2.etasje: Gang, stue og kjøkken. 46 kvm.
1.etasje: Entré, bad, vaskerom og 2 soverom. 51 kvm.

S-rom:

2.etasje: Bod. 2 kvm.

Det foreligger ikke plantegninger av boligen fra opprinnelig byggetid. Boligen kan derfor være endret fra opprinnelig godkjente tegninger.
Eiendommen selges som besiktiget og selger vil ikke påta seg ansvar for å endre eller byggemelde nå i ettertid.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig med loftsetasje, 2 etasje og 1 etasje oppført i 1845. Det er utført oppussing og oppgraderinger av boligen. Nyere bygningsdeler fremtrer i god teknisk stand. Eldre bygningsdeler fremtrer i forventet tilstand med tanke på alder.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn - 2.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på gulv opptil 45mm på soverom i 1 etasje gjennom hele rom.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-

Innvendig, krypkjeller.
Det er avvik: Grunnen i krypkjeller består av fjell, stein og løsmasser. I løsmasser er det synlig fukt som følge
av manglende/sviktende drenering. I bjelker i himling ble det målt 44,2 vekt% fukt. Krypkjeller har begrenset ventilering. I treverk i krypkjeller er det angrep av skadedyr (borebille/husbukk) det samme gjelder på loft. Kan være angrep andre steder. I følge tidligere eier ble det sprøytet av Anticimex for ca. 16 år siden.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig, nedløp og beslag - 2.
Det er avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Takrenner har varierende slitasje. Vannbord beslag har slitasje/defekt. Fare for lekkasje.

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning har vær slitasje, stedvis råte og lite lufting. Det er også råte i annet utvendig treverk som blant annet takutstikk på hagesiden.

Våtrom, overflater gulv, bad.
Det er avvik: Krav til fall er ikke oppfylt. Gulv er tilnærmet flatt. Det er 3mm høydeforskjell/fall fra gulv ved dør til gulv ved sluk. Men gulv har også noe feil fall. 23mm oppkant med belegg ved dør. Gulv har knirk. Det er ikke
varmekabel i gulv.

ekniske installasjoner, avløpsrør - 2.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid på eldre avløpsrør av støpejern er oppbrukt.

Tomteforhold, drenering.
Det er avvik: En eventuell drenering må antas å ha ingen effekt som følge av alderssvekkelser. Fjell kommer inn under grunnmur i krypkjeller. Det er nærmest umuling å drenere langs utvendig grunnmur uten å sprenge bort
fjell på utsiden.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Taktekking har normal slitasje. Over halvparten av forventet brukstid på taktekking er oppbrukt.

Utvendig, takkonstruksjon/Loft.
Det er avvik: Takkonstruksjon har noen avvik/skjevheter. Takkonstruksjon/loft har lite lufting. På undertak/takkonstruksjon er det noen opptørkede fukt merker.

Utvendig, vinduer.
Det er avvik: Vinduer har varierende slitasje og på utsatte steder vær slitasje. Vindu i gang i 2 etasje har punktert
glass. Glass i vinduer er en del år, det er derfor påregnelig at det kan være eller kan bli punkteringer i glass.

Utvendig, dører.
Det er avvik: Eldre inngangsdører med normal slitasje.

Innvendig, overflater - 2.
Det er avvik: Noen gulv har noe slitasje og riper.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på gulv i loftsetasjen opptil 22mm gjennom hele rommet og i 2 etasje opptil 29mm. Noen steder har gulv knirk og stedvis noen svikt/bevegelse.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, pipe og ildsted.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Feierluke i loftsetasjen er 15cm fra veggplate.

Innvendig, innvendige trapper.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Loftstrapp har rekkverkshøyde på 85cm og åpninger i rekkverk på 12cm. Rekkverkshøyde langs trappeåpning er 81cm. Rekkverkshøyde i trapp mellom 1 og 2 etasje er 80cm og åpninger i rekkverk 13cm. Rekkverkshøyde langs trappeåpning er 79cm, åpninger i rekkverk 11cm og åpninger mellom trinn 15cm. Trapper har knirk.

Innvendig, innvendige dører.
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Noen dører tar imot karm og 2 dører tar imot gulv.

Våtrom, ventilasjon, bad.
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Rommet har kun ventilering via lufteventil i vindu og lufting med vindu.

Våtrom, sanitærutstyr og innredning, bad.
Det er avvik: Dør på innredning er tatt av, sideplate og hylle er est ut. Deksel på toppen av toalett er defekt.

Tekniske installasjoner, vannledninger.
Det er avvik:Over halvparten av forventet brukstid på eldre vannledninger av kobber er oppbrukt. Vannrør ligger
uisolert i kjeller.

Tekniske installasjoner, ventilasjon.
Det er avvik: Enkelte rom har begrenset ventilering uten ventil i vegg eller i vindu.

Tekniske installasjoner, varmesentral.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på varmepumpe er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg.
Sikringsskap med skrusikringer og automatsikringer.

Tomteforhold, grunnmur og fundamenter.
Det er avvik: Grunnmur har sprekker.

Tomteforhold, forstøtningsmurer.
Det er avvik: Forstøtningsmur langs eiendommen er av eldre dato. Det er ikke registrer forhold som skulle tilsi større svikt/svakheter i grunn/fundamentering/forstøtningsmur. Undertegnende har ikke fortatt ytterligere kontroll da
dette krever oppgraving og langvarige målinger. Tre gjerde på muren har slitasje.

Tomteforhold, terrengforhold.
Det er avvik: Terreng langs boligen er flere steder flatt med begrensede muligheter for avrenning og fjell kommer
inn under grunnmur i krypkjeller.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: I følge tidligere eier ble vann og kloakkledning byttet fra kommunal eiendom og inn til huset i 2014.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedfyring og elektrisitet.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 994 15 237

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Caroline Dalene

Caroline Dalene

Eiendomsmegler

994 15 237
cd@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 190 000,-
Omkostninger 68 142,-
Totalpris 2 258 142,-
Byggeår 1845
P-rom 119 kvm
Bruksareal 121 kvm
Tomteareal 430 kvm
Soverom 4
Boligtype Enebolig
Energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Eierform Selveier
Kommunenr 4203
Gårsnr 507
Bruksnr 74
Meglers referanse 3041209
Finnkode 423004501
Annonseendring 05.06.2023 14:32

Prisinformasjon

Prisantydning 2 190 000,-
Omkostninger 68 142,-
Totalpris 2 258 142,-
2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
54 000,- (Dokumentavgift)
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
68 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 258 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 119 kvm, Bruksareal: 121 kvm

Loftsetasje: P-rom: 22 kvm, BRA: 22 kvm.
2. etasje: P-rom: 46 kvm, BRA: 48 kvm.
1. etasje: P-rom: 51 kvm, BRA: 51 kvm.

Parkering

Godt med parkeringsmulighet på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i uregulert område, men er i kommuneplanen avsatt til "Boligbebyggelse nåværende" og "Kp Angitt hensynssone, Kp Støysone." Ikrafttredelsesdato 23.05.2019.
Arealplan under arbeid, plannavn Arendal stasjon.
Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 12.05.2023.

UTVENDIG
Takkonstruksjon av sperrebukker med åser. Taktro med over- og underbord. Betongtakstein som
taktekking. Pipebeslag og takrenner. Tømmer konstruksjon med stående kledning. Vinduer i tre
med 2-lags glass fra 70 tallet. Enkelte vinduer er skiftet ut med alder fra rundt 2008 til rundt 2010.
Inngangsdører. Terrasse i treutførelse på terreng.

INNVENDIG
Etasje skille av tre bjelkelag. Gulv med gulvbord, parkett, laminat og belegg. Malte vegger, malt tapet, panelplater, panel og vegger med baderomspanel. Huntonit panel, takplater og malte himlinger. Vedovner er tilknyttet
elementpipe. Pipe har feierluke i loftsetasjen og 1 etasje. Innvendige trapper i treutførelse.
Innvendige profilerte dører.

VÅTROM
Bad i loftsetasjen pusset opp for over 16 år siden har gulv med sveisebelegg, vegger med baderomsplater og takplater i himling. Toalett, baderomsinnredning og badekar Bad i 1 etasje renovert i 2015 har gulv med
sveisebelegg, baderomspanel på vegger og takplater i himling. Toalett, baderomsinnredning
og dusjdører. Vaskerom i 1 etasje renovert i 2015 og 2022 har gulv med sveisebelegg, panelplater på vegger og
takplater i himling. Opplegg for vaskemaskin.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra 2005 med profilert fronter og laminert benkeplate. Komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Ventilator har avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Eldre vannrør av kobber og nyere vannrør av plast. Nyere avløpsrør av plast og eldre avløpsrør av støpejern. Naturlig ventilasjon med lufteventil i noe rom/vinduer. Varmepumpe fra 2011. 194 liters varmtvannstank fra 2018. Sikringsskap med skrusikringer og automatsikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i skrånede terreng oppført på gråsteinsmur.

Innhold

P-rom:

Loftsetasje: Gang, bad og 2 soverom. 22 kvm.
2.etasje: Gang, stue og kjøkken. 46 kvm.
1.etasje: Entré, bad, vaskerom og 2 soverom. 51 kvm.

S-rom:

2.etasje: Bod. 2 kvm.

Det foreligger ikke plantegninger av boligen fra opprinnelig byggetid. Boligen kan derfor være endret fra opprinnelig godkjente tegninger.
Eiendommen selges som besiktiget og selger vil ikke påta seg ansvar for å endre eller byggemelde nå i ettertid.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Enebolig med loftsetasje, 2 etasje og 1 etasje oppført i 1845. Det er utført oppussing og oppgraderinger av boligen. Nyere bygningsdeler fremtrer i god teknisk stand. Eldre bygningsdeler fremtrer i forventet tilstand med tanke på alder.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn - 2.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på gulv opptil 45mm på soverom i 1 etasje gjennom hele rom.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-

Innvendig, krypkjeller.
Det er avvik: Grunnen i krypkjeller består av fjell, stein og løsmasser. I løsmasser er det synlig fukt som følge
av manglende/sviktende drenering. I bjelker i himling ble det målt 44,2 vekt% fukt. Krypkjeller har begrenset ventilering. I treverk i krypkjeller er det angrep av skadedyr (borebille/husbukk) det samme gjelder på loft. Kan være angrep andre steder. I følge tidligere eier ble det sprøytet av Anticimex for ca. 16 år siden.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig, nedløp og beslag - 2.
Det er avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Takrenner har varierende slitasje. Vannbord beslag har slitasje/defekt. Fare for lekkasje.

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning har vær slitasje, stedvis råte og lite lufting. Det er også råte i annet utvendig treverk som blant annet takutstikk på hagesiden.

Våtrom, overflater gulv, bad.
Det er avvik: Krav til fall er ikke oppfylt. Gulv er tilnærmet flatt. Det er 3mm høydeforskjell/fall fra gulv ved dør til gulv ved sluk. Men gulv har også noe feil fall. 23mm oppkant med belegg ved dør. Gulv har knirk. Det er ikke
varmekabel i gulv.

ekniske installasjoner, avløpsrør - 2.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid på eldre avløpsrør av støpejern er oppbrukt.

Tomteforhold, drenering.
Det er avvik: En eventuell drenering må antas å ha ingen effekt som følge av alderssvekkelser. Fjell kommer inn under grunnmur i krypkjeller. Det er nærmest umuling å drenere langs utvendig grunnmur uten å sprenge bort
fjell på utsiden.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Taktekking har normal slitasje. Over halvparten av forventet brukstid på taktekking er oppbrukt.

Utvendig, takkonstruksjon/Loft.
Det er avvik: Takkonstruksjon har noen avvik/skjevheter. Takkonstruksjon/loft har lite lufting. På undertak/takkonstruksjon er det noen opptørkede fukt merker.

Utvendig, vinduer.
Det er avvik: Vinduer har varierende slitasje og på utsatte steder vær slitasje. Vindu i gang i 2 etasje har punktert
glass. Glass i vinduer er en del år, det er derfor påregnelig at det kan være eller kan bli punkteringer i glass.

Utvendig, dører.
Det er avvik: Eldre inngangsdører med normal slitasje.

Innvendig, overflater - 2.
Det er avvik: Noen gulv har noe slitasje og riper.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på gulv i loftsetasjen opptil 22mm gjennom hele rommet og i 2 etasje opptil 29mm. Noen steder har gulv knirk og stedvis noen svikt/bevegelse.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, pipe og ildsted.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Feierluke i loftsetasjen er 15cm fra veggplate.

Innvendig, innvendige trapper.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Loftstrapp har rekkverkshøyde på 85cm og åpninger i rekkverk på 12cm. Rekkverkshøyde langs trappeåpning er 81cm. Rekkverkshøyde i trapp mellom 1 og 2 etasje er 80cm og åpninger i rekkverk 13cm. Rekkverkshøyde langs trappeåpning er 79cm, åpninger i rekkverk 11cm og åpninger mellom trinn 15cm. Trapper har knirk.

Innvendig, innvendige dører.
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Noen dører tar imot karm og 2 dører tar imot gulv.

Våtrom, ventilasjon, bad.
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Rommet har kun ventilering via lufteventil i vindu og lufting med vindu.

Våtrom, sanitærutstyr og innredning, bad.
Det er avvik: Dør på innredning er tatt av, sideplate og hylle er est ut. Deksel på toppen av toalett er defekt.

Tekniske installasjoner, vannledninger.
Det er avvik:Over halvparten av forventet brukstid på eldre vannledninger av kobber er oppbrukt. Vannrør ligger
uisolert i kjeller.

Tekniske installasjoner, ventilasjon.
Det er avvik: Enkelte rom har begrenset ventilering uten ventil i vegg eller i vindu.

Tekniske installasjoner, varmesentral.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på varmepumpe er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg.
Sikringsskap med skrusikringer og automatsikringer.

Tomteforhold, grunnmur og fundamenter.
Det er avvik: Grunnmur har sprekker.

Tomteforhold, forstøtningsmurer.
Det er avvik: Forstøtningsmur langs eiendommen er av eldre dato. Det er ikke registrer forhold som skulle tilsi større svikt/svakheter i grunn/fundamentering/forstøtningsmur. Undertegnende har ikke fortatt ytterligere kontroll da
dette krever oppgraving og langvarige målinger. Tre gjerde på muren har slitasje.

Tomteforhold, terrengforhold.
Det er avvik: Terreng langs boligen er flere steder flatt med begrensede muligheter for avrenning og fjell kommer
inn under grunnmur i krypkjeller.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: I følge tidligere eier ble vann og kloakkledning byttet fra kommunal eiendom og inn til huset i 2014.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedfyring og elektrisitet.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2021:
Som primærbolig: Kr: 656 236,-
Som sekundærbolig: Kr: 2 362 448,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Barbudalen 26 / Arendal

Barbudalen 26 4846 Arendal

Caroline Dalene, Eiendomsmegler
Mob: 99 41 52 37

Enebolig

1845

Gnr. 507 bnr. 74 i Arendal kommune

4-23-0045

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen har en sentral beliggenhet med kort gangavstand til Arendal sentrum med alt av fasiliteter, et rikt utvalg av butikker, restauranter samt kulturmuligheter for både store og små. Gangavstand også til Harebakken senter med et bredt utvalg av butikker, i tillegg til bussterminal med busser til både Oslo og Stavanger. Flotte turområder i lysløypa, som ligger i kort avstand fra eiendommen

Eiet tomt på 430 kvm.
Bestående av to teiger gnr. 507 bnr. 74 og gnr. 507 bnr. 2177.