• Velkommen til Østebø 47! Presentert av Exbo eiendomsmegling v/ Kai Birger Amundsen
 • Bolighuset
 • Boligen har stor hage med masse muligheter
 • Velkommen til visning hos Exbo - Husk å melde deg på visningen i god tid
 • Inngangsparti
 • Romslig kjøkken med plass til spisebord
 • Kjøkkenet har stort vindu og godt med oppbevaringsplass
 • Stue
 • Soverom 1. etasje
 • Soverom 2. etasje
 • Soverom 2. etasje
 • Soverom 2. etasje
 • Soverom 2. etasje
 • Soverom 2. etasje
 • Bad
 • Sjøbod
 • Mye oppbevaringsmuligheter
 • Lager
 • Fasade
 • Inngangsparti
 • Fasade
 • Stor hage med gode solforhold og pen utsikt
 • Utisikt
 • Hovedetasje
 • Loftsetasje
 • Underetasje
Selg med Exbo

Hjem / Østebø 47 / Åna-sira

Østebø 47 / Åna-sira

Åna-Sira | Meget spennende eiendom | Bolig, lagerbygg med garasje, sjøbod og brygge | Påmeldingsvisning

Prisantydning 2 300 000,-
Omkostninger 71 642,-
Totalpris 2 371 642,-
Byggeår 1920
P-rom 119 kvm
Bruksareal 169 kvm
Tomteareal 1 151 kvm
Soverom 4
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 119 kvm, Bruksareal: 169 kvm

Enebolig:
1.Etasje: BRA / P-Rom: 70 / 70 kvm.
2.Etasje: BRA / P-Rom: 49 / 49 kvm.
Kjeller: BRA / P-Rom: 50 / 0 kvm.

Lager
Etasje: BRA / P-Rom: 74 / 0 kvm.

Naust:
Etasje: BRA / P-Rom: 90 / 0 kvm.

Parkering

Parkering i forkant av bryggen på egen eiendom. Og i garasjen som ligger i enden av lagerbygningen.

Reguleringsforhold

I følge kommunedelplan for Åna Sira så ligger eiendommen i område med nåværende boligbebyggelse. 30.08.2007

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-Rom inneholder:
1.Etasje: Stue , Kjøkken , Soverom , Trapperom , Gang , Wc
2.Etasje: Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang , Gang 2, Bad

S-Rom inneholder:
Kjeller: Bod , Bod 2, Bod 3, Bod 4

Det foreligger ikke tegninger av bygningen i kommunens arkiver, så det er litt usikkert
om dagens faktiske bruk samsvarer med slik det var tenkt når boligen ble bygget.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Boligen er stort sett original fra byggeår. Boligen har normal
alders og bruksslitasje, og fremstår solid bygget og i god
stand.

Bygningene er betydelig slitt og preget av alder og store
kostnader til renovering må påregnes.

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til
de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til
isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt
da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et
avvik i forhold til dagens standard.

Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkt.

Oppvarming

Det er oljeovn i stuen som ikke lenger er i bruk. Ellers elektrisk.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Kai Birger Amundsen

Kai Birger Amundsen

Eiendomsmegler

911 57 935
kba@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 300 000,-
Omkostninger 71 642,-
Totalpris 2 371 642,-
Byggeår 1920
P-rom 119 kvm
Bruksareal 169 kvm
Tomteareal 1 151 kvm
Soverom 4
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4207
Gårsnr 60
Bruksnr 31
Meglers referanse 3038118
Finnkode 222006101
Annonseendring 30.09.2022 10:01

Prisinformasjon

Prisantydning 2 300 000,-
Omkostninger 71 642,-
Totalpris 2 371 642,-
2 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))
--------------------------------------------------------
71 642,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 371 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 119 kvm, Bruksareal: 169 kvm

Enebolig:
1.Etasje: BRA / P-Rom: 70 / 70 kvm.
2.Etasje: BRA / P-Rom: 49 / 49 kvm.
Kjeller: BRA / P-Rom: 50 / 0 kvm.

Lager
Etasje: BRA / P-Rom: 74 / 0 kvm.

Naust:
Etasje: BRA / P-Rom: 90 / 0 kvm.

Parkering

Parkering i forkant av bryggen på egen eiendom. Og i garasjen som ligger i enden av lagerbygningen.

Reguleringsforhold

I følge kommunedelplan for Åna Sira så ligger eiendommen i område med nåværende boligbebyggelse. 30.08.2007

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-Rom inneholder:
1.Etasje: Stue , Kjøkken , Soverom , Trapperom , Gang , Wc
2.Etasje: Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang , Gang 2, Bad

S-Rom inneholder:
Kjeller: Bod , Bod 2, Bod 3, Bod 4

Det foreligger ikke tegninger av bygningen i kommunens arkiver, så det er litt usikkert
om dagens faktiske bruk samsvarer med slik det var tenkt når boligen ble bygget.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Boligen er stort sett original fra byggeår. Boligen har normal
alders og bruksslitasje, og fremstår solid bygget og i god
stand.

Bygningene er betydelig slitt og preget av alder og store
kostnader til renovering må påregnes.

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til
de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til
isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt
da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et
avvik i forhold til dagens standard.

Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkt.

Oppvarming

Det er oljeovn i stuen som ikke lenger er i bruk. Ellers elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 428 919 per 2020
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 544 108 per 2020

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Boligen og sjøbod overtas slik den fremstår på visningen. Det vil ikke bli foretatt ytterligere vask eller rydding etter visningen.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av André Tveida, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Østebø 47 / Åna-sira

Østebø 47 4420 Åna-sira

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Enebolig

1920

Gnr. 60 bnr. 31 i Flekkefjord kommune

2-22-0061

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse.
Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved visning.

Idyllisk beliggenhet ved Åna-Sira elva. Kort vei til flotte turområder, det kan blandt annet nevnes Brufjell som er like i nærheten. Det er også kort vei til butikk.

Eiet tomt på 1151 kvm.
Eiendommen er opparbeidet med hage. Bygningene er
oppført i tre og betongkonstruksjon.

Eiendommen har usikre grenser. Avvik kan forekomme.