Adkomst

Fra Tvedestrand sentrum kjør mot Åmli. Kjør 25,6 km forbi Nidarå Treindustri. Ta da en liten stikkvei ned til venstre for så første til høyere. boligen ligger på venstrehånd og er merket med "Til salgs" plakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visningskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Eiendommen har en landlig og idyllisk beliggenhet på Simonstad. Her har man mye plass å boltre seg på. Flotte turområder og muligheter for fiske. Sol fra tidlig morgen til sen kveld. Simonstad er et tettsted som blant annet tilbyr gode turmuligheter, rike fiskevann, jaktterreng og skiløyper. På Selåsvatn ligger Hovdefjell (525 moh.), som er en av Åmlis topp 13 turer . Avstand til Åmli sentrum er 13 km. I sentrum av Åmli finnes skole, butikker, barnehage etc. På Selåsvatn, ca 8 km fra eiendommen, finnes det barnehage.

Tomt

Eiet tomt på 6305 kvm.
Stor solrik og helt usjenert tomt. Det er store plener i flere nivåer som gir tomten et koselig preg.

Adresse

Simonstad 64
4868 Selåsvatn

Informasjon

Adresse:
Simonstad 64
4868 Selåsvatn

Boligtype: Enebolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 79 m2

Finn ID: 158274117

Omkostninger

700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
29 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
729 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4217
Gårdsnr: 44
Bruksnr: 31

Parkering

Godt med parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område under kommuneplan vedtatt dato 15. mars 2015
Formål LNRF. Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. etasje: Gang, kjøkken og stue.
2. etasje: Gang, trapperom og 2 soverom.
Ifølge Åmli kommunen foreligger det ikke noen tegninger av boligen. Dagens bruk av rommene kan være endret fra hvordan det opprinnelig var uten at dette er søkt godkjent hos kommunen.

Kjøkken: Praktisk kjøkken med lyse fronter, god skap- og benkplass. Det er god plass til et spisebord med stoler.

Stue: Romslig stue malt i lyse fine farger med god plass til sofa- og spisestueavdeling.

Boligen har 2 soverom og utedo.

Det er ført opp 2 ekstra bygg på eiendommen. En av disse er ikke registrerte.

Standard

Takstmannens konklusjon: Enebolig oppført ca. 1923. Boligen har en planløsning over to etasjer, samt kjeller. Oppvarming med strøm og vedfyring. Bygningen er utformet med åstak konstruksjon og tekket med metallplater. Fasader er utvendig kledd med stående kledningsbord. Grunnmurer av støpt betong. Bygningsmassen er hovedsakelig av eldre dato og derfor må det påregnes forhold som retningsavvik/skjevheter, kommende utskiftninger og vedlikehold. Taktekkingen ble oppgradert for noen år tilbake. Elektrisk anlegg er av nyere dato. Eiendommen har imidlertid behov for ytterligere utbedringer/oppgraderinger. Anbefaler å medbringe sakkyndig på visning for kartlegging av omfang og utbedringskostnader. I forbindelse med befaringen ble det avdekket noen avvik/tilstander, aktuelle forhold og mulig tiltak vises til i rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper?
- Elektrisk anlegg oppgradert
- Fuktig kjeller
- Noen oppgraderinger kan påregnes

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Peis og elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
Det er borret etter vann på egen eiendom.
Avløp: Eiendommen har ikke avløp. Det er utedo.
Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 2368 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1004.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1921/900449-1/36 Bestemmelse om gjerde
20.12.1921

1957/1522-1/36 Skjønn
21.06.1957
vedr. Nidelvens senkning
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen.

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 210 632 per 31.12.17
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 758 257 per 31.12.17

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler