• Repslagergata 11 A og B
  • Her skal det bygges flotte tomannsboliger
  • med god byggekvalitet
  • Oversiktsbilde fra Uranienborg!
  • Mandal
  • Innseilingen til byen fra Uranienborg
  • Repslagergata 11 - A Plan 1 - 3D Floor Plan
  • Repslagergata 11 - A Plan 2 - 3D Floor Plan
  • Repslagergata 11 - A Plan 3 - 3D Floor Plan
Selg med Exbo

Hjem / Repslagergata 11A / Mandal

Repslagergata 11A / Mandal

MALMØ - Prosjektert del av tomannsbolig - Sjelden mulighet til helt ny og innholdsrik bolig i attraktivt boligområde!

Prisantydning 5 190 000,-
Omkostninger 28 842,-
Totalpris 5 218 842,-
Byggeår 2022
Tomteareal 617 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 122 kvm

Boligens bruksareal som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger. Mindre endringer i arealer på ferdig bolig er ikke grunnlag for prisavslag.

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt, boligen leveres med gruslagt parkeringsplass. I tillegg til parkering til boenhetene er det også tinglyst avtale på at det tilrettelegges for en ekstra parkeringsplass tilhørende eier av gnr.170, bnr. 249, snr.2.

Reguleringsforhold

Mandal sentrum - planid 20 av 14.09.06
Formål: Bolig og bevaring

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bevaring. Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplan og bestemmelser.
Kjøper er ansvarlig for videre utarbeiding av tomten.
Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen.

Det er utarbeidet planforslag - Detaljregulering Nedre Malmø delområde BFK6. Formålet med planforslaget/reguleringsplanen er å detaljregulere område B/F/K 06(tomt ved siden av buen) i reguleringsplan for Nedre Malmø for å tilrettelegge for et kontorbygg i 3 etasjer. Kontakt megler for informasjon vedr. planforslaget.

Det gjøres oppmerksom på at utarbeidet 3D materiell med illustrasjoner, møblerte plantegninger m.m. er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse hvor det fremkommer elementer som ikke nødvendigvis inngår i den kontraktsmessige leveranse. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger/illustrasjoner. Illustrasjonsbildene i prospekt inneholder uteplasser som ikke er søkt godkjent ifbm godkjente byggetegninger. Vinduene som fremstilt på illustrasjonbildene er ikke i henhold med bevaringsbestemmelsene.

Byggemåte

Se vedlagt byggebeskrivelse og romskjema i prospekt/salgsoppgave for beskrivelse fra utbygger.

Innhold

Innholdsrik del av tomannsbolig med praktisk planløsning over 3 etasjer.

Boligen inneholder følgende romløsning:

1. Etg: Gang, 2 bad, 2 soverom og teknisk/vaskerom.
2. Etg: Åpen stue/kjøkken, Soverom.
3. Etg: Loftstue, bad m/ garderobe og bodrom.

Se også vedlagte plantegninger.

Standard

Se vedlagt byggebeskrivelse og romskjema i prospekt.

Oppvarming

Vedfyring: Stålpipe med vedovn i stue.
Varmekabler: Gang, bod/teknisk rom, samt begge bad.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 458 38 665

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 5 190 000,-
Omkostninger 28 842,-
Totalpris 5 218 842,-
Byggeår 2022
Tomteareal 617 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 170
Bruksnr 378
Meglers referanse 3036117
Finnkode 322003401
Annonseendring 23.01.2023 12:50

Prisinformasjon

Prisantydning 5 190 000,-
Omkostninger 28 842,-
Totalpris 5 218 842,-
5 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
27 500,- (Dokumentavgift av tomt (avgiftsgrunnlag: 1 100 000,-))
--------------------------------------------------------
28 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 218 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 122 kvm

Boligens bruksareal som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger. Mindre endringer i arealer på ferdig bolig er ikke grunnlag for prisavslag.

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt, boligen leveres med gruslagt parkeringsplass. I tillegg til parkering til boenhetene er det også tinglyst avtale på at det tilrettelegges for en ekstra parkeringsplass tilhørende eier av gnr.170, bnr. 249, snr.2.

Reguleringsforhold

Mandal sentrum - planid 20 av 14.09.06
Formål: Bolig og bevaring

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bevaring. Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplan og bestemmelser.
Kjøper er ansvarlig for videre utarbeiding av tomten.
Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen.

Det er utarbeidet planforslag - Detaljregulering Nedre Malmø delområde BFK6. Formålet med planforslaget/reguleringsplanen er å detaljregulere område B/F/K 06(tomt ved siden av buen) i reguleringsplan for Nedre Malmø for å tilrettelegge for et kontorbygg i 3 etasjer. Kontakt megler for informasjon vedr. planforslaget.

Det gjøres oppmerksom på at utarbeidet 3D materiell med illustrasjoner, møblerte plantegninger m.m. er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse hvor det fremkommer elementer som ikke nødvendigvis inngår i den kontraktsmessige leveranse. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger/illustrasjoner. Illustrasjonsbildene i prospekt inneholder uteplasser som ikke er søkt godkjent ifbm godkjente byggetegninger. Vinduene som fremstilt på illustrasjonbildene er ikke i henhold med bevaringsbestemmelsene.

Byggemåte

Se vedlagt byggebeskrivelse og romskjema i prospekt/salgsoppgave for beskrivelse fra utbygger.

Innhold

Innholdsrik del av tomannsbolig med praktisk planløsning over 3 etasjer.

Boligen inneholder følgende romløsning:

1. Etg: Gang, 2 bad, 2 soverom og teknisk/vaskerom.
2. Etg: Åpen stue/kjøkken, Soverom.
3. Etg: Loftstue, bad m/ garderobe og bodrom.

Se også vedlagte plantegninger.

Standard

Se vedlagt byggebeskrivelse og romskjema i prospekt.

Oppvarming

Vedfyring: Stålpipe med vedovn i stue.
Varmekabler: Gang, bod/teknisk rom, samt begge bad.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Energimerkingen må foreligge før det kan utstedes ferdigattest.

Ligningsverdi

Ligningen vil beregnes når eiendommen er bebygd.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper er å anse som profesjonell/investor, kjøpet vil da i hovedsak reguleres av Avhendingsloven, det samme gjelder leiligheter som selges etter at de er ferdigstilt.

Selger tar forbehold om hensiktsmessige endringer i byggeleveransen som er nødvendig for å gjennomføre byggingen, dog uten at standarden på leilighetene eller bygget forringes.

Det tas videre forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte dokumenter som byggebeskrivelse m.m i salgsoppgave/prospekt.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det gjøres oppmerksom på at utarbeidet 3D materiell med illustrasjoner, møblerte plantegninger m.m. er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse hvor det fremkommer elementer som ikke nødvendigvis inngår i den kontraktsmessige leveranse. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger/illustrasjoner. Nøyaktig leveransebeskrivelse er gjengitt i prospektet.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Repslagergata 11A / Mandal

Repslagergata 11A 4515 Mandal 1. etasje

Alexander Skarpeid Lindland, Eiendomsmegler
Mob: 45 83 86 65

Boligtomt

2022

Gnr. 170 bnr. 378 i Lindesnes kommune

3-22-0034

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen er beliggende i et populært, barnevennlig og godt etablert boligområde på Malmø med kort gangavstand til sentrum. Buen kulturhus ligger i nærheten og her finner vi også lekeplass mm. Kun noen få minutters gange fra eiendommen finner man Norges sørligste og kanskje koseligste gågate, med mange gode sentrumsfasiliteter, blant annet bakeri, bokhandel, fortausrestauranter & hyggelige butikker. Søker man det mer urbane ligger kjøpesenteret Alti også like ved. Langs elva kan man sommerstid oppleve et yrende båtliv.

Fellestomt på 617 kvm.
Boligen leveres med gruslagt parkeringsplass.
På baksiden av husene skal det fylles tilbake masse, det er per i dag usikkert hvor stort arealet blir til terrassene som vist på illustrasjonsbildene.
Kjøper står selv for opparbeidelse av eventuell terrasse.