• Velkommen til Spangereidveien 1393
  • Tomten ligger flott til med fantastisk utsikt
Selg med Exbo

Hjem / Spangereidveien 1393 / Lindesnes

Spangereidveien 1393 / Lindesnes

Fritidstomt ved populære Njervesanden - Havutsikt - Kjørevei helt frem!

Prisantydning 1 490 000,-
Omkostninger 51 990,-
Totalpris 1 541 990,-
Tomteareal 1 269 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Parkering

Parkering tilrettelegges på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner

Id 202206
Navn Kommunedelplan for ny fylkesvei 460 til Spangereid
Plantype Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 15.06.2023
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/6125/4205-202206%20Planbestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 372 m
KPHensynsonenavn H710
KPBåndlegging Båndlegging for regulering etter pbl.
Delareal 372 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Id 202301
Navn Kommuneplanens arealdel 2023-2035
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.09.2023
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/6158/4205-202301%20Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 898 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner

Id 102920A
Navn Njervesanden
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 30.06.1988
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/3307/20ANY.PDF
Delarealer Delareal 364 m
Formål Friluftsområde
Feltnavn F23
Delareal 549 m
Formål Fritidsbebyggelse
Delareal 17 m
Formål Annen veigrunn
Delareal 214 m
Formål Felles avkjørsel
Delareal 126 m
Formål Felles parkeringsplass

Innhold

Innholdsrik tomt med flott utsikt over Njerve og sjøen.
Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen vedrørende opparbeidelse og bygging på tomten.

Tomten er fra tidligere eier opparbeidet. Kjøper må selv foreta en vurdering av tomtens og opparbeidelsens tilstand. Gjennom kommunale dokumenter fremkommer det at nabo på fremsiden av tomten har varslet at skråningen og sikkerheten for muren på tomten virker å være usikker. Kjøper oppfordres dermed til å besiktige tomten med bistand fra fagkynding.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 458 38 665

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 490 000,-
Omkostninger 51 990,-
Totalpris 1 541 990,-
Tomteareal 1 269 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 451
Bruksnr 605
Meglers referanse 3038984
Finnkode 324005001
Annonseendring 22.05.2024 10:51

Prisinformasjon

Prisantydning 1 490 000,-
Omkostninger 51 990,-
Totalpris 1 541 990,-
1 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-))
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
51 990,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 541 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Parkering tilrettelegges på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner

Id 202206
Navn Kommunedelplan for ny fylkesvei 460 til Spangereid
Plantype Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 15.06.2023
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/6125/4205-202206%20Planbestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 372 m
KPHensynsonenavn H710
KPBåndlegging Båndlegging for regulering etter pbl.
Delareal 372 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Id 202301
Navn Kommuneplanens arealdel 2023-2035
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.09.2023
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/6158/4205-202301%20Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 898 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner

Id 102920A
Navn Njervesanden
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 30.06.1988
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/3307/20ANY.PDF
Delarealer Delareal 364 m
Formål Friluftsområde
Feltnavn F23
Delareal 549 m
Formål Fritidsbebyggelse
Delareal 17 m
Formål Annen veigrunn
Delareal 214 m
Formål Felles avkjørsel
Delareal 126 m
Formål Felles parkeringsplass

Innhold

Innholdsrik tomt med flott utsikt over Njerve og sjøen.
Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen vedrørende opparbeidelse og bygging på tomten.

Tomten er fra tidligere eier opparbeidet. Kjøper må selv foreta en vurdering av tomtens og opparbeidelsens tilstand. Gjennom kommunale dokumenter fremkommer det at nabo på fremsiden av tomten har varslet at skråningen og sikkerheten for muren på tomten virker å være usikker. Kjøper oppfordres dermed til å besiktige tomten med bistand fra fagkynding.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank og Søgne og Greipstad sparebank. Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Energiattest anmodes ved ferdigstillelse av fremtidig bygg. Dette blir utført av kjøper eller ansvarlig søker på kjøpers vegne.

Ligningsverdi

Rekvirert, men ikke mottatt.

Andre opplysninger

Aamodt Bolig AS, org. nr. 924 924 861, ble tatt under konkursbehandling 21.04.23. Selskapet var hjemmelshaver og eier av gnr. 451 bnr. 605 i Lindesnes kommune. Eiendommen inngikk i boets beslag, men ble abandonert til panthaver Søgne og Greipstad sparebank etter avklaring med konkursboet. Det ble samtidig gitt en generalfullmakt fra debitor v/styret til å gjennomføre salg av eiendommen. Kjøper må være innforstått med at selger, Søgne og Greipstad sparebank, ikke har noen kjennskap til eiendommen som selges. Eiendommen selges "som den er", i den grad slike forbehold får anvendelse overfor kjøper. Kjøper forutsettes å besiktige eiendommen, gjøre undersøkelser med fagfolk og ellers prise all risiko i budet. Banken fraskriver seg ethvert ansvar for feil og mangler, så langt lovgivningen tillater dette.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Spangereidveien 1393 / Lindesnes

Spangereidveien 1393 4521 Lindesnes

Alexander Skarpeid Lindland, Eiendomsmegler
Mob: 45 83 86 65

Boligtomt

Gnr. 451 bnr. 605 i Lindesnes kommune

3-24-0050

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Utsiktstomten ligger fint til ved populære Njervesanden på Spangereid.

Her har man kort avstand til en rekke fine rekreasjonsområder, strender og turområder. Njervesanden har fin badestrand, hvor det er gangsti med undergang under veien ned til stranda. Kort vei også til Båly med en rekke fasiliteter.

Ca 28 km fra eiendommen til Mandal sentrum hvor man finner Norges sørligste og kanskje koseligste gågate, med mange gode sentrumsfasiliteter, blant annet bakeri, bokhandel, fortausrestauranter & hyggelige butikker, samt hvitmalte sørlandshus og trange, sjarmerende gater som gir sentrum en helt spesiell atmosfære. Langs elva kan man sommerstid oppleve et yrende båtliv. Ca 13 km til Vigeland Sentrum og ca 20 km til Lyngdal sentrum.

Fellestomt på 1269 kvm.
Tomten leveres slik den står i dag, slik som besiktiget.