• 01Fasade
 • 0001
 • 01Fasade_1
 • 01Fasade_10
 • 01Fasade_2
 • 01Fasade_3
 • 01Fasade_4
 • 01Fasade_5
 • 01Fasade_6
 • 01Fasade_7
 • 01Fasade_8
 • 01Fasade_9
Selg med Exbo

Hjem / Tomt 3 Gamleveien / Lillesand

Tomt 3 Gamleveien / Lillesand

Opparbeidet boligtomt med sentral beliggenhet

Prisantydning 990 000,-
Omkostninger 49 192,-
Totalpris 1 039 192,-
Byggeår 1
Tomteareal 413 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Kirkemyr-Detaljregulering , ikraftsatt: 08.02.2017, godkjent til boligformål.

Byggemåte

Tomten er opparbeidet. Kjøper plikter å følge reguleringsplanen og rekkefølgebestemmelsen ved oppføring av bolig. Kjøper må innestå for detalj reguleringsplanens bestemmelser og rekkefølge krav. Og ved kjøp overtar ny grunneier ansvar for oppfyllelse planen og dens bestemmelser. Intressenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i planbeskrivelsen.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 80 342

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Martin Olsen

Martin Olsen

Eiendomsmegler

982 80 342
mo@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 990 000,-
Omkostninger 49 192,-
Totalpris 1 039 192,-
Byggeår 1
Tomteareal 413 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4215
Gårsnr 43
Bruksnr 167
Meglers referanse 3035364
Finnkode 621014302
Annonseendring 25.06.2022 07:19

Prisinformasjon

Prisantydning 990 000,-
Omkostninger 49 192,-
Totalpris 1 039 192,-
990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
49 192,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 039 192,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Kirkemyr-Detaljregulering , ikraftsatt: 08.02.2017, godkjent til boligformål.

Byggemåte

Tomten er opparbeidet. Kjøper plikter å følge reguleringsplanen og rekkefølgebestemmelsen ved oppføring av bolig. Kjøper må innestå for detalj reguleringsplanens bestemmelser og rekkefølge krav. Og ved kjøp overtar ny grunneier ansvar for oppfyllelse planen og dens bestemmelser. Intressenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i planbeskrivelsen.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Det er ikke satt ligningsverdi pr. 22.12.21

Lovverk

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Tomt 3 Gamleveien / Lillesand

Tomt 3 Gamleveien 4790 Lillesand

Martin Olsen, Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 42

Boligtomt

Gnr. 43 bnr. 167 i Lillesand kommune

6-21-0143

Fra Lillesand følg gamle E-18 mot Grimstad. Ta første vei til venstre etter Lillesand senter. Ta så første vei til venstre igjen slik at du får hagesenteret på høyre hånd, og deretter til høyre når veien deler seg. Etter ca. 450 meter i enden av sletten får du en liten grusvei inn til venstre og du ankommer tomtene. Tomten er merket med tilsalgs plakat fra Exbo. Tomten kan fritt besiktiges.

Eiendommen ligger tilbaketrukket i frie og rolige omgivelser, ca. 3 km fra Lillesand sentrum. Lillesand senter ligger i gangavstand med alle sine butikker og tilbud. Om sommeren er både Kaldvellfjorden, Tingsakerfjorden og Langedalstjønna attraktiv for både bading og båtliv. Fra eiendommen er også kort vei opp til nye E18 og bussforbindelse både østover og vestover.

Eiet tomt på 413 kvm.
Tomten leveres opparbeidet uten byggeklausul. Kjøper står fritt til å velge byggmester/husleverandør. Kjøper må selv stå for grunnarbeid, opparbeidelse og søknadsprosess med kommune.