Selg med Exbo

Hjem / Tingsakerveien 38 / Lillesand

Tingsakerveien 38 / Lillesand

Lillesand - Romslig tomt med fantastisk panoramautsikt! - Sjelden mulighet - Gode solforhold!

Prisantydning 3 100 000,-
Omkostninger 101 942,-
Totalpris 3 201 942,-
Tomteareal 732 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Del av Tingsakermoen, vedtatt:11.02.1999 med formål for frittliggende småhusbebyggelse. Tomten kan bebygges med en enebolig med inntil 2 etg. BYA er 30%.

Byggemåte

Tomten er ikke bebygd, og leveres uten byggeklausul. Det vil si at kjøper står fritt til å velge hvilken byggmester han vil benytte for oppføing av bolig. Det henvises ellers til reguleringsplanen for utfyllende informasjon om byggehøyder, antall etasjer.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Martin Olsen

Martin Olsen

Eiendomsmegler

982 80 342
mo@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 3 100 000,-
Omkostninger 101 942,-
Totalpris 3 201 942,-
Tomteareal 732 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4215
Gårsnr 42
Bruksnr 783
Meglers referanse 3032158
Finnkode 621005401
Annonseendring 16.11.2022 13:33

Prisinformasjon

Prisantydning 3 100 000,-
Omkostninger 101 942,-
Totalpris 3 201 942,-
3 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
77 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
101 942,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 201 942,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Del av Tingsakermoen, vedtatt:11.02.1999 med formål for frittliggende småhusbebyggelse. Tomten kan bebygges med en enebolig med inntil 2 etg. BYA er 30%.

Byggemåte

Tomten er ikke bebygd, og leveres uten byggeklausul. Det vil si at kjøper står fritt til å velge hvilken byggmester han vil benytte for oppføing av bolig. Det henvises ellers til reguleringsplanen for utfyllende informasjon om byggehøyder, antall etasjer.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2018: kr 226 876

Andre opplysninger

Megler har spurt grunneier av naboeiendom som skal fradeles om det er noen planer for området annet enn det som kommer fram av nabovarselet uten å få svar.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Tingsakerveien 38 / Lillesand

Tingsakerveien 38 4790 Lillesand

Martin Olsen, Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 42

Boligtomt

Gnr. 42 bnr. 783 i Lillesand kommune

6-21-0054

Fra Lillesand sentrum, følg Storgata ut av sentrum mot Tingsaker. Følg veien til Tingsaker camping, og hold til venstre mot Lillesand senter. Se etter skilt til Tingsakermoen og sving høyre. Følg veien på Tingsakermoen til endes og du ankommer tomten innerst i blindvei på høyre side. Det er i dag en bom i Tingsakerveien og i dag ankommer man tomten via Tingsaker terrasse. Tomten er merket med til salgs skilt fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visnings skilt fra Exbo.

Eiendommen ligger i et attraktivt strøk like øst for Lillesand sentrum (1,8 km) og har en flott og solrik beliggenhet med sol fra morgen til sent på kvelden. Tingsaker handelsområde med alle sine butikker, sandstrand på Tingsaker camping, samt skole på Tingsaker er i området. Det er flotte friområder og sjøen like i nærheten. Tomten har fantastisk panoramautsikt med utsikt til innseiling til sentrum og Justøya. Fra eiendommen er det 4-5 minutters gange til Tingsaker skole, samt 3 minutters gange til Langdalstjønna med flotte bademuligheter i ferskvann.

Eiet tomt på 732 kvm.
Stor tomt regulert til boligformål i et etablert boligområde. Tomten er flat og ligger sydvendt, samt høyt og fritt. Området består av enebolig og rekkehusbebyggelse.