Selg med Exbo

Hjem / Reise 36 / Lillesand

Reise 36 / Lillesand

Lillesand/Reise -Flott boligtomt i populært område med sjøgløtt! VISN ETTER AVTALE

Prisantydning 2 590 000,-
Omkostninger 89 192,-
Totalpris 2 679 192,-
Tomteareal 576 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Parkering

Det er avsatt plass til dobbel garasje på egen tomt i reguleringsplanen, samt parkering på egen grunn. Hver enebolig må disponere minst 2 biloppstillingsplasser på egen tomt i tillegg til eventuell garasje.

Reguleringsforhold

Tomteområdert ligger under reguleringsplan for Reise boligområde, vedtatt 02.12.2009, sist revidert 09.01.2012. Tomtene er godkjent utnyttet for boligformål.
Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt denne salgsoppgaven og det oppfordres til nøye gjennomgang av reguleringskart og reguleringsbestemmelser.
For å lese mer om hvordan BYA blir bereget gå inn på: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf

Byggemåte

Tomtene er ikke bebygd. Kjøper plikter å følge reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ved oppføring av bolig.
 

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 38 257

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Isabel Bermudez

Isabel Bermudez

Eiendomsmegler

926 38 257
ib@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 590 000,-
Omkostninger 89 192,-
Totalpris 2 679 192,-
Tomteareal 576 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4215
Gårsnr 42
Bruksnr 903
Meglers referanse 3032819
Finnkode 621005101
Annonseendring 11.08.2023 14:26

Prisinformasjon

Prisantydning 2 590 000,-
Omkostninger 89 192,-
Totalpris 2 679 192,-
2 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
89 192,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 679 192,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Det er avsatt plass til dobbel garasje på egen tomt i reguleringsplanen, samt parkering på egen grunn. Hver enebolig må disponere minst 2 biloppstillingsplasser på egen tomt i tillegg til eventuell garasje.

Reguleringsforhold

Tomteområdert ligger under reguleringsplan for Reise boligområde, vedtatt 02.12.2009, sist revidert 09.01.2012. Tomtene er godkjent utnyttet for boligformål.
Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt denne salgsoppgaven og det oppfordres til nøye gjennomgang av reguleringskart og reguleringsbestemmelser.
For å lese mer om hvordan BYA blir bereget gå inn på: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf

Byggemåte

Tomtene er ikke bebygd. Kjøper plikter å følge reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ved oppføring av bolig.
 

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Ligningsverdi

Ligningsverdi vil bli bereget av kommunen etter tomten er bebgyd.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

 

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Reise 36 / Lillesand

Reise 36 4790 Lillesand

Isabel Bermudez, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 82 57

Boligtomt

Gnr. 42 bnr. 903 i Lillesand kommune

6-21-0051

Fra Lillesand sentrum, følg Storgata ut av sentrum mot Tingsaker. Følg veien forbi Tingsaker Camping mot Flørenes, forbi båthavna og rundt svingen. Du får da tomteområdet på venstre hånd like rundt svingen.

Reise har en flott beliggenhet med kort vei til sjøen og flotte friområder med badeplasser. Lillesand sentrum med alle fasiliteter ligger kun en kort spasertur unna. Tomtene ligger vendt mot sydvest, og har gode solforhold fra tidlig morgen til sen kveld.
Friarealet grenser mot båthavna, og like bortenfor ligger Tingsaker Camping med tilhørende friområder og badestrand. Barnehager og skoler ligger i gangavstand fra boligfeltet, og ny gang- og sykkelsti gir trygg vei til sentrum og handelsområdet like ovenfor.

Eiet tomt på 576 kvm.
Selveiertomt uten byggeklausul! Kjøper står fritt til å velge byggmester/husleverandør!  Tomten leveres som råtomt, med vei, vann, kloakk og strøm til tomtegrense. Kjøper besørger og bestemmer selv opparbeidelse av tomt før bygging. Utbygger gir gjerne pristilbud på opparbeidelsen. Veier i feltet blir asfaltert.

Tomten ligger høyt i feltet med sjøgløtt.