Selg med Exbo

Hjem / Lofthus 1 / Lillesand

Lofthus 1 / Lillesand

Lillesand - Sentralt beliggende boligtomt med gode solforhold og garasje! Ingen byggeklausul

Prisantydning 1 890 000,-
Omkostninger 71 692,-
Totalpris 1 961 692,-
Tomteareal 543 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i garasje og på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Lofthus, godkjent til boligformål, sist revidert: 08.01.2015. Reguleringsbestemmelsene ligger vedlagt i salgsoppgaven. Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser. Det foreligger godkjente tegninger på eiendommen.

Byggemåte

Tomten er bebygd med garasje og leveres som den er. Kjøper plikter seg å følge reguleringsplanen ved oppføring av bolig.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 80 342

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Martin Olsen

Martin Olsen

Eiendomsmegler

982 80 342
mo@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 890 000,-
Omkostninger 71 692,-
Totalpris 1 961 692,-
Tomteareal 543 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4215
Gårsnr 33
Bruksnr 500
Meglers referanse 3027806
Finnkode 619013601
Annonseendring 31.01.2023 14:28

Prisinformasjon

Prisantydning 1 890 000,-
Omkostninger 71 692,-
Totalpris 1 961 692,-
1 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
71 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 961 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Gode parkeringsmuligheter i garasje og på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Lofthus, godkjent til boligformål, sist revidert: 08.01.2015. Reguleringsbestemmelsene ligger vedlagt i salgsoppgaven. Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser. Det foreligger godkjente tegninger på eiendommen.

Byggemåte

Tomten er bebygd med garasje og leveres som den er. Kjøper plikter seg å følge reguleringsplanen ved oppføring av bolig.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2018:
Kr. 943 420
Ny ligning vil bli beregnet ved ferdigstillelse av bygning på eiendommen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det foreligger godkjente bygningstegninger fra Konsmo Fabrikker frist for bygging på grunnlag av godkjente tegninger er innen 07.03.2021.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Lofthus 1 / Lillesand

Fra Lillesand sentrum kjør mot Møglestu/Lofthus til du kommer til et skilt merket med Lofthus, ta så av til høyre og du får da garasjen merket med til salgs plakat fra Exbo på venstre hånd. Tomten kan fritt besiktiges.

Rolig og barnevennlig sentral beliggenhet i et nyere og hyggelig boligområde. Boligen ligger på Lofthus, kun ca 4-5 minutters gange fra sentrum med alle Lillesands servicetilbud. Umiddelbar nærhet til turområder, idrettsanlegg, ungdoms- og videregående skoler. Gode solforhold med sol fra morgen til kveld.

Eiet tomt på 543 kvm.
Opparbeidet med asfalt, garasje, og ellers grovplanert naturtomt. Eiendommen er tilknyttet vann og kloakk. Tomten leveres som råtomt uten byggeklausul. Kjøper står fritt til å velge byggmester/husleverandør. Ifølge kommunen har enkelte av grensene middels nøyaktighet og avvik kan forekomme.