• Båthuset til høyre i bildet som er til salgs
  • Man parkere like utenfor båthuset
  • Bygget slik at man kan gå langs båthuset..
  • Det er lagt inn strøm i båthuset
  • Båthus Snig - Planskisse 2 - 3D Floor Plan
  • Båthus Snig - Planskisse 1 - 3D Floor Plan red 2
Selg med Exbo

Hjem / Båthus Snig / Lindesnes

Båthus Snig / Lindesnes

Snig - Stort og romslig båthus med parkeringsplass like utenfor! Gode lagringsmuligheter!

Prisantydning 1 200 000,-
Omkostninger 44 142,-
Totalpris 1 244 142,-
Byggeår 1994
Bruksareal 47 kvm
Tomteareal 51 kvm
Boligtype Annet

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 47 kvm

1.Etasje: BRA: 9 kvm, S-rom: 9 kvm. Båthuset har ett bruksareal på 49 m2 i 1. etasje. Av dette arealet er 9 m2 målbart.
2.Etasje: BRA: 38 kvm, S-rom: 38 kvm

Parkering

Det er tinglyst en parkeringsplass, denne er da like utenfor båthuset.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Id 1029201910
Navn Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019 - 2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 05.09.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029201910/Dokumenter/1029-201910%20Bestemmelser1.pdf
Delarealer Delareal 52 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id 102938
Navn Naversund
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 16.09.1993
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/102938/Dokumenter/38.PDF
Delarealer Delareal 4 kvm
Formål Annet fellesareal
Utdyp. Sjø
Delareal 47 kvm
Formål Annet byggeområde
Feltnavn B1
Utdyp. Naust

Innhold

Det er ingen godkjente oppholdsrom. Arealet som er oppgitt er S-rom.
Båthuset går over to etasjer, hvor det er båtplass i første. Her er det innredet slik at man kan gå på langsiden av båthuset og opp i båten. Det er lagt inn strøm i begge etasjene. I andre etasje er det to gode rom for oppbevaring.
Det er felles vannkran utenfor båthuset.
Lengden på båthuset er 12,69 meter og bredden 3,89 meter.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 803 44

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Siren Skoie

Siren Skoie

Eiendomsmegler

982 803 44
ss@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 200 000,-
Omkostninger 44 142,-
Totalpris 1 244 142,-
Byggeår 1994
Bruksareal 47 kvm
Tomteareal 51 kvm
Boligtype Annet
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 355
Bruksnr 270
Meglers referanse 3037435
Finnkode 322011301
Annonseendring 16.03.2023 10:09

Prisinformasjon

Prisantydning 1 200 000,-
Omkostninger 44 142,-
Totalpris 1 244 142,-
1 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-))
--------------------------------------------------------
44 142,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 244 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 47 kvm

1.Etasje: BRA: 9 kvm, S-rom: 9 kvm. Båthuset har ett bruksareal på 49 m2 i 1. etasje. Av dette arealet er 9 m2 målbart.
2.Etasje: BRA: 38 kvm, S-rom: 38 kvm

Parkering

Det er tinglyst en parkeringsplass, denne er da like utenfor båthuset.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Id 1029201910
Navn Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019 - 2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 05.09.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/1029201910/Dokumenter/1029-201910%20Bestemmelser1.pdf
Delarealer Delareal 52 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id 102938
Navn Naversund
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 16.09.1993
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/102938/Dokumenter/38.PDF
Delarealer Delareal 4 kvm
Formål Annet fellesareal
Utdyp. Sjø
Delareal 47 kvm
Formål Annet byggeområde
Feltnavn B1
Utdyp. Naust

Innhold

Det er ingen godkjente oppholdsrom. Arealet som er oppgitt er S-rom.
Båthuset går over to etasjer, hvor det er båtplass i første. Her er det innredet slik at man kan gå på langsiden av båthuset og opp i båten. Det er lagt inn strøm i begge etasjene. I andre etasje er det to gode rom for oppbevaring.
Det er felles vannkran utenfor båthuset.
Lengden på båthuset er 12,69 meter og bredden 3,89 meter.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2020: kr 60 500

Andre opplysninger

Det understrekes at byggene i dette området ikke kan benyttes til opphold. I dette området tillates det ikke noen form for beboelse eller innredning til annet enn lagerplass i naust.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte egenerklæring fra selger.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Båthus Snig / Lindesnes

Båthus Snig 4520 Lindesnes

Siren Skoie, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 44

Annet

1994

Gnr. 355 bnr. 270 i Lindesnes kommune

3-22-0113

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen er beliggende like ved et rolig og etablert boligfelt på Snig. Herfra er det kort vei til sjøen med Underøy og Furuholmen i umiddelbar nærhet.

Eiet tomt på 51 kvm.
 Tomten er opparbeidet med gruslagt parkeringsplass.