Adkomst

Følg RV 42 fra Arendal mot Froland. Når du er forbi Mykland, ta til høyre ved skilt Skjeggedal/Risdal. Kjør til veien deler seg Skjeggedal/Risdal, ta av til venstre mot Risdal. Følg veien til nytt skilt Førvann kjør til venstre der og følg hovedveien videre opp.
Når du kommer på toppen ved hytteområdet følger du veien videre innover. Etter høyresving tar du inn til venstre ca midt i bakken. Eiendommen ligger rett frem, innerst. hytten er merket med tilsalgs plakat fra exbo. Velkommen!

Beliggenhet

Flott beliggende i hyttefelt på Førevann/Himmelsyna. Ca. 550 m.o.h. Fra Kr.Sand er det 85 km., og fra Arendal er det 65 km. til Førevann.
Snørikt område. Sommertid er det merkede turløyper. Bær - og sopprikt området. Fiskekort for fiske i Førvann kan kjøpes.

Tomt

Festet tomt Punktfestet tomt. Opparbeidet med gruslagt gårdstun, ellers naturtomt.
Festeavgift kr. 2 880. Bortfester er .Førevann Eiendom AS

Neste regulering av festeavgift er 2022. Overdragelse krever samtykke fra bortfester.

Tidsbegrenset festekontrakt med utløpsår 2072

Se vedlagt festekontrakt.

Adresse

Førevatn 301
4834 Risdal

Informasjon

Adresse:
Førevatn 301
4834 Risdal

Boligtype: Annet fritid
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 132 m2

Finn ID: 156394580

Omkostninger

2 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
81 522,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 881 522,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 919
Gårdsnr: 82
Bruksnr: 22

Parkering

Parkering i eget gårdsrom.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse under reguleringsplan for Førevann gnr 82 bnr 22 i Froland kommune.
Ikrafsatt 25.03.1999. Utvendig farevalg samt farge på tak skal godkjennes av byggningsrådet.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Solrikt beliggende fritidseiendom med panoramautsikt over Førevann. Stor terrasse. Hyggelig innlandshytte som kan benyttes hele året. Oppkjørte skiløyper vinterstid og mulighet for "fangst" av både fisk, bær og sopp til andre årstider.

Stor hytte med høy standard, Det er blant annet fliser med varmekabler i alle rom i 1 etg utenom stue og soverom hvor det er parkett, varmekabler i stue også. Stor terrasse med gode solforhold og panoramautsikt!

i andre etasje er det to soverom med parkett på gulv, stue med parkett og utgang til balkong med fantastisk utsikt. Bad med fliser og varmekabler.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Fritidsbolig oppført i 2011. Planløsning over to etasjer. Bygningen er utformet med torvtak. Fasader av laftet tømmer.
Boligen varmes opp med vedfyring og strøm.

Boligens installasjoner og bygningsdeler er hovedsakelig fra byggeåret. Innvendige overflater har normal slitasje.
Bygningen vurderes å være i normal teknisk stand og kan betraktes som vedlikeholdt under nåværende eier. I forbindelse
med befaringen ble det avdekket enkelte feil/mangler, aktuelle punkter og mulige tiltak vises til rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:
-Vedlikeholdt hytte av nyere dato
-Rom med vannførende installasjoner har avvik

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon.
Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på?
Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og strøm

Vei, vann, kloakk

Felles borevann og brønnhus sammen med hyttenabo. Strøm til dette går fra selgers el.anlegg. Strømutgiftene deles vi mellom denne hytta og nabohytten, ellers vanlig vedlikehold,(minimalt).
Kloakk er privat,(grunneier). Årlig avgift i 2019 er Kr.4750.-. denne kostnaden reguleres årlig.
Vedlikehold av privat hovedvei, årlig avgift 2019 Kr.650.-
Brøyting av privat vei inn fra privat hovedvei, samt rydding av gårdsplass i 2019, Kr.6750.-

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 2495 pr. år.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:


1992/3136-2/36 Festekontrakt - vilkår
07.05.1992
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.600
Fra 1.7.1991 med rett til fornyelse.
festetid: 80 år
Indeksregulering hvert 10. år.
1. pr. panterett for beløp inntil 3 års festeavgift.
Grunneier må samtykke ved overdragelse. Div. best.
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert:19.04.2012

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ingen Ligningsverdi. i følge skatte etaten.

Andre opplysninger

Vel avgift: kr. 250,-
Løypeavgift: kr. 600,-
Iht selger.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kommunale tegninger inneholder ikke rombetegnelser, det er derfor uvisst om dagens bruk samsvarer med hva rommene var tiltenkt.

Kontakt

Ørjan Mathisen
Ørjan Mathisen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler