Året som har gått har vært et meget godt boligår i Lindesnes kommune. Faktisk det beste boligmarkedet i hele Norge, med en stigning på hele 10,5% .

Lindesnes er ikke alene på Sørlandet med en god stigning, på andre plass finner vi nemlig Arendal med 10% stigning og Lillesand, Kristiansand med hhv 7,9 og 5,7% stigning.

Det har vært mange artikler gjennom høsten om et fallende boligmarked. Fasiten viser at det ikke er tilfelle for oss i sør.

Det har i 2022 blitt solgt noen færre boliger enn i toppåret 2021. Men omsetningstiden har holdt seg lav og som vi ser så har prisene steget.

Endret flyttemønster

Prisveksten i de forskjellige byene på Sørlandet begynte for alvor gjennom pandemien. Som eiendomsmeglere merket vi en endring i flyttemønsteret, når hjemmekontor og «remote» jobbing ble vanlig.

Vi merket at Rogalendinger og østlendinger øynet mulighet for å bo i sitt sommerparadis hele året, og kjøpte seg bolig i småbyene og leide seg inn i kontorfellesskap. Det ble flere utflyttede sørlendinger som fremskyndet sine planer om å flytte hjem til Sørlandet og med det bidro til at det ble mange kjøpesterke budgivere i markedet.

Det er også liten tvil om at den nye flotte veien som binder sammen Kristiansand og Mandal, bidrar til at flere har åpnet øynene for stedene vest for Kristiansand.

Gode fremtidsutsikter

Eiendomsverdi produserer årlig en statistikk for markedsattraktiviteten til landets kommuner. Kommunescoren er en indikator for kommunens relative attraktivitet, der pris og antall omsetninger er hensyntatt. Oppdaterte tall for 2023 viser at våre kommuner på Sørlandet alle er gitt en score som ligger i intervallet et velfungerende boligmarked, med høyest score for kristiansand.

Starten på året viser allerede at det er god fart i boligmarkedet. Allerede første uka i det nye året viser god aktivitet på visninger og flere salg.

Vi tror på en utflatning av prisene inn i det nye året, men at markedet vil fungere godt, slik det har gjort gjennom høsten og vinteren.

 

Godt nytt boligår!

Heidi C. Gabrielsen

Kjedesjef Exbo Sørlandet