Adkomst

Fra Arendal sentrum følger man RV410/Kystveien til Krøgenes. Hold til høyre i rundkjøringen inn på RV409 mot Tromøy. Følg skilting mot Tromøy. Når man har kjørt over Tromøybroa holder man til venstre i første rundkjøring og følger RV. 409 mot Kongshavn. Fortsett forbi Kongshavn og ta til høyre ved skilt Øyna.

Beliggenhet

Hytten ligger på Øyna, et veletablert hyttefelt, nesten ytterst på østsiden av Tromøy. Øyna ligger ca. 15 km fra Arendal sentrum på østsiden av Tromøy. Det er dagligvareforretning på Kongshavn noen kilometer unna. Hytten ligger flott plassert med kort avstand til fine badeplasser og fantastiske turområder. Den ligger solrikt til, med flott utsikt mot sjøen, Møkkalasset. Og har båtplass kun kort avstand fra hytten, i felles anlegg.

Tomt

Eiet tomt på 1566 kvm.
Opparbeidet med asfaltert innkjørsel og hage. Det er noe usikre grenser mot veien, avvik kan forekomme. Tomten har i dag liten utnyttelsesgrad, og har mange muligheter. Selger er i gang med en utskillelse av del av eiendommen med et areal på ca 566 m2. Eiendommen som selges iht dette prospektet vil etter fradeling ha et ca areal på 1000 m2.
Dersom fradeling ikke lar seg gjennomføre, vil kjøper overta eiendommen slik den står i dag. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse veirett, rett til parkering og rett til oppførelse av bod på eiendommen. Denne retten vil tilhøre gnr. 224 bnr. 341 i Arendal kommune. Se vedlagt kart. Retten er innsendt for tinglysning, men per d.d. ikke foreløpig tinglyst. Kan fås ved henvendelse hos megler.

Adresse

Østre Tromøyvei 974
4812 Kongshavn

Informasjon

Adresse:
Østre Tromøyvei 974
4812 Kongshavn

Boligtype: Hytte
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 48 m2

Finn ID: 152198358

Omkostninger

2 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
67 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 317 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 906
Gårdsnr: 224
Bruksnr: 169

Parkering

Biloppstillingsplass på egen tomt.

Reguleringsforhold

Hytten ligger i området reguler til "fritidsbebyggelse" og "Kjørevei/parkeringsplass," ifølge reguleringsplan plannavn Øyna datert 25.10.2001. I henhold til kommuneplanen er hytten reguler til fritidsbebyggelse nåværende. Der foreligger arealplan under arbeid, plannavn Øyna, sti, se vedlegg i salgsoppgaven. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Øyna datert 25.11.82 er vedlagt i salgsoppgaven.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Lars Tore Mesel, datert 10.07.2019.

Innhold

P-rom:
1.Etasje: Entre, bad, 2 soverom, stue og kjøkken. 48 kvm

Standard

Velkommen til Østre Tromøyvei 974!

En flott nyoppusset hytte, med utsikt over sjøen. hytten er renovert i 2019 og har fått nytt elektrisk anlegg, i tillegg til nytt VVS anlegg.
Flislagt èntre, med varmekabler. Bader er innredet med dusj, vask med underskap, toalett og varmekabler i gulvet. Hytten er tilkoblet kommunalt vann og avløp. Åpen stue og kjøkkenløsning. Stuen er lys, med plass til spiseplass/sofagruppe og har utgang til veranda med flott utsikt. Kjøkkenkrok med nye hvitevarer, komfyr, oppvaskmaskin, kjøle/fryseskap og ventilator. Hytten selges med møblement. Alle hvitevarer og møbler er nye og aldri brukt.
Hytten har asfaltert vei helt fram til døren. I tillegg til båtplass i felles havneanlegg. Nytt tak og nytt piperør.

Takstmannens konklusjon:
Hytte oppført i 1966 og tilbygget i 2019.
Hytta holder en god standard, men noen oppgraderinger av terrasse må påregnes.
Forøvrig vises det til rapportens enkeltpunkter.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring i stue.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk. Privat innkjørsel, første den av innkjørsel eies av gnr.: 224 bnr.: 2.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 3 825 pr. år for 2019. Kommunale avgifter inkluderer ab. gebyr vann fritidsbolig, akonto vann fritidsbolig, målerleie, og eiendomsskatt på kr. 1 260. Beløpet kan variere noe, ettersom fritidsabonnement og restavfall fritid ikke er med i summen.
Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 12 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

Rettsbok
09.08.1982
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

Elektriske kraftlinjer
13.10.1983
Rettighetshaver: Aust-Agder Kraftverk

Elektriske kraftlinjer
25.05.2007
Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om ryddebelte.
Med flere bestemmelser

Registrering av grunn
08.05.1972
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:0906 Gnr:224 Bnr:2

Best. om adkomstrett
21.02.2017
rettighetshaver:Knr:0906 Gnr:224 Bnr:169
Bestemmelse om bryggeplass.
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest er anmodnet, men ikke rekvirert.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2017:
Som sekundærbolig: Kr: 93 140

Andre opplysninger

Det er frivillig medlemskap i Øyna velforening, medlemskap ca. 400,- i året.

For båtplassen betale en årlig avgift på ca. kr. 200-300,- for vedlikehold.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Lars Tore Mesel, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Caroline Dalene
Caroline Dalene

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler