Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott selveier 3 roms leilighet med rolig beliggenhet i Posebyen. Nyere bygg med heis, parkeringsplass i kjeller som følger med og stor felles takterrasse. Dette er en moderne og stilig leilighet med en fantatisk beliggenhet.

Beliggende i rolig del av Kvadraturen, med lite trafikk. Umiddelbar nærhet til bl.a. promenaden langs Otra, Baneheia og søndagsåpen dagligvarebutikk. Nær Markensgate som byr på livlig cafèliv, rikt utvalg av butikker og alt annet bykjernen har å by på. Gang- og sykkelavstand til UiA. Gangavstand til bl.a. herlige Bystranda og vakre Nupenanlegget, samt flotte bade- og turområder på Odderøya.

Tomt

Fellestomt på 840 kvm.

Adresse

Holbergs gate 54
4614 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Holbergs gate 54
4614 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 54 m2

Finn ID: 150039114

Omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
5 750,- (Eierskiftegebyr forretningsfører)
--------------------------------------------------------
76 322,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 566 322,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 150
Bruksnr: 604

Parkering

Garasjeplass i kjeller følger med.

Forøvrig parkering i gate etter gjeldende bestemmelser. Dersom boligen ligger i område for bosone-parkering, se www.kripark.no for regler og priser eller kontakt megler.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Kvartal 11 - Del av Holbergsgate 54 stadfestet 19.10.2005, og er godkjent utnyttet til bolig/forretning/kontor.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Flott selveier 3 roms leilighet med rolig beliggenhet i Posebyen. Nyere bygg med heis, parkeringsplass i kjeller som følger med og stor felles takterrasse. Dette er en moderne og stilig leilighet med en fantatisk beliggenhet.

Leiligheten ligger i 2. etg og inneholder:
Bad/vaskerom, stue/kjøkken, vindfang, 2 soverom. Alle rom er P-rom.

Bod i kjeller og biloppstillingsplass følger også med og er inkludert i prisen. Felles takterrasse på bygget.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Leilighet i eldre bygård som ble bygget om til leiligheter i 2008/09. Rolig del av sentrum, alle gode kvaliteter i umiddelbar nærhet.
Boligen fremstår i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av
normal alderslitasje på bygningsdeler. Det er påpekt enkelte mindre merknader som fremkommer i rapporten.
For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i
leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette
anbefales ytterligere kontrollert av interessent.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Radiatorovn stue, varmekabler baderom, ellers annen elektrisk oppvarming.
Balansert ventilasjonsanlegg i boligen med tilluft i rom ment for varig opphold og avtrekk våtrom.

Varmtvann via fjernvarme/felles anlegg.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Eiendommen skal tilkobles kommunalt avløpsanlegg.

Offentlige avgifter

Inngår i fellesutgiftene.

Eiendomsskatten blir fakturert direkte til selger. For denne eiendommen utgjør dette kr 3 727,- pr år. Deles opp i 4 terminer pr år.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1962/901524-1/93 RETTIGHET TINGLYST
13.10.1962
RETTIGHETSHAVER:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 963296746
LEIEAVTALE
ROM UNDER FORTAU
OVERFØRT FRA: 1001-150/604
Gjelder denne registerenheten med flere

1962/901525-1/93 RETTIGHET TINGLYST
13.10.1962
RETTIGHETSHAVER:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 963296746
LEIEAVTALE
ÅRLIG AVGIFT NOK 1
ROM UNDER FORTAU
OVERFØRT FRA: 1001-150/604
Gjelder denne registerenheten med flere

1969/810-1/93 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST
31.01.1969
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra gnr 150 bnr 606
OVERFØRT FRA: 1001-150/604
Gjelder denne registerenheten med flere

1974/13781-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
13.12.1974
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.
kjøreadkomst
OVERFØRT FRA: 1001-150/604
Gjelder denne registerenheten med flere

1986/17988-4/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
14.11.1986
Bestemmelse om tilfluktsrom
OVERFØRT FRA: 1001-150/604
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/516763-1/200 SEKSJONERING TINGLYST
14.07.2009
SNR: 7
FORMÅL: Bolig
TILLEGSDEL: Bygning
SAMEIEBRØK: 65/1825

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 04.12.2009

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Rekvirert, ikke mottatt. Kontakt megler.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 2 570 pr. mnd

Dette dekker: FELLESKOSTNADER 1 652
FJERNVARME 406
Tilleggsytelser:
Get TV og internett 379
Dugnad 50
Garasje - 1 plass 83

Kommunale avgifter og renovasjon (ikke eiendomsskatt), forsikring av bygg, styrehonorar og div. vedlikehold er inkl i felleskostnader .

Andre opplysninger

Alle hvitevarer på kjøkken følger med i handelen.
Leiligheten har vært utleid for kr 12500,-/mnd. Avtalen er sagt opp og leietaker flytter ut ila August

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Terje Skaara
Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler